Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Reinfeldt: Det blir bättre

Från 2015
Fredrik Reinfeldt.
Bildtext Fredrik Reinfeldt talade i Vörå på fredag.

Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt talade på fredagseftermiddagen inför ett fullsatt auditorium vid Norrvalla Folkhälsan i Vörå. Reinfelt var inbjuden som huvudtalare vid en temadag kring ledarskap.

Reinfelt tog i sitt en timme långa anförande upp förändring - viljan att förändra och rädslan för förändring. Han konstaterar att vi lever i en väldigt omvälvande tid.

- Även om det just nu är oroligt på många håll i våra - relativa - närområden är jag övertygad om att runt hörnet väntar kanske den bästa tiden för mänskligheten, säger Reinfeldt.

Han syftar på det faktum att andelen fattiga i världen de facto minskar.

- Inom bara något decennium kommer ytterligare en miljard människor att nå upp till det vi kallar medleklass.

Totala välståndet ökar

Vad kommer det då att innebära för oss medelklassmedborgare i Europa och Norden? Fördelas världens välstånd om eller ökar det totala välståndet?

- Det totala välståndet kommer att öka. För små exportberoende ekonomier innebär det också ökade möjligheter att få större avsättning för sina produkter och tjänster. Om vi förstår det här och använder det rätt kan det lyfta både svensk och finsk ekonomi, säger Reinfeldt.

För få jobbar, för tidigt i pension

Men en hel del saker återstår att lösa på hemmaplan. Både Fredrik Reinfeldt och en annan av talarna, Aktias chefsekonom Heidi Schauman, poängterade att det är en för liten del av befolkningen i arbetsför ålder som jobbar och vi går i pension för tidigt. Samtidigt blir allt fler utan jobb.

- Vi gjorde stora reformer i Sverige för att få de rätta incitamenten för folk att jobba. Men man måste också komma ihåg att även i den mörkaste ekonomiska stunden byter folk jobb och det skapas nya jobb, även om många jobb försvinner. För de som har det politiska inflytandet gäller det att stimulera de processer som skapar nya jobb, säger Reinfeldt.

Terrorn skapar misstänksamhet

Reinfeldt kommenterade också det säkerhetspolitiska läget för Yle Österbotten.

- Det är djupt beklämmande att vi idag, då vi arbetar för ökad öppenhet i samhället har grupperingar som med vapenmakt vill stoppa den här utvecklingen. Med religiösa misstolkningar hävdar de sin rätt att till och med ta livet av de som tycker annorlunda.

- Jag tror att vi som vill se mer frihet kommer att segra, men det är en stor utmaning och det skapar mycket rädsla och det riskerar att skapa misstänksamhet mellan människor i en tid när vi verkligen inte behöver det.

Fredrik Reinfeldt ville inte svara på frågor som närmare rörde svensk- eller EU-politik.

- Jag är inte en del i den diskussionen längre.