Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Axxell kunde ta hand om den svenska yrkesutbildningen i Åbo – senast torpederades förslaget

Åbo yrkesinstituts byggnad.
Bildtext Åbo yrkesinstitut har verksamhet på sex olika platser, och den svenskspråkiga utbildningen är klart dyrare än den finskspråkiga.
Bild: Johanna Lehtola / Yle

Åbo stad utreder ett förslag om att Axxell skulle ta över den svenskspråkiga yrkesutbildningen i staden, medan Åbo yrkesinstitut skulle koncentrera sig på den finsk- och engelskspråkiga undervisningen.

Nämnden för fostran och undervisning i Åbo ska behandla förslaget på sitt möte på tisdag den 31 oktober.

Frågan är inte ny. För sex år sedan diskuterade politikerna i Åbo samma sak. Då ville Svenska folkpartiet och också den svenskspråkiga sektionen i nämnden för fostran och undervisning att Lilla Hankens undervisning skulle övergå till Axxell, för att ge utbildningen ett starkare grund att stå på.

Men förslaget röstades ner, först i nämnden för fostran och undervisning och slutligt i stadsstyrelsen. Motiveringen var att en flytt till Axxell skulle innebära en försämring av möjligheterna att erbjuda en mångsidig yrkesutbildning i Åbo, som kunde gynna hela ekonomiska regionen.

Åbo yrkesinstitut fick också i uppdrag att göra upp en plan för hur man kunde göra utbildningen mer synlig och attraktiv för de ungdomar som funderar på olika utbildningsalternativ efter grundskolan.

Vad har förändrats sedan 2017?

Sedan saken diskuterades senast har antalet svenska studerande vid Åbo yrkesinstitut ändå sjunkit ännu mer. Åbo stad har räknat ut att de två svenskspråkiga utbildningarna, affärsverksamhet samt informations- och kommunikationsteknik, kostar över en halv miljon euro (505 231 euro), och då är inte hyror och skolmaten inräknade.

Utbildningen för de svenskspråkiga studerandena kostar 5 552 euro/studerande, jämfört med att den finskspråkiga undervisningen kostar mindre än 3 000 euro/studerande.

Åbo stad säger i ett pressmeddelande att den föreslagna förändringen skulle göra verksamheten hos de båda yrkesutbildarna mer effektiv samt säkra utbudet av den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Åbo.

Enligt Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, har man nu inom bildningssektorn tittat på den svenska yrkesutbildningen och på olika lösningar.

– Antalet sökande är ganska stabilt när det gäller handelsutbildningen, men på datanomutbildningen har det varierat mycket. I år är det endast sju studerande som inlett studierna, så det är klart att en sådan utbildning blir väldigt dyr att upprätthålla, säger Kjellman.

Utmaningar också för Axxell

Studerandena inom yrkesutbildningen har stora valmöjligheter och kan kombinera studier på olika sätt, men det finns inte så många möjligheter till det för de svenska studerandena vid Åbo yrkesinstitut, då utbudet vid de båda utbildningslinjerna på svenska är begränsat.

Vid Åbo yrkesinstitut kan man på svenska studera till merkonom och till programutvecklare (tidigare datanom). Vid Axxell kan man i Åbo studera till vakthavande styrman, vakthavande maskinmästare, reseexpert, receptionist, närvårdare och genom flerformsutbildning till merkonom som vuxen.

– Efter de förra diskussionerna har Axxell också startat merkonomutbildning i Åbo, en utbildning för vuxna, så på det sättet skulle också ungdomarna från Åbo yrkesinstitut sitta bra där, säger Axxells rektor Lena Johansson.

Det som däremot är oklart är hur finansieringen ska skötas. Ska Axxell sköta det här inom sin normala statliga finansiering (studerandeår) eller är Åbo stad beredd att ge en del av sin med utbildningarna?

– Sedan har vi utrymmesfrågan, vi har knökfullt på Auriga nära hamnen redan nu. Och så har vi personalfrågan, följer personalen med eller inte, så det är en hel del utmaningar kring det, säger Johansson.

I dag finns det åtta lärare på den svenska utbildningen vid Åbo yrkesinstitut, varav en är en visstidsanställning.

Vad händer med Finlands äldsta handelsskola?

Åbo stad och Axxell har denna höst mötts en gång, då man i god anda diskuterade möjligheterna att föra över den svenska yrkesutbildningen till Axxell.

Men det krävs ännu många förhandlingar om saken mellan Åbo stad och Axxell, Åbo måste ordna samarbetsförhandlingar, och man ska höra alla andra som har åsikter i saken.

Hur viktigt är det att man vid Åbo yrkesinstitut själv erbjuder en mångsidig yrkesutbildning i Åbo, också på svenska, vilket stadsstyrelsen i Åbo för sex år sedan tyckte var så viktigt att planerna då röstades ner?

Hur viktig är det historiska arvet? Den svenska handelsutbildningen inleddes 1838 i Åbo handelsskola, som var Finlands första handelsskola. Skolan blev senare Åbo handelsinstitut, som 1983 slogs samman med Turun kaupungin kauppakoulu och blev Turun kauppaoppilaitos – Handelsinstitutet i Åbo. År 1998 slogs skolan samman med andra yrkesutbildningar i Åbo och blev Turun ammattiopisto-Åbo yrkesinstitut.

– Nu hoppas jag vi får in väldigt många tankar kring det här, dels från personalen på yrkesinstitutet, men också att vi får fram olika perspektiv när man väger den här frågan i beslutsprocessen, säger Kjellman.

Diskussion om artikeln