Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Modersmålet fixas i yrkesskolan med fokus på kommunikation – det bästa är att se när studerande lyckas, säger läraren Martina Lindgren

kvinna med längt rött hår ler
Bildtext För Martina Lindgren är det en hjärtesak alla ska känna sig delaktiga i modersmålsundervisningen.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

Det nya digitala läromedlet ”Fixa moddan” riktar sig till modersmålsundervisningen inom yrkesutbildningen och handlar om språkliga variationer, yrkesspråk och om hur vi kommunicerar.

Modersmålsläraren Martina Lindgren sprudlar av energi när hon möter mig i Prakticum vid Arabiastranden i Helsingfors.

Äntligen har det digitala läromedlet Fixa moddan publicerats och författarna Martina Lindgren, Tove Bärg och Linda Holm är förväntansfulla och hoppas att boken tas väl emot i yrkesskolorna.

– Vi talar mycket om hur vi talar. Och vad det är som påverkar hur vi talar, förklarar Martina Lindgren.

en kvinna visar sitt nya läromedel i modersmål på en datorskärm
Bildtext Den största skillnaden mellan Fixa moddan och modersmålsundervisningen i gymnasiet är att det här läromedlet inte har fokus på studentskrivningarna.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

Fixa moddan innehåller också material som lärs ut i gymnasiet, som till exempel olika nordiska språk. Men det här läromedlet ger också handledning i hur vi ska uttrycka oss i servicebranschen.

Vem är sändaren och vem är mottagaren? Har jag en 85-årig äldre man som klient, talar jag inte till honom på samma sätt som jag talar till en 18-årig tjej som kommit till bilverkstaden med sin bil

Martina Lindgren

– Modda är viktigt och svenskan är viktig, fastslår Martina Lindgren. Eftersom modersmålsundervisningen i yrkesskolan slipper fokusera på studentskrivningarna kan man fokusera på annat, som till exempel kommunikation.

Två studerande sitter i en soffa och diskuterar med sin lärare
Bildtext Bowie Liljeström och Elmer Skog studerar båda på medielinjen i Prakticum. Läromedlet Fixa moddan är så färskt att de inte ännu hunnit ta del av innehållet.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

Modersmålsundervisningen är obligatorisk också i en yrkesskola, trots att en del studerande uttryckligen har valt yrkesskolan för att slippa läsa. Därför har läromedelsförfattarna till Fixa moddan valt att satsa främst på det dagliga talet.

Text är också annat än den skrivna texten

Martina Lindgren poängterar att det inte bara är den skrivna texten som räknas som text. En text kan också vara en bild. Vi talar också om intertextualitet, alltså att ingen text står för sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra texter.

– Du kan välja ett av dina senaste meddelanden. Det kan vara ett inlägg på sociala medier, e-post eller en post-it-lapp. Allting är en text slår Martina Lindgren fast.

En kvinna med långt rött hår och glasögon sitter vid sin dator
Bildtext Martina Lindgren hittar på olika kreativa metoder för att få alla sina studerande att skriva.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

När Martina Lindgren och hennes författarkollegor jobbade med läromedlet Fixa moddan, tänkte Martina mycket på sin lärare vid Helsingfors universitet, Jenny Sylvin, som också är bekant från språkpodden Näst Sista ordet. Podden har också använts som inspiration till Fixa moddan.

– När jag hade svårt med min pro gradu avhandling, sade Jenny Sylvin åt mig att ingen text är en dålig text. Och det här säger jag också till mina elever.

Det är viktigt att påminna sina studerande om att ingenting som de skriver är dåligt, eftersom allting kan bli något annat och något mer. Man kan arbeta med allt.

Ibland tänker studerande att de är dåliga på att skriva. Men jag säger att allting kan bli något.

Martina Lindgren

Det här är särskilt viktigt i modersmålsundervisningen eftersom språket hör ihop med vår identitet. Om vi tycker att vårt språk är dåligt, kan det leda till att vi har sämre självförtroende.

Hur hjälper du studerande som känner sig svaga i svenska?

– Vi har en uppgift som heter: Mitt språk på mitt sätt, där jag ber de studerande skriva exakt på samma sätt som när de messar med en kompis.

Reaktionen brukar vara förvåning. Men Martina Lindgren tar det lugnt och uppmanar de studerande att låta bli att tänka på stavning. Idén är att skriva på samma sätt som när man skriver ett Whatsapp-meddelande till sin kompis.

– Och då skriver de foo i stället för for, när det menar imperfektformen av fara. De tappar bort de sista konsonanterna och blandar in finska ord och stavar fel.

Det brukar inte heller bli punkter eller kommatecken i texterna. Inga namn har heller stor bokstav. Men några lektioner senare tar de fram sina texter och korrigerar dem ett steg i taget.

Det som är härligt är att texten till slut kan bli ett litet stycke på 300 ord. Det blir som en skönlitterär text med en rubrik, styckeindelningar och en röd tråd.

Martina Lindgren

Martina Lindgren blir särskilt glad när studerande som trodde att de inte kunde skriva lyckas med sina texter.

– Att se när de har lyckats skriva någonting fint som uttrycker deras personlighet är särskilt belönande.

I avdelningen Debatt och argumentation i läromedlet Fixa moddan poängteras vikten av att hålla god ton.

Om jag vill att någon ska ta till sig min åsikt i en debatt är det bättre att jag skapar en trevlig stämning.

Martina Lindgren

Fixa moddan ger färdigheter att diskutera och debattera och förklarar skillnaderna mellan diskussion och debatt genom konkreta exempel. Det finns också olika övningar i både debatt och drama.

Ett mål är också att studerande inte behöver sitta stilla en hel lektion. Stafettdebatt går ut på att man ställer sig på två led i lika stora grupper och debatterar 20 sekunder åt gången och byter par efter det.

En person har hörlur i handen och huvudet består av ett virrvarr av trådar
Bildtext Förmågan att argumentera och debattera är viktig för varje medborgare i en fungerande demokrati.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

– Alla måste delta. Man kan inte bli kvar och sitta i klassrumshörnet, säger Martina Lindgren och tillägger att det är särskilt viktigt att lära sig debattera på rätt sätt utan personangrepp. Det är viktigt att man håller sig till reglerna.

Att tala inför en grupp och att ha grupparbeten är också viktiga färdigheter som ingår i modersmålsundervisningen. Att öva det här har varit särskilt viktigt efter pandemin när många vant sig vid att sitta tysta hemma framför en skärm.

Vi talar också om hur svårt det kan vara att ställa sig framför en grupp och vad som är viktigt att tänka på då.

Martina Lindgren

Scenskräck behandlar man genom uppvärmning och genom att diskutera hur det känns att ställa sig framför en grupp och tala. Men Martina Lindgren tillägger att på hennes lektioner tvingas ingen att hålla en presentation.

en glad rödhårig kvinna står mellan bord och oreanga stolar
Bildtext Så här glad blir Martina Lindgren när hennes studerande lyckas.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

Det är viktigt att studerande får med sig en förmåga att ta upp olika situationer till diskussion. Om något inte känns bra borde alla ha förutsättningar att kommunicera det på ett konstruktivt sätt.

Förmågan att kommunicera i skolan och på sin arbetsplats inverkar mycket på hur man mår. Att kunna ta upp också svåra saker till diskussion är viktigt för att alla ska få det bättre.

Hur ska man agera när man känner att man blivit orättvist behandlad?

Martina Lindgren berättar att det är ganska vanligt att studerande upplever att de blir orättvist behandlade.

– De upplever att de försöker förklara, men att läraren inte förstår. Och då slutar det med att de säger ”helt samma” och ger upp.

Men det här beteendet leder alltid till att den studerande förlorar. Det här är något som Martina Lindgren särskilt vill påminna sina studerande om.

Ni kommer aldrig att få rättvisa om ni bara lämnar diskussionen. Ni måste kunna kommunicera och vi är här för att hjälpa. Vi vill inte att någon ska misslyckas och vi vill att alla ska komma vidare.

Martina Lindgren

I Fixa moddan finns givetvis också ett kapitel om att vara källkritisk och hur svårt det kan vara att hitta rätt i informationsdjungeln.

Ibland kan de studerande vissa tekniska detaljer betydligt bättre än sina lärare, men det får man också tåla. Enligt Martina Lindgren är det ett stort misstag om lärare påstår sig veta allt.

Läromedlet Fixa moddan - Kommunikation och interaktion utgavs den här hösten på Schildts&Söderströms och har sammanställts av Martina Lindgren,Tove Bärg och Linda Holm.