Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Klimatet vinner och kulturen förlorar i ministerrådets nya budget – nedläggningshotade konstnärsföreningen i Rom blir av med sina pengar

Nordiska flaggor under ministerrådets möte i Helsingfors i oktober 2017
Bildtext Nordiska rådet har kritiserat nedskärningarna i kulturen men ministerrådet har varit tydliga med att omfördelningen av pengarna måste ske på något vis.
Bild: Norden.org

Nordiska rådet godkände på onsdagen minsterrådets budgetförslag för nästa år. Kulturbudgeten minskar med drygt sju miljoner danska kronor, och en förlorare är konstnärsresidenset Circolo Scandinavo i Rom.

Nästa år kommer Nordiska ministerrådet satsa cirka en miljon euro mindre på kulturen än tidigare, och totalbudgeten blir kring 20 miljoner euro. Minskningen är fem procent från 2023 till 2024.

Över den gångna fyraårsperioden har nedskärningsmålet ändå legat på tjugo procent.

Redan i flera år har Nordiska ministerrådet varnat för att kulturen är ett av de områden som det ska skäras i då en större andel av budgeten ska läggas på miljö, klimat och hållbarhet. Rådet är mitt uppe i det som heter Vision 2030, där målet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region då vi byter årtionde nästa gång.

Nordiska rådet – församlingen av parlamentsledamöter från alla nordiska nationer – godkände ministerrådets budgetförslag på onsdagen. Det är ännu upp till Nordiska ministerrådet – som är alla nordiska regeringars samarbetsorganisation som leds av statsministrarna – att slutgiltigt klubba igenom sin egen budget innan årets slut. Det är däremot osannolikt att det sker några större förändringar.

Så här fördelas Nordiska ministerrådets pengar nästa år

Ann-Sofie Stude, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet, förklarar att man redan för fyra år sedan beslutade att pengar kan föras från bildning och kultur till klimat, miljö och hållbarhet.

Det här är också förhoppningsvis den sista budgeten där man flyttar pengar från kultur och bildning, säger Stude. Att ministerrådets budget nästa år över huvud taget är lika stor som det här året är något att häpna över.

– Det är inte bara i Finland som ekonomin är dålig just nu, alla länder har en smalare budget. Många har sagt att det är en lyx att vi har samma budget i år som ifjol, säger Stude.

Tvärstopp för pengar till 163-årigt konstnärscentrum

Nedskärningarna i kulturen består till största delen av mindre nedskärningar från flera olika instanser. Konsekvenserna lär kännas på flera håll, men på det stora hela fortsätter finansieringen av de allra flesta projekt.

Den tydligaste förloraren är Circolo Scandinavo, den skandinaviska konstnärsföreningen i Rom, som i flera år fått ett bidrag på ungefär 170 000 euro från ministerrådet. Det motsvarar alltså en promille av ministerrådets sammanlagda budget.

Från och med nästa år kommer det bidraget att vara 0 euro.

En rödbrunt tegelhus.
Bildtext Circolo Scandinavo flyttade ifjol till nya lokaler i Rom, för att minska på utgifterna för att försöka blidka ministerrådets revisorer. Nu är framtiden osäker då anslagen till föreningen slopas.
Bild: Mårten Westö

Nu finns det en påtaglig risk att föreningen, som grundades år 1860, måste läggas ner åtminstone i sin nuvarande form, då finansieringen från ministerrådet försvinner.

Marie Kraft, direktör på föreningen, säger att det nu gäller att reda ut hur framtiden kommer se ut och varifrån nya pengar kan komma. Residensverksamheten har lagts på is och även lönerna.

En möjlighet för framtiden är att förändra verksamheten, men för att bevara det nordiska krävs en insats, säger Kraft.

– Om det ska vara en gemensam, nordisk förening måste någon också ta gemensamt ansvar.

Det är möjligt att ett land skulle ta över verksamheten, istället för att alla nordiska nationer delar på kakan. Men det skulle enligt Kraft vara ett ”totalt nederlag” för det som föreningen står för.

Att ministerrådet kapar finansieringen är beklagligt men Kraft tror det beror på att ministerrådet inte förstår varför föreningen ska husera just i Rom. Det hjälper inte heller att kulturministrarna byts ut snabbt i Norden.

I maj sade ministerrådets avdelningschef Torfi Jóhannesson att nedskärningen dels handlar om den nya prioriteten för klimatfrågor, men att det också är en fråga om rättvis konkurrens. Alla liknande aktörer ska ha en möjlighet att kämpa om pengarna.

Ministerrådet kommer istället att skapa en pott med pengar som vilken relevant organisation som helst kan ansöka om pengar från. Potten kommer vara ungefär lika stor som Circolo Scandinavos bidrag var det här året.

Marie Kraft säger att föreningen naturligtvis kommer söka om stöd från den nya fonden, men det finns tills vidare många frågetecken.

– Det är väl en bra sak men de behöver kommunicera mera. När kan man söka, är det bara för nästa år eller kommer det att finnas flera år? Innan vi vet det är allting öppet, säger Kraft.