Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förbättringar på riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs välkomnas – men företagare och invånare hoppas smidig trafik inte glöms bort

Här planeras de nya planskilda korsningarna mellan Karis och Ekenäs - Spela upp på Arenan

De planerade planskilda korsningarna mellan Karis och Ekenäs får inte göra det svårare för kunder att komma till företagen i Horsbäck. Det säger Niklas Nylund som har en bilfirma vid riksväg 25.

Det har länge diskuterats vad som borde göras för att förbättra säkerheten och smidigheten på riksväg 25 mellan Karis och Ekenäs.

På vägavsnittet finns många plankorsningar som är farliga och som gör att trafiken bromsas upp. Riksvägen är en av de viktigaste trafikförbindelserna från Västnyland till huvudstadsregionen och där kör en hel del tung trafik. Men för tillfället uppfyller vägen inte kraven för en huvudtrafikled.

För att göra trafiken tryggare och smidigare har Närings-, trafik- och miljöcentralen nu börjat arbeta på en ny vägplan för avsnittet mellan Langansböle och Ekenäsvägen.

Enligt den skulle alla plankorsningar försvinna på den sju kilometer långa sträckan och ersättas med tre planskilda korsningar. De planskilda korsningarna skulle placeras i området vid Gropvägen, Horsbäckvägen och gamla Ekenäsvägen.

Dessutom skulle det byggas omkörningsfiler och mitträcke på en del av vägsträckan.

Karta över nya planskilda korsningar i Horsbäck
Bildtext De planskilda korsningarna är markerade med rött på kartan.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

”Tillgängligheten får inte försämras”

Niklas Nylunds bilfirma ligger alldeles invid riksväg 25 i Horsbäck. Han välkomnar en förbättring av vägen, men är orolig för att de planskilda korsningarna blir besvärliga för kunderna som vill besöka företagen i området.

– Horsbäck är ett viktigt handelsområde och här rör sig massor av människor. Så man får inte försvåra tillgängligheten, säger han.

Företagaren Niklas Nylund står vid riksväg 25 i Horsbäck.
Bildtext Niklas Nylund är fundersam över de planskilda korsningarna som planeras mellan Karis och Ekenäs.
Bild: Minna Almark/ Yle

Det är också viktigt att man enkelt kan ta sig från den ena sidan av riksvägen till den andra och inte bara röra sig längs med vägen, menar han.

Vägförbättringen beräknas enligt alldeles preliminära uppskattningar kosta 40 miljoner euro, vilket Nylund tycker låter mycket. Han funderar om det finns smidigare och billigare lösningar i stället för planskilda korsningar.

Som exempel nämner han det vägarbete som pågår vid korsningen av riksväg 25 och Snappertunavägen, där man bygger accelerationsfiler.

– Det viktigaste är att man bygger vettigt, att det blir lätt att komma till företagen och förstås att det blir tryggt att köra här, hälsar han dem som planerar det hela.

De planskilda korsningarna kunde omplaceras

Jordbrukarna Johanna och Anders Wasström på Broby gård i Snappertuna bor alldeles intill Gamla Kustvägen, som korsar riksväg 25 vid Tegelbacken. Om NTM-centralens plan blir verklighet kommer den plankorsningen inte längre att finnas kvar.

Anders och Johanna Wasström på broby gård i Snappertuna.
Bildtext Anders och Johanna Wasström bor invid Gamla Kustvägen i Snappertuna.
Bild: Minna Almark / Yle

Båda två tycker det är bra att vägplanen för riksvägen uppdateras och de hoppas att förbättringarna blir av. Men de anser att man borde ta sig en ordentlig funderare över var de planskilda korsningarna byggs.

– Jag förstår inte varför det behövs två planskilda korsningar i Horsbäck. De som kommer från Ekenäs och ska till Horsbäck kan nog köra 300 meter extra, säger Anders Wasström.

Han menar att det vore mera ändamålsenligt att bygga en planskild korsning vid Tegelbacken eftersom det också är en hel del trafik till företaget där.

Mitträcken är en dålig idé

Paret Wasström hoppas också att man planerar vägen så att Snappertunaborna kommer åt den nya cykelleden mellan Karis och Ekenäs, som löper en bit norr om riksvägen.

– Vi cyklar massor både till Karis och till Ekenäs och speciellt om det byggs mitträcken blir det väldigt svårt för oss att nå den fina cykelvägen, säger Johanna Wasström.

Hon är också rädd för att ett mitträcke skulle leda till att hjortarna i större utsträckning börjar irra på riksvägen då de försöker ta sig från den ena sidan till den andra.

Korsningen mellan Gamla Kustvägen och Riksväg 25 vid Tegelbacken i Raseborg fotograferat uppifrån.
Bildtext För de som svänger in från riksväg 25 till Gamla Kustvägen från Karishållet finns det en extra fil.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Anders Wasström tycker att varken mitträcken eller omkörningsfiler är en god idé, i synnerhet om hastighetsbegränsningen kommer att vara 80 kilometer i timmen.

– Om man bygger mitträcken så måste man också bygga parallella vägar på båda sidorna. Det är ju helt idiotiskt att skapa impediment så att ingenting växer där.

I stället tycker han att man borde bredda vägen, så att mindre råmark går förlorad.

– På det sättet kan där fortfarande växa skog som binder kol istället för att det blir stora impediment där ingenting växer, menar han

Byggstart tidigast 2026

Det är meningen att vägplanen ska vara färdig i slutet av 2024. Själva bygget kunde då i teorin starta 2026. Men den färdiga vägplanen ska också behandlas enligt de lagar som berör transportsystem och landsvägar och det kan ta en hel del tid i anspråk.

Det är staten som finansierar den största delen av vägförbättringarna. För tillfället finns det inte något beslut om finansiering, men i Trafikledsverkets investeringsplan för åren 2024 till 2030 prioriteras förbättringar på riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä.