Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yle övergår till högupplösta sändningar våren 2025

Logotyper för Yles HD-kanaler
Bild: Yle

Den långa övergångsperioden säkerställer att alla har tillräckligt med tid att förbereda sig.

Från och med våren 2025 sänder Yle enbart sina tv-sändningar med högupplöst kvalitet och de traditionella SD-sändningarna upphör. Yles förvaltningsråd beslutade om tidtabellen vid sitt möte den 24 oktober 2023. Ändringen gäller både antenn- och kabel-tv-mottagning.

Även andra finländska tv-aktörer har godkänt tidtabellen och är, efter Yles beslut, beredda att fatta egna beslut om distributionen av sina tv-kanaler.

I Finland har det redan flera år talats om den så kallade HD-övergången, det vill säga att alla tv-sändningar i Finland sänds med ny distributionsteknik. Yle kan nu slutföra den tekniska förändringen i tv och högupplösta sändningar garanterar en högklassig tv-bild för alla finländare. Samtidigt avstår man från överlappande distribution. Hela branschens gemensamma mål är att nu kunna genomföra övergången enligt en gemensam tidtabell.

”Övergången är ett sätt att säkerställa att televisionen i Finland förblir en livskraftig och högklassig förmedlare i fortsättningen. Planen gäller hela den finländska tv-branschen och vi har beaktat en lång övergångsperiod för att alla ska ha tillräckligt med tid för de ändringar som behövs", säger Yles förvaltningsråds ordförande Sinuhe Wallinheimo.

”För oss på Yle är det viktigt att säkerställa att finländarna får bästa möjliga tv. En högklassig bild och att hänga med i den tekniska utvecklingen säkerställer att televisionens samhälleliga betydelse bevaras. Det är viktigt för den kreativa branschen i Finland och för hela tv-branschen", säger Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Ändringen förutsätter att mottagaren förnyas om den nuvarande mottagaren inte redan kan titta på HD-sändningar. En betydande del av hushållen i Finland har redan en tv-mottagare som fungerar för HD-sändningar och tittar redan nu på HD-innehåll i stor utsträckning. Uppskattningsvis innebär detta att 100 000–150 000 antennhushåll behöver skaffa en ny mottagare. Samtliga av Yles tv-kanaler har varit tillgängliga i högupplöst format i hela Finland sedan sommaren 2020.

För att se Yles HD-kanaler behöver du

Vad avses med HD-övergång?

  • Övergången till HD eller högupplösning handlar om tv-produktions-, sändnings- och mottagningsteknikens globala utveckling. HD-sändningarnas bildkvalitet är mycket skarp och färgvärlden är riklig.

  • Övergångsperioden är lång, vilket säkerställer att alla kan förbereda sig på den och övergången kan ske smidigt. Mångsidigt stöd och god information kommer att erbjudas till olika målgrupper.

  • Den nya distributionstekniken använder frekvenserna effektivare och i kanalknippena kan man sända både högupplösta kanaler och fler tv-sändningar av standardkvalitet än tidigare när bilden och ljudet packas effektivare.

På andra språk