Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Investerare lovar över 200 miljarder till grön industri i Finland – men få projekt har gått vidare från ritbordet

Aurinkopaneeleja asennettuna nurmikon päälle.
Bildtext Investeringsplanerna i solenergi är nästan sex gånger fler i år än under motsvarande period i fjol, enligt Näringslivet EK.
Bild: Solarigo Systems oy

Intresset för investeringar i den gröna omställningen i Finland är enormt. Konkreta investeringsbeslut saknas fortfarande i de flesta fall.

Vindkraft, solkraft, energilagring och vätgasprojekt i Finland har skapat stort intresse bland investerare.

De nya investeringsplanerna som offentliggjorts hittills i år är värda dubbelt så mycket som motsvarande planer under samma period förra året. Både antalet solkraftsprojekt och antalet vätgasprojekt har sexfaldigats jämfört med i fjol.

Det här visar en sammanställning som Finlands näringsliv EK kontinuerligt gör. Totalt uppgår de planerade investeringarna i den gröna omställningen just nu till över 200 miljarder euro. Det är en hisnande summa i förhållande till Finlands BNP.

Det har gjorts nya investeringsplaner för 51,7 miljarder euro hittills i år, jämfört med 23,8 miljarder under samma period i fjol.

Men tittar man på projekt som gått vidare från ritbordet är bilden en helt annan. Konkreta investeringsbeslut finns för bara 4 miljarder euro, och projekt som kommit i gång för omkring 4 miljarder till. Det här är inte siffror man kan vara nöjd med, anser EK:s klimatexpert Janne Peljo.

– Här finns stora frågetecken just nu, säger Peljo.

– Alla projekt har större kostnader än tidigare och investerarna följer noga med om projekten är livsdugliga i det nya marknadsläget.

Hela teknologibranschen har färre beställningar

Förra veckan kom Teknologiindustrin med dystra siffror om hur beställningarna i branschen har rasat. Värdet på beställningarna har sjunkit med trettio procent sedan sommaren.

Den här allmänna försiktigheten syns förstås också i de gröna investeringarna och projekten. Janne Peljo vågar sig ändå på lite optimism.

– Vågen av investeringsplaner är enorm. Det är viktigt att skilja på det osäkra ekonomiska läget just nu och på den långsiktiga positiva trenden, säger Peljo.

Graf som visar investeringsplanerna för: vätgas 13,3 miljarder, stål 6,1, batteriteknik 5,8, bioraffinaderi 5,1, energilagring 2,7, solkraft 1,9, kärnkraft 1,0, cirkulär ekonomi 0,5, textilfiber 0,4, spillvärme 0,4.

Finland har klara konkurrensfördelar för gröna investeringar

Det stora investeringsintresset för gröna investeringar i Finland förklarar både Janne Peljo och andra inom branschen med att Finland har ett gott konkurrensläge.

Finland kan erbjuda elektricitet som till största delen är fossilfri, och dessutom via stabila elnät och till ett internationellt sett relativt lågt pris.

En ambitiös klimatpolitik lockar också investerare, enligt Peljo, så länge politiken är konsekvent. Han är framför allt optimistisk kring att Finland kommer att vara väldigt starkt i energiomställningen.

Men samtidigt som investeringarna i grön energi görs borde Finland också få fart på den industri som ska använda den gröna energin. EK vill gärna se att investeringarna leder till investeringar i hela värdekedjan.

Finland måste alltså jobba på att locka investeringar i gröna produkter med högt förädlingsvärde.

– Finland ska inte bli ett mellanproducentland som producerar råvaror som andra kan använda. Vi ska ta förädlingen så långt som möjligt själv, till batteriindustrin, vätgasekonomin och det fossilfria stålet, säger Peljo.

Exempel på enskilda investeringsplaner, utöver vindkraften

  • Grön stål: 4 miljarder euro för Blastr Green Steel i Ingå, samt 2 miljarder euro för SSAB i Brahestad

  • Överföringsnät för el: Fingrid satsar många miljarder euro för att bygga ut på olika håll i landet

  • Batteriteknologi: 2,7 miljarder euro för Finnish Battery Chemicals i Kotka, 1 miljard för Umicore i Karleby

  • Energilagring: 2,5 miljarder för Kemijoki Oy i Kemijärvi.

  • Vätgas: Över 5 miljarder euro för Plugpowers projekt i Karleby, Kristinestad, och Borgå samt 1,7 miljarder för Fortums och SSAB:s projekt i Brahestad och 1,5 miljarder för Aliceco Energys projekt i Karleby.

  • Solenergi: Flera mindre investeringsplaner, de största är värda omrking 100 miljoner och de finns i bland annat Villmanstrand, Rautjärvi och Vittis.

    Källa: EK:s kartläggning av gröna investeringar