Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ödet för Pukkilas gamla fabriksbyggnad kan avgöras på måndag – stadsstyrelsen ska ta ställning till förvaltningsdomstolens beslut att bevara byggnaden

Kanslichefen föreslår att stadsstyrelsen inte ska godkänna domstolsbeslutet om att bevara den gamla fabriksbyggnaden.

På måndag ska Åbo stadsstyrelse fatta beslut om den ska godkänna Åbo förvaltningsdomstols beslut att bevara Pukkilas fabriksbyggnad, eller om man ska ta ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Åbo stad är den enda som har juridisk rätt att överklaga domstolsbeslutet.

Fabriksbyggnadens öde har in i det sista varit osäkert och turerna kring husets fortlevnad har varit många. Det är byggherren Heikki Vaiste som äger det tio hektar stora området där fabriksbyggnaden nu står. Övriga fabriksbyggnader är sedan länge rivna och nu växer flerfamiljshus upp i rask takt på området.

Vaiste vill riva den aktuella byggnaden för att breda rum åt fler bostäder, men den önskan har stött på patrull. Så sent som i mars beslöt Åbo stadsfullmäktige att fabriksbyggnaden, som anses vara i väldigt dåligt skick, får rivas. Det beslutet överklagades till Åbo förvaltningsdomstol av en privatperson och av Rödgröna vänstern.

I oktober meddelade förvaltningsdomstolen att fabriksbyggnaden från år 1913 ska bevaras, ett domstolsbeslut som endast kan överklagas av Åbo stad. Därför finns ärendet nu på stadsstyrelsens föredragningslista.

flygbild över Pukkilas gamla massafabriksbyggnad
Bildtext Den skyddade byggnaden synns nere i bild. Nya hus växer upp i rask takt på området.
Bild: Arash Matin / Yle

Stadsstyrelsen föreslås överklaga beslutet

Enligt stadsstyrelsens föredragningslista föreslår stadens kanslichef Tuomas Heikkinen att staden ska överklaga förvaltningsdomstolens beslut att byggnaden ska bevaras och skicka ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som i sin tur ska avgöra om de ska ta upp ärendet eller inte.

Förslaget att staden ska överklaga beslutet att bevara fabriksbyggnaden bottnar i att Åbo förvaltningsdomstol inte har sett till hela områdets detaljplanering utan fokuserat för mycket på bevarandet av enskilda byggnader samt att byggnaden är i så dåligt skick att det är oskäligt att kräva att tomtägaren ska restaurera den.

Fabrik med långa anor

Pukkilas kakelfabrik har en lång historia och har varit verksam på området sedan 1903. Verksamheten upphörde hösten 2016 då kakeltillverkningen flyttades utomlands och efter det flyttades försäljningsavdelningen till Reso.

Enligt kakelfabrikens egen historiebeskrivning så startade det hela med att man på 1870-talet i Åbo planerade att bygga det nya stora hotellet Phoenix och att det bygget behövde ett hundratal kakelugnar. För att trygga tillgången av kakelugnar så grundades år 1874 Åbo Kakelfabriks Aktiebolag och en kakelugnsfabrik restes på Slottsgatan 52 vid Aura ås strand.

Vid sekelskiftet köpte bolaget tomten i Långbacka för att där fanns stor tillgång till lera som behövdes vid kakeltillverkningen och år 1913 byggdes karaktärsbyggnaden som ännu står kvar. Under 1900-talet fusionerades Åbo Kakelfabrik med Pukkila som så sent som förra året igen fick en finländsk ägare efter att tidigare ha varit en del av en italiensk koncern.

Diskussion om artikeln