Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

I framtiden kommer anställda i Väståbolands svenska församling att jobba mer fritt inom hela församlingens område – vem som leder gudstjänster i skärgården kan variera från vecka till vecka

Korpo kyrka inbäddad i vackra höstfärger.
Bildtext Arkivbild. Korpo kyrka kommer också i fortsättningen ha en egen kaplan, men även församlingens andra präster kan leda gudstjänsten.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Den nya kyrkolagen, som trädde i kraft den 1 juli i år, innebär att de tidigare kapellförsamlingarna, åtminstone till namnet, upphör.

Väståbolands svenska församlings kyrkoherde Sara Grönqvist säger att den nya lagen lett till att församlingen ser över sina strukturer och utvecklar bättre sätt att samarbeta.

– Grundtanken är att vi fortsättningsvis ska hålla gudstjänster i Korpo, Nagu, Houtskär, Iniö och Pargas, men det är inte alltid samma präst och kantor som håller gudstjänsten. För tillfället är vi sex präster i hela församlingen, så jag hoppas att det här ger mer variation. Vi har alla olika sätt att formulera och förkunna vår tro, säger Grönqvist.

En kvinnlig präst i en kyrka.
Bildtext Sara Grönqvist tror att både personal och församlingsmedlemmar gynnas av att personalen ibland jobbar i en annan del av församlingen.
Bild: Väståbolands svenska församling

”Många känner sig ensamma och det här är något vi försöker motarbeta”

Målet är också att den nya strukturen gör de anställdas arbete mer flexibelt och att det finns andra anställda att diskutera och bolla idéer med. Kaplanstjänsterna i skärgården kommer ändå att finnas kvar.

– Vi har fortfarande våra placeringsorter, men kaplanerna kommer att röra sig och vill också röra sig i andra delar av församlingen. Den kritik som har kommit fram under de senaste åren är att många av dem känner sig ensamma och det här är något vi försöker motarbeta, säger Grönqvist.

För tillfället har församlingen fem olika arbetsgrupper, varav en del består av endast en person. Från och med årsskiftet är tanken att endast ha två större arbetsgrupper - en grupp som samlas i skärgården, och en grupp för Iniö och Pargas som samlas i Pargas.

Förändringen berör flera anställda inom församlingen, som exempelvis präster, kantorer, ungdomsarbetsledare, barnledare och diakoner.

En annan positiv sak med att församlingens anställda jobbar mera på olika håll inom hela församlingens område, är att ett koncept som fungerar bra på en ort, också kan sprida sig till andra delar av församlingens områden.

– Alla anställda inom församlingen har egna gåvor och egna särintressen, så att jag tycker det är fint om flera inom församlingen får ta del av det. Sen är det alltid positivt att se hur någon annan gör, då utvecklas man också i sin yrkesroll, säger Grönqvist.

Iniö kyrka.
Bildtext Arkivbild på Iniö kyrka. Många av de församlingsanställda, som arbetar i skärgården, känner sig ensamma i sitt arbete.
Bild: Yle/ Nora Engström

Lättare för församlingsmedlemmar att påverka

Den nya kyrkolagen innebär även förändringar för församlingarnas medlemmar. En konkret sak är att det numera endast krävs en fadder för barn som döps i församlingen, men det är fortfarande möjligt att också ha flera faddrar. En annan sak som förändrats är att det blir lättare för enskilda medlemmar att påverka församlingens verksamhet.

– I dagens läge kommer olika initiativ in via församlingsrådet, men den nya kyrkolagen innebär att förslagen inte måste komma in via församlingsrådet. Det finns heller ingen åldergräns, så personer i alla åldrar kan lämna in initiativ, säger Grönqvist.

Rött gammalt trähus med vita knutar.
Bildtext Arkivbild. I Houtskär hålls församlingsstämman i prästgården.
Bild: Carmela Johansson / Yle

I november ordnar församlingen församlingsstämmor, där de informerar om de förändringar som är på gång. Den första församlingsstämman hölls i Iniö i början av november.

– En församlingsstämma är en öppen kvällstillställning med låg tröskel. Den här gången presenterar vi främst vilka förändringar som är på gång just nu. Men tanken är att vi i framtiden ska ordna församlingsstämma varje sommar, för att göra tröskeln att påverka i församlingen så låg som möjligt, säger Grönqvist.

Den 13 november ordnas församlingsstämma i Korpo församlingshem kl. 17 och i Nagu församlingshem kl. 19. Den 14 november ordnas församlingsstämma i prästgården i Houtskär kl. 17 och onsdagen den 22 november kl. 18.30 blir det församlingsstämma i Pargas församlingshem.

Diskussion om artikeln