Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Försvarsmakten får lov att övningsskjuta fler skott på Russarö trots att det kan störa fåglars häckning i närbeläget naturskyddsområde

En sjömålsrobot avfyras på Russarö utanför Hangö under en av Marinens övsningar år 2022. Kraftig rökbildning uppstår.
Bildtext Russarö används i dag främst för olika slags övningar av Marinen, men nu jar Försvarsmakten fått lov att övningsskjuta året om. Bilden är en arkivbild från en övning med sjömålsrobot. Det färska miljölovet gäller skjutning med gevär och pistol.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Ett pinfärskt miljötillstånd ger försvaret rätt att skjuta upp till 300 000 övningsskott med gevär och pistol på Russarö utanför Hangö. Fler skott smutsar inte ner naturen, men kan störa sjöfåglarnas häckning.

Försvarsmaktens logistikverk ansökte om miljölov och lov för att inleda övningsverksamhet på Russarös skjutbanor.

Banorna har varit i bruk sedan 1970-talet, men verksamheten har inte haft ett offentligt miljötillstånd. Det beror på att verksamheten hittills varit ganska småskalig, även om den inte följts upp systematiskt. Men eftersom bestämmelserna blivit striktare och det nu handlar om en markant volymökning, så krävs det enligt lag ett miljötillstånd av regionförvaltningsverket.

Den totala mängden skott beräknas öka från max 50 000 per år till max 300 000. Lovet tillåter skjutning alla dagar mellan klockan 7 och 22.

Bullret kan störa fåglarna i valet av partner, val av boplats eller i värsta fall driva ruvande fåglar ur boet

NTM-centralen

Kan öva året runt

På ön finns två skjutbanor för olika typer av eldvapen.

Banan för skjutning med gevär har 150 meter till målet. Den andra är för skjutning med pistol på 25 meters avstånd.

Enligt Försvarsmaktens uppskattning har det på gevärsbanan avfyrats 20 000–30 000 övningsskott årligen och på pistolbanan 10 000–20 000 skott i fjol.

Året innan övade man inte alls med gevär. Antalet övningsdagar uppges vara 355 i året.

Det är Marinens Kustbrigad som ansvarar för övningsområdets användning och underhåll.

Verksamheten smutsar inte ner naturen

Lovet av Regionförvaltningsverket är 48 sidor långt. Det innehåller en grundlig genomgång av hur en betydlig ökning av övningsskjutningarna skulle påverka miljön och den närmaste omgivningen.

Ön är inte grundvattenområde så risken för föreningar av tungmetaller från kulor föreligger inte. Skjutbanorna ligger också så högt uppe på ön att vattnet i havet inte heller ska smutsas ned. Marken på ön består mestadels av berg och morän.

Ljudet från övningarna ses inte utgöra ett bullerproblem för den närmaste bosättningen eftersom det är nästan fem kilometer till närmaste grannar.

Trivia om Russarö

  • Russarö ligger cirka fem kilometer söderut från Hangö. Ön ägs av staten (Senats-/försvarsfastigheter). Skjutbanan ligger på öns sydöstra sida.

  • Ön har ingen detaljplan.

  • Ön med närliggande holmar och vattenområden är reserverade för Försvarsmaktens bruk.

  • I Nylands landskapsplan har ön en beteckning (EP/v) som medger att den i andra hand kan användas för civil rekreation, turism och/eller utbildning då Försvarsmakten inte behöver området och ger lov till annan verksamhet.

  • Russarö var bas för Hangö kustbatteri 1921–2002.

  • På ön står den berömda fyren ”Hangös öga”.

En utförlig markanalys av vallarna kring skjutbanorna som tar emot kulor och hylsor har också utförts för att se om de borde renas från tungmetaller. Hittills finns inget behov av det men det är ändå bra att hålla ett öga på nivåerna av olika ämnen som bly, kvicksilver, arsenik, nickel, koppar med flera.

En förutsättning för lovet är ändå att Försvarsmakten minutiöst ska följa upp och föra bok över verksamheten och dess påverkan på miljön. Det finns klara ramar och villkor för hur verksamheten ska läggas upp. Försvarsmakten ska också varje år ge en rapport till Hangö stad om verksamhetens omfång.

Myndighet: Skjutningarna kan störa häckande fåglar

Det starkaste påpekandet kommer från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Den statliga myndigheten påtalar att fåglarnas häckning i det närbelägna Tulluddens Natura 2000-område. I skyddsområdet häckar många rara vatten- och våtmarksarter.

Ejder, Bengtskär.
Bildtext Ejderstammen krymper också i Hangö. Men det ska inte bero på buller från skjutningar utan andra saker. Skjutbullret ska ändå inte få försvåra livet och häckningen för sjöfåglar. Arkivbild.
Bild: Yle/Nora Engström

Lovet förutsätter att Försvarsmakten noga följer upp och årligen rapporterar hur ljudnivån påverkar fågellivet inom den radie där bullret överstiger 60 decibel. Det är speciellt under häckningstiden som fåglarna kan störas av ljud från skjutövningarna på Russarö.

Bullret kan störa fåglarna i valet av partner, val av boplats eller i värsta fall driva ruvande fåglar ur boet. Därför förespråkar myndigheten bulleranalys, i vilken man också noga överväger om volymerna behöver ökas, liksom att man beaktar konsekvenserna av skjutningar i grupp.