Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ÖSP ryter till om Vasa hamnväg

Skylt som pekar mot Vasa hamn.
Bildtext Hamnvägens nya vägsträckning har diskuterats i många år.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Österbottens svenska producentförbund har lämnat in en förvaltningsklagan om förfarandet vid valet av vägsträckning för Vasa hamnväg.

NTM-centralen i Södra Österbotten valde i somras att gå vidare med det så kallade Vikby-alternativet för Vasa hamnväg. Det här faller inte Österbottens svenska producentförbund i smaken.

Enligt ÖSP baserar sig beslutet på föråldrade uppgifter och alla omständigheter har inte utretts tillräckligt.

Jordbrukaren Stefan Thölix, som är ordförande för ÖSP:s hamnvägsarbetsgrupp anser bland annat att NTM-centralen i planeringen förbisett att området är invallat och pumpas för att hållas brukbart.

”Det finns inte alls noterat i kostnadskalkylerna vad det kostar att göra de ändringar som krävs för att torrläggningen skall fortsätta att fungera och det skall bli möjligt att även i fortsättningen bedriva ett effektivt jordbruk på området”, konstaterar Thölix i ett pressmeddelande.

Enligt ÖSP har även mycket skett i de områden som berörs sedan planeringsprocessen inleddes. I klagan lyfts byggandet av Prisma i Liselund upp och planer på batterifabriker som inte beaktats i MKB:n. Även trafikmängderna har ändrats sedan miljökonsekvensbedömningen blev färdig.

Utöver det anser man att NTM-centralen inte beaktat de negativa effekterna på invånarnas närmiljö och livskvalitet.