Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå får ny grundvattenskyddsplan

Arbetsgruppen som jobbar med den nya planen har medlemmar både från nationella och regionala organ.

Just nu samlar gruppen data, gör fältbesök och kartlägger verksamheter som kan utgöra risk för grundvattnet.

Grundvattnets kvalitet kan påverkas av skadliga ämnen som läcker in i marken, extrema väderförhållanden, jordbruk och marktäkt.

Borgå Vattens råvatten utgörs av grundvatten och konstgjort grundvatten.

Den senaste grundvattenskyddsplanen är från 2010. Syftet med skyddsplanen är att trygga tillgången på grundvatten.

Relaterat

Röd tegelbyggnad.

Jakobstad utreder samarbete med Karleby vatten - i framtiden kan Jakobstadsborna få tillgång till grundvatten levererat från grannstaden

Karleby vatten erbjuder Jakobstad samarbete kring hushållsvattnet. Karleby skulle leverera allt hushållsvatten. Det betyder bättre krisberedskap, stordriftsfördelar och en övergång till grundvatten vilket kräver mindre egna investeringar.

Ett lutande lövträd vid en å. Ån kantas av vass och gräs. I bakgrunden skog. Det är höst och mulet.

Sjundeå befarar att datacentral i Vichtis förorenar grundvattnet

En ny datacentral i Vichtis oroar Sjundeåpolitiker.