Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mer psykoterapi och arbete ska hjälpa deprimerade

Från 2015
hanna mäntylä
Bildtext Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä är glad över att Svenska Yle har belyst depression ur olika synvinklar.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Regeringen har planer på att minska på problemet med att så många unga är sjukpensionerade på grund av depression. Tillgången till psykoterapi ska ökas och det ska bli möjligt för fler att jobba även om de inte är fullt arbetsföra.

Antalet unga under 34 år som är sjukpensionerade på grund av depression har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det här har Svenska Yle tagit reda på i samband med satsningen #hurmårdu.

- Det är en mycket oroväckande utveckling som visar att vi inte har lyckats tackla förekomsten av depression på bästa möjliga sätt, varken när det gäller att känna igen sjukdomen eller att behandla den, kommenterar social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf).

Hon efterlyser avsevärt mer fokus på att hjälpa de unga att förebygga depression.

Ett sätt är att göra det lättare för de som inte är arbetsföra till 100 procent att kunna vara med i arbetslivet, enligt sin egen arbetsförmåga. Regeringen har ett såkallat spetsprojekt som ska sprida god praxis kring det här runtom i landet.

- Tanken är att deprimerade stegvis ska kunna delta mer och mer, och få ett mer meningsfullt liv.

Bland annat ska små och medelstora företag få bättre möjligheter att anställa personer som inte är fullt arbetsföra. Exakt hur spetsprojektet kommer att förverkligas i praktiken är ändå inte klart än.

Depression
Bildtext 33 940 personer i Finland var i fjol i förtidspension på grund av depression - ungefär lika många som det bor i Sibbo och Lovisa sammanlagt. Särskilt vanligt är det i Norra Savolax (1,6% av befolkningen), och ovanligast på Åland (0,4% av befolkningen).

Viktigt med psykoterapi

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä tillägger att psykoterapi i kombination med läkemedel ofta är viktigt när det gäller att tillfriskna från depression.

- På den offentliga sidan är det mycket svårt att få psykoterapi och köerna är långa. Jag säger inte att det är den offentliga sektorns fel. Det har bara blivit så.

Tillgången till psykoterapi ska ökas. Staten satsar drygt fem miljoner euro på det här från och med nästa år, i form av höjda Fpa-stöd för psykoterapi. Det ökade anslaget är med i social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag för år 2016, och det är en viktig fråga för Mäntylä.

Drygt 15 euro mer

Höjningen ser ändå ut att gälla endast personer som är mellan 26 och 67 år gamla. Enligt förslaget ska de från och med årsskiftet få lika höga ersättningar som unga mellan 16 och 25 år.

Det innebär till exempel att de äldres maximiersättning för individuell terapi på krävande specialnivå skulle stiga från 45,41 euro till 60,55 euro per gång.

Men ministern vill mer än så.

- Vi har ännu en hel del kvar att göra för att se till att fler kan få psykoterapi och att de som behöver det har råd med det.

Hon tror bland annat att social- och hälsovårdsreformen som siktar på färre vårdområden kan hjälpa till på något sätt.

Regndroppar
Bildtext Mer hjälp hemifrån - via olika it-tjänster.

Tröskeln för att söka vård för depression ska också bli lägre.

- Vi kan använda digitalisering, mjukvara och innovationer för att främja den här saken.

Dölj inte sjukdomen

Mäntylä uppmanar finländarna att tala öppet om depression, särskilt om man själv är drabbad. Hon säger att det är något man inte ska skämmas för.

- De flesta människor har depression någon gång under sitt liv, och tyvärr är det så att den för vissa kan vara både djup och långvarig.

Inte så dystert för äldre

Bland över 34-åringar har antalet nya sjukpensioneringar på grund av depression ändå blivit färre år för år. Nedgången är ungefär en fjärdedel på tio år - alltså mellan år 2004 och 2014.

Både Arbetshälsoinstitutet och Hanna Mäntylä nämner arbetshälsovården som en bidragande orsak till det. Den anses i många fall vara effektiv på att fånga upp och åtgärda depression.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

#hurmårdu

Diskussion om artikeln