Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Storsatsning gör fjärrvärme av avloppsvatten – ska täcka behovet för alla egnahemskunder i Vasa

Vasa Elektriska är snart redo att ta i bruk en anläggning som tar till vara värme från avloppsvatten och förvandlar det till fjärrvärme. Fjärrvärmeenhetens direktör Markus Tuomala säger att anläggningen ökar självförsörjningen och miljövänligheten.

I korthet handlar det om att med värmepumpar ta vara på den värme som finns kvar i avloppsvattnet efter att det renats i Påttska reningsverket, som ligger strax intill den nya anläggningen.

Den värmen skickar man sedan ut i fjärrvärmenätet. Anläggningen har kapaciteten att täcka den årliga förbrukningen för kring ett par tusen egnahemshus. Med andra ord kan den förse alla egnahemshus i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät med värme.

Vattnet leds sedan ut i havet, som vanligt, men med en lägre temperatur än tidigare, endast kring ett par grader.

Utsläppsfritt

Anläggningen testas som bäst och ska vara i kommersiellt bruk i början av nästa år. Det handlar om att hitta nya, miljövänligare sätt att producera värme.

– Det är utsläppsfritt och baserar sig inte på förbränning, säger fjärrvärmeenhetens direktör Markus Tuomala.

Det handlar också om att vara självförsörjande.

– Meningen är att undvika att använda bränslen, vilka ofta importeras. Det här ökar absolut vår självförsörjning med stora steg.

Tuomala ser att fjärrvärmen är det snabbaste sättet att i städerna gå över till renare energi och återvinning av energi.

Drönarfoto av grå anläggning vid havsrand
Bildtext Anläggningen har byggts intill Påttska reningsverket.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Producera när elpriset är lågt

Anläggningens pumpar är eldrivna och tanken är att man ska kunna välja att producera fjärrvärme när elpriset är som lägst och det finns ett överflöd på marknaden.

Och på tal om det så har Vasa Elektriska ett stort värmelager på Vasklot. När elen är dyr kan man undvika att producera fjärrvärme och istället använda sig av den värme som finns lagrad på Vasklot. Lagret på Vasklot kan fyllas till exempel under sommaren när elpriset är lågt.

Påttska tar emot avloppsvatten från Vasa, men också en del från Korsholm och Malax. Så man kan konstatera att Korsholmarna och Malaxborna kommer att bidra till att värma upp Vasabornas hus.

Så vitt Tuomala vet finns det tre andra liknande anläggningar i Finland. Således är satsningen vid Påttska reningsverket i Brändö rätt speciell och modern.

Porträttfoto av man i gul reflexjacka och skyddshjälm
Bildtext Markus Tuomala säger att det just nu är intressanta tider att jobba inom elbranschen.
Bild: Kim Blåfield / Yle

AI bedömer hur mycket vatten som behövs

Artificiell intelligens används för att bedöma hur stor mängd avloppsvatten som kommer att behövas. AI förutsäger flödet av avloppsvattnet och dess temperaturer för de kommande dagarna baserat på väderprognoser och historisk data.

Årstiderna spelar roll.

– Avloppsvattnet innehåller betydligt mer värme på sommaren och hösten än på vintern, säger Tuomala.

Det är givetvis på vintern som fjärrvärmen behövs och då ska man ta till vara all värme som man bara kan ur avloppsvattnet. På sommaren behöver man betydligt mindre värme och då kommer en del av det renade avloppsvattnet att släppas ut i havet utan att gå via värmeanläggningen. Alltså precis som man gjort tidigare.

Tiden på dygnet påverkar också eftersom samhället använder mer vatten på dagen än på natten. Andra faktorer som påverkar är smältvattnen under våren och regnet på hösten.

Prislappen för projektet ligger nu på 13 miljoner euro, av vilket 1,9 miljoner är stöd från arbets- och näringsministeriet.

Kommer investeringen att synas som högre fjärrvärmepriser för kunderna?

– Investeringen påverkar inte priserna, tvärtom är meningen att den här anläggningen ska se till att fjärrvärmen är konkurrenskraftig. Och vad gäller elpriset har den här investeringen ingen inverkan, säger Tuomala.