Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Staden förbättrar Centrumplan i Ekenäs för en miljon euro

Uppdaterad 14.11.2023 10:23.
Tammisaaren keskukenttä kuvassa.
Bildtext Det finns en hel del krav på hur Centrumplanen i Ekenäs ska förbättras för att Finlands Bollförbund ska bevilja ligalicens till EIF.
Bild: Jaakko Stenroos / All Over Press

Centrumplan i Ekenäs ska förbättras för 950 000 euro för att där ska kunnas spela ligafotboll. Största delen ska användas till att förnya själva konstgräsplanen.

Ekenäs IF stiger till fotbollsligan nästa år och Finlands Bollförbund ställer krav på att lagets hemmaplan, Centrumplan i Ekenäs ska förnyas.

Det är Raseborgs stad som äger Centrumplan och staden har fört diskussioner med både EIF rf och EIF Ab.

Enligt förslaget som stadsstyrelsen i Raseborg ska ta ställning till på måndag (6.11) skulle stadens andel av den totala summan vara 600 000 euro, medan EIF rf:s eller EIF Ab:s andel skulle vara 350 000 euro.

Stadsdirektör Petra Theman föreslår att 50 000 euro tas med som ett tilläggsanslag i årets budget, medan 550 000 euro skulle finnas med i nästa års budget.

Tanken är att EIF ska få ihop sin andel genom bidrag från företag och fonder.

Konstgräsplanen sväljer den största summan

Av summan på 950 000 euro skulle 750 000 euro gå till konstgräsplanen. Den skulle få ny matta, uppvärmning och automatiskt bevattningssystem. Konstgräsplanen måste vara åtgärdad senast 1 juni 2024.

Själva konstgräset skulle enligt beräkningarna kosta 300 000 euro. Stadens tjänstemän föreslår i beredningen att det används en gummifyllning som är ett billigare alternativ och som får användas till år 2031. Den gamla mattan kan användas på konstgräsplanen som föreslås byggas i Västerby åren 2024-2025 eller i Karis.

Det finns en risk för att en av de tre löpbanorna som går runt Centrumplan måste täckas, men det ser ut att vara möjligt att bevara alla fyra 100-metersbanor på ena långsidan.

Belysningen vid Centrumplan ska uppdateras från 700 lux till 800 lux. Den måste vara åtgärdad senast hösten 2024 för att det ska få spelas ligamatcher på planen.

Läktarna börjar planeras nästa år

Bollförbundet kan bevilja en övergångsperiod på två år för att åtgärda läktarna. De takbelagda platserna behöver utökas från 300 till 1 500. Tanken är i alla fall att planeringsarbetet ska inledas nästa år.

Belysningen och planeringen av läktarna beräknas kosta 150 000 euro i nästa års budget. Dessutom behövs det 50 000 euro i nästa års budget för att verksamhetsförutsättningarna för tv-sändningar ska vara i skick inför nästa säsong. Det behövs bland annat plats för kommentatorerna.

Stadsdirektören föreslår att staden reserverar 400 000 euro i investeringsplanen för år 2025 för att förnya läktarna på Centrumplan. Det här förutsätter att EIF spelar i ligan.

Bollförbundet ska godkänna EIF:s ligalicens senast den 22 december i år. Ansökan till Bollförbundet ska lämnas in senast den 10 november. Raseborgs stadsfullmäktige kommer att ta ställning till finansieringen på sitt möte den 13 november och ansökan får kompletteras efter det.

EIF:s Peter Haglund om satsningarna på Centrumplan: "Garanterat en god investering för Raseborgs stad"

6:15

”Garanterat en god investering”

EIF:s sportchef Peter Haglund tycker att förhandlingarna med staden och bollförbundet har skett i positiv anda. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och fortsätta jobba för att samla ihop de pengar som behövs.

Det borde inte vara ett problem eftersom man inom EIF är van vid hårt arbete, säger han.

Enligt Haglund får staden valuta för de pengar som läggs ut.

– Det finns ett stort pr-värde i att det spelas ligamatcher i Ekenäs och staden får en stor synlighet. Det är garanterat en god investering för Raseborgs stad.

Raseborgs stadsstyrelse godkände förslaget på sitt möte 6.11.

Artikeln kompletterades med kommentar av Peter Haglund den 6.11 klockan 10.20. 7.11 kl 07.45 kompletterades artikeln med stadsstyrelsens beslut.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag 14.11.