Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Söderkulla gård kan vara ett lämpligt kulturhus i södra Sibbo – kommunen saknar också en lokal för rockkonserter och festivaler

Ljusgul herrgård i trädgård på hösten.
Bildtext Kulturfolk tror att Söderkulla gård kan vara en bra plats för ett framtida kulturcentrum i södra Sibbo.
Bild: Leo Gammals / Yle

Kulturutbudet i Sibbo är omfattande och ortsborna besöker flitigt konserter och evenemang. Behöver kommunen ett riktigt kulturhus och är den planerade idrottshallen i Söderkulla lösningen?

Kulturplanerare Katja Sågbom nämner fler än 20 stora evenemang den här hösten som kan upplevas i bland annat Topeliussalen, Lilla Villan, biblioteken och ute i byarna.

– Det är improvisationsteater, cirkus för småttingar och en självständighetsdagskonsert. Körerna har snart sina julkonserter på olika platser.

När Topeliussalen nu öppnat för publik igen återvänder också Cinema Nikkilä, med biopremiärer ungefär en gång i månaden.

– Det är filmer som visas på alla biografer runt om i hela Finland. Det är samma premiärfilmer som vi också får hit till Sibbo, säger Sågbom.

Sibboborna konsumerar mycket konst och kultur och biografen i Nickby hör till de mest besökta. Men körsången lockar också ortsbor ut ur hemmen.

Kvinna med rött hår och brun klänning.
Bildtext Katja Sågbom är kommunens kulturplanerare.
Bild: Leo Gammals / Yle

– Det finns ungefär sju, åtta aktiva körer. Visst far hela familjen med för att titta och lyssna om mormor är med och sjunger, eller om farfar är där och tar ton, säger Sågbom.

Barnfamiljerna söker sig till biblioteken och kulturhuset Lilla Villan där tröskeln för att delta i aktiviteter är låg, till exempel pysselmorgnar för nyinflyttade. Bildkonsten har etablerats i Artborg.

– Topeliussalen lämpar sig bra för livemusik, teaterföreställningar, filmförevisningar och seminarier, säger Sågbom.

Lokalerna där konst och kultur utövas i byarna är också många. Förutom Sibbo instituts lokaler håller flera till i skolor och föreningshus.

– Körerna är gärna ute i byarna och de uppträder oftast där eller i kyrkor.

Sågbom lyfter också upp festsalen i Nickby för dans och klassisk musik, eftersom det klingar bra i salen.

Anpassade kulturhus

Lokalerna som används för undervisning och uppträdanden i Sibbo är med något undantag varken planerade eller byggda för konstutövande från första början, utan har anpassats efter de behov som uppstått med tiden.

Det gör det knepigt om man till exempel vill ordna en rockkonsert, en multikulturell festival eller klubb med diskjockeyer som ställer andra krav på till exempel akustik och belysning än körsång eller en klassisk konsert.

– Ja, det är kanske en sak som vi inte riktigt ännu har i Sibbo, det vill säga en lämplig plats som inte skulle vara utomhus. Utomhus är det sedan fast på väder och vind om det blir av eller inte, säger Katja Sågbom.

Sågboms tankar går i första hand till festsalen i Nickby, med plats för ett stort band och där publiken kan stå och kan dansa.

– Om man vill ha ännu mera utrymme så skulle det vara bra att tänka på det där. Det borde utvecklas helt enkelt. Det finns säkert ett behov för ett ställe som är färdigt planerat för lite större evenemang eller festivaler.

Katja Sågbom nämner idrottshallen som planeras i Miili-området i Söderkulla.

– Inom några år kommer det att tas i bruk en större idrottshall i södra Sibbo. Och det är tänkt att den också ska lämpa sig för större evenemang. Det ska bli väldigt intressant att få följa med, för enligt planerna så finns det då färdigheter både med ljus och ljud och sittplatser som kan flyttas vid behov så att hallen också fungerar som danssal, säger Sågbom.

Vy över Miili-campuset. Gräsbevuxta tomter framför en daghemsbyggnad och det stora skolkomplexet till vänster.
Bildtext En idrottshall som också kan erbjuda möjlighet för kulturevenemang planeras vid Miili-området i Söderkulla.
Bild: Mira Bäck / Yle

Ellu Öhman är dramainstruktör, berättare och ordkonstledare. Hon jobbar inom tredje sektorn i Sibbo, sitter med i Föreningen Lilla Villans styrelse och är en av Rävsson Companys grundare.

Eftersom Lilla Villan i sin verksamhet erbjuder allt från professionell barn- och ungdomsteater till livemusik och olika evenemang är den möjligen kommunens bäst utrustade lokal för konstutövande.

Huset tillåter sammanlagt 160 personer i sina två salar. Det kan bli ett problem för en arrangör som vill ordna en konsert med en känd artist och som då borde locka åtminstone dubbelt så stor publik för att få det att gå runt ekonomiskt.

Trots planer på en multifunktionell idrottshall i Söderkulla är Öhman inte övertygad om att hallen är det rätta kulturhuset för södra Sibbo. Idrottshallen är trots allt ytterligare en plats där kulturen måste kompromissa med annan verksamhet.

– Jag är lite skeptisk till sådana här lokaler som används av hemskt många olika aktörer och aktörer vars program eller verksamhet ser hemskt olika ut, säger Ellu Öhman.

Öhman lyfter upp ett problem med för hur lång tid en aktör ska få boka in sig i idrottshallen medan ordinarie verksamhet pågår.

– Om du ska göra en teateruppsättning så behöver du ha lokalen till ditt förfogande gärna två veckor i sträck, inte bara under själva föreställningen.

Ung kvinna med blont hår och glasögon mot en vägg med naturmotiv och vargar.
Bildtext Ellu Öhman jobbar med kulturfostran i Sibbo.
Bild: Leo Gammals / Yle

En produktion kräver regelbundna övningar i autentisk miljö, det vill säga med scenografi, kläder, riktat ljus och anlagt ljud, och möjligen en levande orkester. Dessutom behövs rum för att ställa undan utrustning och rekvisita i medan produktionen pågår.

– En konsert med mycket teknik och scenografi behöver också hela dagen att bygga upp. Jag är lite rädd att idrotten tar över där. Det är i alla fall mina erfarenheter av att idrotten tar över och att kulturen inte får lika mycket utrymme.

Öhman poängterar att repetitioner, föreställningar och konserter också kräver tystnad i andra delarna av en hall, och undrar om inte Söderkulla gård skulle kunna fungera bättre som ett kulturhus än idrottshallen.

Kulturhus utanför Nickby

Merparten av den etablerade kulturen i Sibbo är koncentrerad till Nickby. Sågbom tror ändå att biblioteken, skolorna och föreningshusen runt om i kommunen fortsättningsvis kommer att vara viktiga träffpunkter för kulturlivet i Sibbo.

– I framtiden tror jag att Söderkulla gård kommer att utvecklas till något slags kulturcentrum. På något vis kommer kulturen att ha en stor roll där. Det är en värdefull plats och hela omgivningen är historiskt värdefull. Det skulle kunna trygga södra Sibbos kulturtörst och passa som en lämplig punkt i södra Sibbo.

Sågbom lyfter också upp Mårtensby skola som än så länge är i bruk för invånarna. Skolan är en historisk byggnad med en gammal fin trädgård som kan utvecklas.

– Det är över huvud taget mycket aktivitet i byskolorna. Kulturhusen ute i byarna är ganska levande också, säger Katja Sågbom.

Gammalt trähus med skyltar och stolar utanför.
Bildtext Lilla Villan i Nickby fokuserar på kultur för hela familjen.
Bild: Leo Gammals / Yle

Lilla Villan är Ellu Öhmans arbetsplats och att förvalta träffpunkter för kultur eller bygga gedigna kulturhus måste göras med eftertanke, menar hon.

– I just södra Sibbo finns det ett behov av någon sorts lokal för det är jättelång väg att ta sig från Gumbostrand eller Kalkstrand upp till Nickby. Men jag funderar också om det finns publikunderlag för alla evenemang.

Öhman betonar att det tagit en lång tid för Lilla Villan att fylla salen och att föreningen fortfarande kämpar med att få publik till konserter och föreställningar.

– Man kan inte heller ha kulturhus som står tomma.

För Lilla Villans del handlar det om de öppna föreställningarna eller konserterna som inte är bokade på förhand av servicehem, skolor eller daghem.

– Det är lättare att fylla salen med de här grupperna än att skriva ett datum och ett biljettpris och sen hoppas på att någon dyker upp, säger Öhman.

Diskussion om artikeln