Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländare gillar fortfarande att betala skatt – ”Skattedisciplinen är på en hög nivå”

Collage med tre personer i närbild.
Bildtext Maria Leppilahti (till vänster) betalar gärna skatt i Finland pga sy pålitlighet. Kirsi Blom tycker att resultatet är överraskande och Aki Soisalo att det är väntat. Bild Maiju Hakalahti / Yle
Bild: Maiju Hakalahti / Yle

Enligt Skatteförvaltningens färska barometer betalar sju av tio gärna sina skatter. De motvilligas andel har minskat klart under det senaste decenniet.

Uppfattningen om vikten av att betala skatt förenar finländare från år till år. Enligt en attitydbarometer som Skatteförvaltningen lät göra i september-oktober betalar 71 procent gärna sina skatter.

Påståendena om att skattebetalandet är en medborgerlig plikt eller viktigt för att välfärdssamhället upprätthålls får ett nästan hundraprocentigt stöd - 94 procent tänker så.

Alla tjuter ändå inte av glädje när de betalar skatt. Ungefär var sjätte som svarade på enkäten betalar ogärna skatt och drygt en tiondedel förhåller sig neutralt till betalandet.

Attityder: Jag betalar gärnä skatt

Skatteförvaltningens beteendestrateg Jori Grym säger att resultatet på ett bra sätt avspeglar finländarnas attityder gentemot skatter. De betalas fast det inte alltid smakar.

– Resultatet är mycket likt resultat från tidigare år. I Finland råder stor tilltro till Skatteförvaltningen och skattesystemet. Betalmoralen ligger på en hög nivå. Människor betalar gärna sina skatter och gör det av pliktkänsla, och de upplever att systemet fungerar, sammanfattar Grym.

En man med ett smycke vid ena ögonbrynet i närbild.
Bildtext Beteendestrateg Jori Grym säger att resultatet kan tolkas som en smärre överraskning.
Bild: Mimmi Nietula / Yle

Helsingforsaren Kirsi Blom säger att hon upplever resultatet som överraskande i jämförelse med den skattediskussion som snurrar på runt omkring henne.

– Visst överraskar det eftersom alla hela tiden morrar och knorrar att det tas för mycket skatt. Men sedan när man funderar på vart skattepengarna går så tycker människor att det är viktigt. Det är ändå överraskande att så där många tycker så, funderar Blom.

En annan intervjuad helsingforsare, Aki Soisalo, ser inget motsägelsefullt i att en del ogillar att betala skatt men ändå anser att det är viktigt.

– Men det kan förarga om man upplever det som orättvist att man själv betalar mer skatt än någon annan. Att någon smiter undan skatter bättre än en själv, säger Soisalo.

Skatteirritationen minskade avsevärt

Skatter väcker känslor för och emot. Drygt en femtedel blir ofta arga eller frustrerade på skattebeloppet. Skatter får 13 procent att må dåligt.

Samtidigt känner sig 56 procent tillfreds när de betalar skatt eftersom de på det viset kan återgälda samhället någonting.

På tio år har andelen missnöjda minskat betydligt.

För tio år sedan hade 28 procent av dem som svarade en annan åsikt om påståendet ”Jag betalar gärna skatt”. För närvarande är andelen 17 procent - minskningen är alltså 11 procentenheter.

Attityder: Jag är ofta arg och frustrerad

Konsolideringen av skattevälviljan år för år kan ses som en smärre överraskning, säger Grym på Skatteförvaltningen. Den verkar inte rubbas av vare sig politiska eller ekonomiska konjunkturer, krig eller en global coronapandemi.

– Den håller sig på en hög nivå då man beaktar att det pågår ett par krig, man har just klarat sig ur en pandemi och nyheterna kablar ut en kaotisk värld. Men förtroendet och välvilligheten finns där fortfarande, säger Grym.

Samtidigt har bilden av den offentliga sektorn försämrats; 55 procent har en positiv uppfattning om den offentliga sektorn. På ett år har andelen minskat med fyra, och på två år med hela nio procentenheter.

Allt färre accepterar skatteflykt

Finländarnas attityder gentemot skatteflykt har stramats åt en aning. 84 procent av respondenterna anser att det alltid är fel att smita undan skatt.

Den största förändringen mot i fjol är inställningen till att utföra svartarbete och att köpa tjänster utan kvitto. Färre än var tionde godkänner dylikt.

Attityder: svartjobb

Maria Leppilahti gratulerar finländarna till resultatet i attitydbarometern. Hon har bott i olika länder i Sydamerika och Spanien i 20 års tid.

– Jag har själv bott i ytterst korrupta länder och sett människornas oerhörda frustration över att korruptionen sträcker ut sig över precis varje nivå.

Leppilahti tror att den positiva inställningen till skatter som förenar finländare springer fram ur tilltron till systemet.

– Jag skulle inte heller själv gärna betala skatt i en del länder för jag vill ju inte vara dum och utnyttjad, men i Finland gärna nog för här litar jag i mångt och mycket på systemet.

Texten är en svensk version av Yle Uutisets artikel Suomalaiset tykkäävät verojen maksamisesta yhtä paljon kuin ennenkin, vaikka osa kihisee kiukusta niitä maksaessaan – ”Veroroti on korkea” av Tulikukka de Fresnes.