Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbo slog fast kommunalskatten för nästa år – efter två timmar lång debatt

Kommunalskatten i Esbo väckte lång och stundtals livlig debatt i stadsfullmäktige under måndagskvällen.

På ena sidan stod framför allt Samlingspartiet som ville sänka skattesatsen från fjolårets 5,36 till 5,2 procent. Det här för att kompensera en höjning av fastighetsskatten.

På andra sidan stod partierna i mitten och till vänster som stödde stadsdirektörens förslag på 5,3 procent i kommunalskatt. En lägre skatteprocent skulle enligt dem tvinga bildningssektorn till stora besparingar.

Till slut föll rösterna 38 röster mot 36. Kommunalskatten kommer nästa år att vara 5,3 procent i Esbo.

Relaterat

Nu går det att använda kranvattnet normalt igen i Esbo, Vanda och Grankulla

Helsingforsregionens miljötjänster meddelade under morgonen att uppmaningen att koka kranvattnet i delar av Esbo, Vanda och Grankulla har hävts.

Enligt HRM är vattenproverna nu rena och det går bra att använda vattnet som vanligt.

Kunder som har upplevt avbrott i vattenförsörjningen eller jämförbara kvalitetsfel i mer än 12 timmar kommer att kompenseras i nästa vattenfaktura.

Man behöver inte skicka in någon särskild ansökan till HRM utan detta sker automatiskt.

Man meddelar också att om problemet med vattnet orsakat person- eller egendomsskador ska ersättning ansökas separat med en skriftlig ansöka

Esbobor som behöver dricksvatten kan få det från tillfälliga utdelningspunkter

Helsingforsregionens miljötjänster öppnar tre utdelningspunkter för dricksvatten i Esbo. Från dessa punkter kan man få drickbart vatten som inte behöver kokas. Vatten kan hämtas från utdelningspunkterna vid Plogvägen 2 i Tavastby, Stationsgränden 4 i Esbo och Uuno Kailas gata i Alberga.

Cirka 100 000 invånare drabbas av gårdagens vattenläckage i Esbo.

Det är fortfarande säkert att dricka vattnet i de drabbade orterna så länge det kokas först.

Matkustajia nousemassa junaan asemalla.

Regeringen har förbundit sig att bygga Västbanan – statsminister Petteri Orpo förvånas inte av kritiken mot projektet

Till näst ska kommunerna och staten förhandla om vem som ska stå för den största delen av kostnaderna för projektet.

Stort avbrott i vattendistributionen i Esbo och Grankulla

På grund av ett sprucket vattenrör i Alberga påverkas vattendistributionen i Esbo norr och ost om Åboleden. Vattentillförseln till Grankulla påverkas också av läckaget.

För tillfället utreds den exakta platsen för läckaget. Orsaken är ännu oklar och Helsingforsregionens miljötjänster kan inte i nuläget ge en uppskattning av hur länge situationen kommer att vara.