Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart kan beväringar få ha längre hår – också skägg och mustasch

Vad som är tillåtet när det kommer till behåring inom det militära kan ändras inom en snar framtid. I sitt svar till jämställdhetsombudsmannen ser försvarsmakten inte längre något skäl för olika regler för män och kvinnor.

”Att de krav som ställs på klädsel och prydlighet för män skulle göras mer enhetliga med de som ställs på kvinnor skulle ha en positiv inverkan på mäns tjänstgöringsmotivation. Det skulle också förbättra jämställdheten mellan könen”, står det i huvudstabens utlåtande.

För närvarande skiljer sig reglementet för män och kvinnor rätt mycket.

Män ska ha kort hår som är prydligt klippt och kammat. Skägg eller mustasch är inte tillåtna, män ska vara slätrakade.

Kvinnor har inga regler för hårlängd, däremot ska håret hållas fast.

Det här gäller just nu om du är man

Enligt försvarsmakten kan olika regler inte motiveras med utbildnings- eller säkerhetsskäl.

Försvarsmakten kommer nu att gå igenom tjänstereglementet där också reglerna för klädsel och snygghet finns och uppdatera punkter som behöver ses över.

Arbetet inleds 2024, och väntas ta två år. Gränsbevakningsväsendet har i sitt utlåtande till ombudsmannen sagt att man kommer att följa försvarets linje.

Personalen vill tillåta skägg

Justitieombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen har båda behandlat frågan i flera repriser, men den här gången ser det ut som det kommer att ske en förändring.

De organisationer som representerar försvarsmaktens personal – Underofficersförbundet, Officersförbundet, Befälsförbundet och Gränssäkerhetsunionen – yrkar nu på att skägg och mustascher skulle tillåtas för soldater inom försvaret och gränsbevakningen.

Jämställdhetsombudsmannen tog senast ställning år 2006, och då ansågs reglerna inte vara diskriminerande.

Nu anser ombudsmannen att den allmänna samhällsuppfattningen om kön och soldaters utseende har förändrats och att det snarare är tjänstgöringsuppgiften och inte kön som ska påverka utseendekrav.

Dessa regler gäller i andra länder