Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad vill bli ledande klimatstad i världen – tar hjälp av företag och aktörer i regionen för att uppnå målen

Höst vid Aura å.
Bild: Maijastiina Hannonen / Yle

Åbo stad arbetar för hållbar utveckling. Stadens mål att vara klimatneutral 2029 ska uppnås i samarbete med aktörer och invånare i Åboregionen.

Åbo stad valdes 2022 till EU-satsningen 100 klimatneutrala städer. Alla städer som utsågs till uppdraget har ingått ett klimatstadskontrakt med Europeiska kommissionen.

I kontraktet förbinder man sig att sträva efter klimatneutralitet 2030. I Åbo har man dock gått ett steg vidare och strävar efter klimatneutralitet ett år tidigare, det vill säga 2029 då Åbo fyller 800 år.

Städerna i uppdraget fungerar som förebilder för andra städer i Europa, så att alla europeiska städer skulle vara klimatneutrala före 2050.

– 70 procent av utsläppen kommer från städer. Därför är det väldigt viktigt att just städerna är med och arbetar för att minska på dem, säger Åbos borgmästare Minna Arve.

Åbos borgmästare Minna Arve, en kvinna med axellångt, brunt hår.
Bildtext Arkivbild. Minna Arve presenterade stadens klimatmål på ett möte på torsdagen.
Bild: Kamal Afarin / Yle

Åbo stad kan ändå inte ensam minska på stadens utsläpp, utan behöver Åboregionens företag och andra aktörers hjälp i arbetet.

Som en del av målet har Åbo stad bjudit in företag och andra aktörer i regionen att underteckna sina egna klimatåtaganden. 22 samarbetspartner har redan förbundit sig till klimatarbetet.

På torsdagen presenterade de sina klimatmål och hur de ska uppnå dem.

– Att minska utsläppen är konkret mätbart och lätt att förstå, men det är inte den enda saken som måste göras. Vi måste stärka biodiversiteten, och vi måste tänka på cirkulär ekonomi och att allt material cirkulerar så länge som möjligt och också försöka hitta nya material som är mer hållbara än de vi använder idag, säger Arve.

Åbo Akademi finns inte med på listan – åtminstone tills vidare

Det är alltså 22 organisationer och företag som så här långt har ingått klimatkontraktet tillsammans med Åbo stad.

Följande aktörer är med i klimatkontraktet med Åbo stad:

Den som ögnar igenom listan reagerar kanske på att Åbo universitet finns med, men inte Åbo Akademi. Inte heller de stora rederierna i staden finns med i klimatkontraktet.

– Staden har kanske inte haft tillräckligt med resurser att ta med alla aktörer i det här första steget, men jag är väldigt säker på att till exempel Åbo Akademi kommer med i arbetet. Och alla rederier och Åbo Akademi jobbar väldigt duktigt med klimatfrågor redan, säger Arve.

Ska bli enklare att välja klimatsmarta transportsätt

Enligt Arve samarbetar Åbo med andra europeiska städer och lär sig av varandra när det gäller vilka klimatåtgärder som funkar och inte funkar. Tanken är att alla, inte minst invånarna, kan delta i klimatarbetet.

– Vi vet att många städer har varit mycket duktigare än vi när det gäller cyklandet och kollektivtrafiken i städerna. Där måste vi bli bättre, och det är därför vi utvecklar cykelvägarna och spårvägsprojektet. Att det skulle bli lättare att ta cykeln eller spårvägen i stället för bilen, säger Arve.

Åbo stad valdes 2020 till årets bästa mellanstora klimatstad i Europa. Åbo stad har som mål att minska utsläppen med 90 procent fram till 2029 från nivån på 1990-talet. Så här långt har man minskat utsläppen med nästan 60 procent.

– Vi har bland annat förändrat våra energikällor från fossila till förnybar energi, säger Arve.

Diskussion om artikeln