Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Vi har allt mindre tid att stoppa en oåterkallelig förändring av klimatet

Skogsbrand i sydvästra Frankrike.
Bildtext Naturkatastrofer som skogsbränder ökar koldioxidbelastningen i atmosfären ytterligare.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Det blir snart inte möjligt att uppfylla Parisavtalet. I en färsk studie har forskare reviderat de tidigare beräkningarna för hur mycket koldioxid vi kan släppa ut för att inte överstiga 1,5 graders uppvärmning.

Enligt den analys Robin Lamboll från Centret för miljöpolitik vid Imperial College i London och hans kollegor gjort är den så kallade kvarvarande koldioxidbudgeten 250 miljarder ton växthusgaser omräknat i koldioxid. Det är endast hälften av det som IPCC tidigare antagit.

Om utsläppen hålls inom den gränsen har vi en 50 procents chans att undvika att vi oåterkalleligen överskrider 1,5 grader.

Men om nuvarande utsläppsnivå på cirka 40 miljarder ton koldioxidekvivalenter fortsätter, riskerar vi att överskrida koldioxidbudgeten redan inom sex år.

Det framkommer av den färska studien som publicerades på måndagskvällen i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

IPCC beräknade tidigare att vi skulle ha närmare åtta år kvar att hålla uppvärmningen under 1,5 grader.

Modellerna ger inte exakt tidpunkt för när vi går över 1,5 grader

Men det betyder inte att vi är uppe i en 1,5 graders uppvärmning precis efter sex år. Däremot nog att vi med största sannolikhet inte kan undvika det efter att koldioxidbudgeten är använd.

För att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till två grader är den återstående koldioxidbudgeten i tid ungefär 12 år ifall utsläppen fortsätter på samma nivå som nu.

Största delen av den här minskningen beror på ökade utsläpp sedan 2020 och ett nytt sätt att beräkna historiska utsläpp. Det betyder historiska utsläpp av växthusgaser och aerosoler i kombination med naturliga processer som solens cykler, vulkanutbrott och naturliga variationer. Det att luftföroreningarna har minskat har tyvärr ökat på upphettningen.

Vår nuvarande klimatpolitik kommer inte inom en överskådlig tid att leda till en situation där utsläppen motsvaras av kolsänkor. Tvärtom, utsläppen ökar varje år.

Enligt IPCC:s andra utvärderingsrapport borde vi nå klimatneutralitet år 2045. Men enligt vad Lamboll och hans kollegor kommit fram till borde världen nå dit redan år 2034. Alltså ett år innan Finland enligt klimatlagen ska vara klimatneutralt.

Beräkningar av det här slaget är svåra att göra och när vi talar om globala processer kommer det alltid att finnas osäkerhet och behövas olika angreppssätt. Samtidigt är det klart att den allmänna slutsatsen lutar mot att det inte finns mycket tid att vänta med åtgärder.

Den här studien leder till diskussion om hur IPCC ska behandla koldioxidbudgeten i framtida rapporter och hur den kan uppdateras löpande. Det visar också på behovet av mer ambitiösa globala klimatåtgärder och politiska insatser för att minska utsläppen och uppnå klimatneutralitet tidigare än planerat.

Det betyder att vi nog framför allt bör satsa på att utveckla metoder för att komma åt utsläppen och samtidigt också möjligheter att fånga in koldioxid. Världens beslutsfattare har alltså tuffa beslut att ta på den klimatkonferens som ska hållas i Dubai om en månad.