Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Husbyggena står stilla i Ingå – kommunen behöver lappa på

En byggplats intill två våningshus. Arbetet står stilla på byggplatsen där det borde byggas ett hus till.
Bildtext Det finns en grop i stället för ett hus intill de två existerande flervåningshusen på området Ingåstrand i Ingå kyrkby. Också här står arbeten stilla på grund av det eknomiska läget.
Bild: Marica Hildén / Yle

Inflation och höjda räntor. Så stavas orsaken till dödläget när det gäller både mindre och större husbyggen. Också i Ingå.

Ingå märker precis som många andra kommuner att byggandet är i en djup svacka. Det här visste kommunen inte om när budgeten för i år gjordes upp så nu behövs korrigerande åtgärder.

Dels behövs det mer pengar för att kompensera uteblivna intäkter. Dels tänker kommunen höja taxan för olika byggtillstånd och byggnadstillsynen rejält.

Färre byggen, färre bygglov, mindre intäkter

Intäkterna för byggloven väntas i år bara hämta hälften av de intäkter kommunen budgeterat för. Kommunen räknar med endast 100 000 euro i år mot budgeterade 200 000.

Den största orsaken till de lägre intäkterna är inflationen och de höjda räntorna. För Ingå kommun har det resulterat i ett totalstopp i större byggprojekt, till exempel höghus- och radhusbyggen. Som exempel kan man här nämna det stora projektet med lyxiga bostäder vid Ingåstrand där arbetena nu står stilla på grund av konkurs.

Men det byggs också färre egnahemshus och fritidsbostäder.

Trappa i en halvfärdig lägenhet.
Bildtext Inflation och höjda ränter syns också i antalet småhusbyggen. Bilden är inte från Ingå.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Kräftgången väntas fortsätta hela nästa år. Men läget kanske ändrar under 2025.

Byggnads- och miljönämnden föreslår nu att kommunstyrelsen och slutligen fullmäktige beviljar 100 000 euro till för att balansera bygglovsekonomin.

Byggloven blir 15 procent dyrare nu och hela systemet ses över 2025

Ingå kommun tänker samtidigt se över priserna på olika bygglov. De har inte justerats sedan 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att taxorna för byggnadstillsyn höjs 1.12.2023 med ungefär 15 procent. Höjningen väntas ge kommunen 25 000 euro till i intäkter.

Till exempel stiger priset på ett bygglov för ett småhus på 130 kvadratmeter enligt förslaget från cirka 1 000 till cirka 1 300 euro.

En graf med pelare som visar priset på bygglov i några kommuner i västra Nyland.
Bildtext Kommunens jämförelse visar att byggloven i Ingå har varit måttligt prissatta jämfört med grannkommunerna.
En tabell med pelare som visar priset på bygglov för flervåningshus eller radhuslänga i Ingå och grannkommunerna.
Bildtext Också när det gäller bygglov för flervåningshus och radhuslängor har Ingås priser varit lägre än i grannkommunerna.

Kommunen har jämfört sina taxor och sättet att fakturera för loven med andra kommuner och övervägt större förändringar i systemet. Helheten kommer ändå inte att läggas om nu. I stället väntar man på den nya bygglagen som ska träda i kraft 2025 – då ska taxan för byggnadstillsyn omarbetas ordentligt för att motsvara den nya lagen. I det arbetet kommer kommunerna få hjälp av sitt intresseorgan Kommunförbundet.

Diskussion om artikeln