Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vägarbete stänger körfil i Vasa

Asfalteringsarbeten pågår vid korsningen mellan Smedsbyvägen och Kvarngatan i Vasa 18-19 oktober. Av säkerhetsskäl stängs den ena körfilen vid platsen för vägarbetet från Karlebyhållet.

För gång- och cykeltrafik försöker man ordna passage bredvid byggarbetsplatsen. Det kan uppstå köer vid byggarbetsplatsen på Smedsbyvägen, särskilt på vardagsmorgnar.

Asfalteringen har samband med saneringsarbetet på Kvarngatan. Kvarngatan har varit stängd mellan Verkstadsgatan och Smedsbyvägen sedan början av augusti.

Relaterat

Vasas nya välfärdsplan visar hur invånarna mår

Stadsfullmäktige godkände Vasa stads välfärdsberättelse och välfärdsplan för åren 2023–2027 vid sitt möte den 19.2. Beslutet innebär att hela staden åtar sig att främja invånarnas välfärd.

Människor i olika åldrar involverades våren 2023 i utarbetandet av välfärdsplanen bland annat genom workshops och ett digitalt välfärdsrollspel.

Baserat på statistik, experter och invånarnas erfarenheter har man byggt upp en lägesbild för välfärden för invånarna i Vasa idag och i framtiden.

Lägesbilden visar att de flesta invånarna i Vasa mår mycket bra. Många har en fungerande vardag, stödjande nätverk och trivs i sin boendemiljö. En del invånare i Vasa mår ändå inte bra, och de kan till och med må mycket dåligt.

För att förbättra situationen har man listat åtgärder för olika åldersgrupper.

En del åtgärder är stora, som planeringen av en egen park för ungdomar och förbättringen av vinterunderhållet för gång- och cykelvägar.

Vasa stads auktion av glassförsäljningsplatser har avslutats – högst blev hyran för platsen vid Krutkällarvägen

Vasa stads anbudsrunda för uthyrning av glassförsäljningsplatser avslutades igår. Den mest populära platsen i år var Krutkällarvägen invid fotbollsplanen och nya Ehnvallen.

Det kom in 190 bud på platsen och den slutliga hyran steg till 11 000 euro. Näst dyrast blev platsen vid fängelsestranden, 8 450 euro.

Försäljningsplatsen vid Vikingastranden inbringade 550 euro medan platsen vid Edvinsstigens lekpark inte överhuvudtaget fick några anbud.

En råtta sitter bland löven.

Råttobservationerna i Vasa har minskat sedan toppen för några år sedan

Har råttorna minskat i Vasa? Siffrorna ger vissa indikationer på det. På staden påminner man invånarna om att använda sig av den digitala tjänsten där man kan anmäla sina råttobservationer.

Heinonen ersätter Remahl i Vasaregionens avfallsnämnd

Marko Heinonen ersätter Peter Remahl i Vasaregionens avfallsnämnd för den återstående mandattiden. Det beslöt Vasa stadsfullmäktige i måndags.

Eftersom Remahl representerade Samlingspartiet, valdes också efterträdaren ur samma parti.

Peter Remahl anhöll om avsked av personliga skäl.

I Vasaregionens avfallsnämnd finns 11 ledamöter, varav fem kommer från Vasa.

Ledamöterna i Vasaregionens avfallsnämnd tvistar sedan lång tid tillbaka om hur transporten av brännbart avfall och slam ska organiseras i regionen.

Två män och två kvinnor klipper band vid ett invigningstillfälle

Vamia i Vasa fick nya utbildningslokaler – i framtiden blir undervisning på engelska alltmer vanligt

Budgeten för nybygget var tio miljoner euro. Lokalerna är planerade så att även företag kan dra nytta av dem för intern fortbildning.