Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar

Yle svarar: Tillspetsade frågor slår hål på fördomar

Insändare
Bild: Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Hufvudstadsbladet den 1.11.2023.

Svar på insändaren skriven av Johan Hedrén i Hufvudstadsbladet 7.11.2023.

Artikeln som Hedrén hänvisar till belyser det finlandssvenska teckenspråkets betydelse genom en intervju med en person som doktorerat inom området. Artikeln behandlar bland annat hur språket utvecklas och hur det finlandssvenska teckenspråket förhåller sig till det svenska och finska.

Att reportern, mot den här bakgrunden, ställer en fråga om det finlandssvenska och det svenska teckenspråket kunde föras samman, betyder inte att reportern har en agenda. För det första ska en enskild fråga inte granskas lösryckt ur sitt sammanhang. För det andra kan en något tillspetsad fråga ibland fungera som verktyg för att slå hål på fördomar, vilket är fallet den här gången. Det här konstaterar också Opinionsnämnden för massmedier i sitt beslut att inte behandla ärendet. I artikeln blir det alltså mycket klart att det finlandssvenska teckenspråket i allra högsta grad är unikt och relevant. Samtidigt framgår tydligt vikten av att bevara ett språk trots att språkgruppen är liten.

Förutom att vi i vår journalistik behandlar minoritetsspråkens situation, är vi måna om tillgängligheten för att så många som möjligt ska kunna ta del av vårt utbud. Därför har Svenska Yle på senare år medvetet ökat satsningarna på olika specialgrupper, och vi erbjuder också tolkning till finlandssvenskt teckenspråk i flera av våra innehåll. Nu närmast kommer president Ahtisaaris begravning att erbjudas med teckenspråkstolkning på Yle Arenan.

Anna Forth,
redaktionschef, Svenska Yle