Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ormhuset i Grankulla tog ett steg framåt

Planeringen av ett nytt stadshus i Grankulla kan fortsätta, det slogs fast efter sex omröstningar under måndagens fullmäktigemöte.

I den sista och avgörande omröstningen röstade 13 ledamöter för att begrava projektet, medan 21 röstade för fortsättning.

Utgångspunkten för projektet är att det befintliga stadshuset rivs. Det ersätts av ett avlångt slingrande flervåningshus med bland annat nya lokaler för Grankulla stad och bostäder. Fullmäktiges beslut tillåter nybyggen till en våningsyta på drygt 20 000 kvadratmeter.

Då planeringen är klar är det upp till fullmäktige att avgöra om projektet ska förverkligas.

Relaterat

Nu går det att använda kranvattnet normalt igen i Esbo, Vanda och Grankulla

Helsingforsregionens miljötjänster meddelade under morgonen att uppmaningen att koka kranvattnet i delar av Esbo, Vanda och Grankulla har hävts.

Enligt HRM är vattenproverna nu rena och det går bra att använda vattnet som vanligt.

Kunder som har upplevt avbrott i vattenförsörjningen eller jämförbara kvalitetsfel i mer än 12 timmar kommer att kompenseras i nästa vattenfaktura.

Man behöver inte skicka in någon särskild ansökan till HRM utan detta sker automatiskt.

Man meddelar också att om problemet med vattnet orsakat person- eller egendomsskador ska ersättning ansökas separat med en skriftlig ansöka

Stort avbrott i vattendistributionen i Esbo och Grankulla

På grund av ett sprucket vattenrör i Alberga påverkas vattendistributionen i Esbo norr och ost om Åboleden. Vattentillförseln till Grankulla påverkas också av läckaget.

För tillfället utreds den exakta platsen för läckaget. Orsaken är ännu oklar och Helsingforsregionens miljötjänster kan inte i nuläget ge en uppskattning av hur länge situationen kommer att vara.

Ungdomar driker öl i en park.

Grankulla vill stoppa langning av alkohol till unga – men kan staden påverka?

Ungdomar i Grankulla har lätt att få tag på alkohol.

En öppen och ljus bibliotekslokal. Kunder sitter i fotöljer som kantas av en bred trappa.

Oviss framtid för bibliotekssamarbete – ”Vi förstår finlandssvenskars oro”

Helsingfors och Vanda skaffar nytt bibliotekssystem.