Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Raseborg ska jobba mer och bättre för naturens mångfald

Rauhoitettu kasvi Hietaneilikka, Ruduksen ekosysteemihotelli (mätäs), Raasepori, Tiilimäki, 25.6.2019.
Bildtext Sandnejlikan är en ytterst hotad art. Men inte bara enskilda arter utan också livsmiljöer, naturtyper, är hotade. Det här föreslås Raseborg nu ta tag i.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Den biologiska mångfalden minskar globalt och den gör det också i Finland. Raseborg föreslås nu bli en av kommunerna som tar tag i frågan med hjälp av ett eget mångfaldsprogram.

Naturens mångfald är starkt hotad. Raseborg med sin stora mark- och vattenegendom är en viktig aktör i södra Finland och staden behöver därför en egen plan för att stödja biodiversiteten.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår nu att stadsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som tar fram konkreta förslag.

Några andra kommuner i Finland har redan gått in för att skapa en egen plan för biologisk mångfald.

Vad är biologisk mångfald? Vad hotar den?

Förslaget betonar att det behövs konkreta åtgärder. Det kan då handla om att till exempel freda viktiga livsmiljöer eller områden, återställa livsmiljöer, skapa motsvarande livsmiljöer på en annan plats om byggen förstör någon miljö (kompensation) eller mindre åtgärder som att stöda pollinerare.

En blomsteräng.
Bildtext Raseborg har gjort flera saker för att stöda naturen. Det har till exempel grundats våtmarker. Staden har också anlagt blomsterängar för att gynna bin och andra pollinerare. Bilden är från Österby.

I Raseborg föreslås arbetsgruppen bestå av tjänstemän från miljöbyrån, parkenheten, skogsbruksenheten, planläggningen och stadens infrabyggande. Hållbarhetskoordinatorn ska också vara med. Gruppen ska samarbeta med andra enheter inom staden och lokala organisationer såsom Raseborgs natur, fågelföreningen Tringa och Västra Nylands vatten och miljö.

En liten å, vass. Solen skiner. Träd växer på båda stränderna. Solsken och höst.
Bildtext Raseborgs å. Stadens arbetsgrupp för naturens mångfald ska också samarbeta med lokala organisationer, till exempel Raseborgs natur och Västra Nylands vatten och miljö.
Bild: Pia Santonen / Yle

Det behövs också pengar för mångfaldsarbetet om man vill att det ska ha någon effekt.

Förslaget om ett eget program för biologisk mångfald kom ursprungligen från De grönas Kati Sointukangas.

Diskussion om artikeln