Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rester av Korsholms slott hittades vid utgrävningar – virke daterades till slutet av 1300-talet

An archaeological excavation in Vaasa.
Bildtext Här hittades timmerkonstruktionerna som nu har åldersbestämts.
Bild: Jan Fast

Under de arkeologiska utgrävningarna vid Korsholms vallar våren 2023 hittades rester av timmerkonstruktioner. Nu har fynden kunnat åldersbestämmas till tiden då slottet grundades.

– Det är en stor glädje att man med dagens metoder kan bekräfta sånt som kanske har figurerat som teorier och skrönor i decennier, för att inte säga hundratals år. Så säger Heidi Hummlestedt, projektledare på KulturÖsterbotten.

Korsholms slott, Chrysseborg, grundades enligt historien under andra halvan av 1300-talet. I skrift nämns det första gången år 1384, i slottsherren Bo Jonsson Grips testamente.

– Det som hände förra våren var att det blottlades en timmerkonstruktion i det schakt där det jobbades med en arkeologisk utgrävning med skolor och amatörarkeologer, säger Hummelstedt.

Från konstruktionen togs fem olika prover som sändes för analys. Resultaten bekräftar det som man redan tidigare varit rätt så säkra på:

– Vid Moesgaard Museum på Jylland fastställdes att det var tallvirke. Vi hade blivit förvånade om det hade varit något annat träslag, men det var bra att få bekräftat.

Vy över Korsholms vallar, grönt gräs och minnesmärke.
Bildtext Korsholms vallar i Gamla Vasa
Bild: YA/Kim Blåfield.

Från Danmark sändes proverna vidare till Sverige. Vid Uppsala universitet daterades de med kol 14-metoden. Ett av proverna visade sig vara från 1300-talet.

– Enligt alla urkunder, sägner och skrönor, så är ju Korsholms slott som vi kallar det, grundat under medlet av 1300-talet, så det här bekräftar ju faktiskt den teorin mycket bra.

De fyra andra proverna daterades till tidsspannet 1450-1650. Det här överensstämmer med att kung Gustav Vasa på 1550-talet lät anlägga en kungsgård på platsen.

Fortsatta utgrävningar

Det har nu gjorts utgrävningar vid Korsholms vallar under två år och många fina och historiskt värdefulla föremål har hittats. Planer finns på att fortsätta arbetet och de nu aktuella fynden minskar förstås inte ivern.

– Naturligtvis så hyser vi ju vissa förhoppningar om att få fortsatt finansiering. Åtminstone borde det här ju inte göra det ännu svårare, säger Heidi Hummelstedt.

Fyra personer sållar fram fynd på ett utgrävningsområde
Bildtext Skolelever deltog i utgrävningarna vid Korsholms vallar i maj 2023.
Bild: Peter Lüttge / Yle

Vid utgrävningarna i fjol och i år deltog förutom professionella arkeologer också skolelever. För dem har historien blivit verklighet.

– För barnen har den här arkeologiupplevelsen varit en sådan här unik skolvecka. Att det inte bara är någonting de har läst i någon torr historiebok utan de kommer ihåg att vi var med och hittade det här.

Diskussion om artikeln