Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

SFP och SDP i Borgå: Vi vill bygga Kokons idrottscentrum ordentligt och på en gång

Borgå flygbild
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Svenska folkpartiets (SFP) och Socialdemokraternas (SDP) fullmäktigegrupper i Borgå har lagt fram ett gemensamt förslag om hur Kokon idrottscentrum kan genomföras med en snabbare tidtabell.

Förslaget går ut på att förlänga planeringstiden med ett år så att hela projektet kan förverkligas med bästa möjliga planer och efter ett grundligt anbudsförfarande.

”Det är av största vikt för oss att det nya idrottscentrets ”hjärta”, centralarenan och lågtröskelarenan, kan färdigställas snabbare än vad stadens tjänstemän har föreslagit i sitt utkast. Idrottscentret måste byggas för alla Borgåbor, inte bara för några få”, säger Elin Blomqvist-Valtonen i partiernas gemensamma pressmeddelande.

Blomqvist-Valtonen är SFP:s gruppledare i stadsstyrelsen och styrelsens första vice ordförande.

”Inga onödiga mellanår”

I budgetförslaget och ekonomiplanen fram till 2026 är tanken att fullmäktige fattar ett principbeslut om projekthelheten med Kokon idrottscentrum och detaljplanen före utgången av juni 2024.

Investeringsbeslutet som gäller projektets första etapp skulle fattas före hösten 2024. Den första etappen skulle sedan genomföras åren 2024–2026, den andra etappen skulle börja 2029 och den tredje etappen efter det.

Av investeringarna i den första etappen skulle 18,8 miljoner euro gå till husbyggnad, 5,1 miljoner euro till stadsinfrastruktur och 1,5 miljoner euro till sådant som sorterar under livskraftsnämnden.

Blomqvist-Valtonen och Valasti vill förkorta hela bygget.

”Vi föreslår att projektet genomförs som en helhet och att inga onödiga mellanår hålls mellan olika byggskeden. På så sätt säkerställer vi att hela projektet genomförs, inte bara en del av det”, säger Matti Valasti.

Valasti är SDP:s gruppledare i stadsstyrelsen och styrelsens andra vice ordförande.

Avsikten är att dels få alla Borgåbor att röra på sig, dels att projektet genomförs effektivt från början till slut med hänsyn till stadens ekonomiska läge.

Idrottshallarna kan användas hela tiden

Enligt förslaget ska de nuvarande idrottshallarna kunna användas under byggskedet.

”Alla funktioner går att använda även under vårt byggskede. Därför måste man bygga de olika byggnaderna i viss ordning”, förtydligar Blomqvist-Valtonen i ett mejl till Yle Östnyland.

Blomqvist-Valtonen nämner att förslaget inte tar ställning till i vilken ordning fastigheterna byggs, men att en logisk ordning skulle vara att bygga ishallen först och sedan fortsätta därifrån.

”Orsaken till de stora pauserna i investeringarna i det ursprungliga förslaget är endast för att investeringarna ska delas jämnare så att man inte behöver ta lika stora lån. Byggnadstekniskt behövs inte de fleråriga pauserna som funnits i stadsdirektörens förslag.”

En karta med inritade byggnader, bland annat ishall och allaktivitetsarena.
Bildtext Skiss över det planerade idrottscentret i Kokon.
Bild: Borgå stad

Projektet ska bli billigare men inte mindre

I SFP och SDP:s förslag görs investeringarna mellan 2025 och 2029, och även om byggstarten skjuts upp med ett år kommer hela idrottscentret att bli färdigt tidigare än i beredningens ursprungliga förslag.

”Vi vill ta lite tid på oss i början, göra planeringen och anbudsförfarandet ordentligt och se till att idrottscentret som helhet blir färdigt tidigare än vad tjänstemännen föreslår. Samtidigt vill vi att kostnadsnivån hålls i schack med tanke på de försämrade ekonomiska utsikterna för staden”, står det i pressmeddelandet.

Partierna föreslår samtidigt att kostnadsnivån dämpas utan att någon hel del av projektets omfattning tas bort. Det gemensamma förslaget är att den totala kostnaden för projektet, inklusive infrastruktur, får vara högst 60 miljoner euro.

Grupperna anser att investeringsnivån måste ta hänsyn till stadens försämrade ekonomiska utsikter för de kommande åren. Aktiebolaget bör därför presentera alternativ för stadsstyrelsen innan ett beslut fattas om servicenivå och investering.

Stadsstyrelsen ska ta ställning till frågan måndagen den 6 november när budgeten behandlas.

Diskussion om artikeln