Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholms styrelse kunde inte enas om eventuell skattehöjning

Kommunstyrelsen i Korsholm tog på måndagen ställning till budgeten för nästa år.

På bordet ligger ett förslag om att höja inkomstskatten med knappt en halv procentenhet. Styrelsen kunde inte enas om ett beslut angående inkomstskatten och den delen av budgetbehandlingen fortsätter på styrelsens nästa möte den sjätte november.

– Antingen ökar vi upplåningen, knaprar på våra besparingar, höjer skatten eller lite av alla alternativ, säger styrelsens ordförande Carola Lithén (SFP).

Styrelsen beslöt däremot att höja anslaget till kommunens föreningar med 20 000 och att minska på samhällsbyggnadssektionens sparkrav eftersom man behöver kunna genomföra en del undersökningar på Korsholms sida av Giga Vasa-området.

Relaterat

Ett barn i en skejtpark.

Skateboardare i Veikkola får igenom projekt för 70 000 euro – kommunen: ”Vad kan man säga? Det här är demokrati”

Av totalt budgeterade 100 000 euro i Kyrkslätts deltagande budgetering är 70 000 beräknade att gå till två projekt i Veikkola.

Karleby stad står inför stora sparkrav

På sitt möte i måndags beslöt stadsstyrelsen att starta upp ett treårigt ekonomiprogram - där staden söker efter olika sätt att spara åtskilliga miljoner.

Totalt ligger sparkravet på hela 19 miljoner euro.

Alla sätt att spara eller dra in pengar är möjliga. Det kan bli aktuellt med högre skatter, att dra in på service och tjänster eller att organisera om på personalfronten.

Karleby stads ekonomi lider av att statsandelarna sjunker, kostnaderna stiger och skatteintäkterna dalar.

Kronoby inför medborgarbudget

Nu går också Kronoby in för en medborgarbudget. Invånarna får föreslå vad kommunen ska göra med 20 000 euro.

Medborgarbudgeten är ett sätt att involvera kommuninvånarna i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Målet är att öka trivseln, välbefinnandet, livsglädjen och samhörigheten i Kronoby kommun.

Invånarna kan lämna in förslag till och med 15 februari.

Hangö gör ett överskott på nästan fem miljoner

Hangö gör ett större överskott än budgeterat. Det visar det preliminära bokslutet för år 2023.

Överskottet är 4,9 miljoner euro, det är 700 000 euro mer än budgeterat.

Skatteintäkterna ökade och investeringarna var 1,3 miljoner lägre än budgeterat. Investeringarna landar på 5,6 miljoner.

Orsaken är att staden inte kom i gång med renoveringen av hälsocentralen då Västra Nylands välfärdsområde inte meddelat vad de vill med hälsocentralen i framtiden.

Hangö stadsfullmäktige antecknade de preliminära bokslutssiffrorna för kännedom vid sitt senaste möte 6.2.

Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.

Raseborg säljer flera äldreboenden – oklart om vården i dem fortsätter efter 2025

Fastigheterna kostar staden mycket pengar i drift.