Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Klimatförändringen hotar Finlands vattendrag – vinterregnen sköljer ut näringsämnen från åkrar och skogar

Ett brett dike som går genom en åker. Det är lite vatten i diket.
Bildtext Dikning har länge använts för att leda bort överflödigt vatten från våtmarker.
Bild: Viivi Kaasonen

Näringsämnen från åkrar och skogar smutsar ner Finlands vattendrag. Klimatförändringen är boven i dramat.

Vinterregn blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna och sköljer ut näringsämnen från åkrar och skogar i vattendrag, det visar en global vattenrapport från Världsnaturfonden WWF.

När näringsämnena rinner ut i vattendragen försämras vattenkvaliteten betydligt och när de når Östersjön bidrar de till övergödningen av havet. Det här leder till att havets förmåga att binda koldioxid försämras, vilket är viktigt för att bromsa klimatförändringen.

Floder, sjöar och grundvattenreserver hjälper till att skydda mot både perioder av torka och översvämningar. Översvämningsvatten behöver platser att lagras på för att sedan kunna användas som till exempel jordbruksbevattning under torrperioder.

Mer resurser för att trygga vattenkvaliteten

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, inlandsvattenexpert, säger i ett pressmeddelande från WWF att man också i Finland borde satsa mer på vattenskydd och att det kräver mer ekonomiska resurser.

Det ekonomiska värdet av vatten- och sötvattensekosystem är cirka 58 biljoner dollar, vilket motsvarar 60 procent av världens bruttonationalprodukt. I dag beräknas en tredjedel av världens våtmarker ha förstörts under de senaste 50 åren och populationerna av sötvattensarter har minskat med i genomsnitt 83 procent.

Politisk stötesten i Spanien

Just nu pågår politiska dispyter om vattenanvändning i Spanien. Våtmarken Doñana i närheten av staden Sevilla har förstörts till följd av olaglig och ohållbar vattenanvändning när vattnet använts för jordgubbsodling. Det här har lett till att Doñanas grundvattennivå sjunkit och att vattenkvaliteten försämrats oroväckande mycket.