Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yles nya principer styr den ansvarsfulla användningen och utvecklingen av artificiell intelligens inom hela bolaget

Länktornet i Böle upplyst i blått.
Bild: Silja Viitala / Yle

Yle har utarbetat och infört nya principer för ansvarsfull artificiell intelligens. Principerna styr användningen av artificiell intelligens och utvecklingsarbetet i hela bolaget.

Yle vill utveckla ansvarsfull artificiell intelligens i samarbete med olika aktörer till nytta för hela samhället.

Principerna anger att Yle använder artificiell intelligens för att uppfylla public service-uppdraget och dess värderingar ännu bättre än tidigare. Huvudprincipen är att Yle alltid ansvarar för beslut som gäller artificiell intelligens och för den artificiella intelligensens alster. Lösningarna får inte äventyra Yles trovärdighet.

"Den artificiella intelligensen omfattar möjligheter som berör kärnan i public service. På Yle utför artificiell intelligens aldrig sitt arbete utan att vi kontinuerligt kontrollerar dess resultat. Principerna återspeglar värdena i Yles public service: pålitlighet, oberoende och människovärde", säger Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila

Yle samarbetar intensivt med inhemska partner, företag och forskare för att utveckla artificiell intelligens. Målet är att arbetet ska betjäna hela det finländska samhället på bred front.

"För Yle är det viktigt att människans, kulturens och samhällets mångfald återspeglas i utvecklingen av artificiell intelligens. Som en ansvarsfull aktör inom public service kan vi inte ta i bruk artificiell intelligens som utvecklats på annat håll och vars motor vi inte kan komma åt. Vi vill främja lösningar med artificiell intelligens som så bra som möjligt stöder de inhemska medierna, demokratin och förståelsen mellan människor", fortsätter Ylä-Anttila.

Yle är ett av de första mediebolag som har utarbetat principer för ansvarsfull artificiell intelligens som omfattar hela bolagets verksamhet. De fungerar som utgångspunkt för noggrannare anvisningar i bolaget. Principerna uppdateras efter behov.

På andra språk