Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Varannan yngre pensionär både vill och kan jobba – men samhället tar inte vara på det

Äldre kvinnor klättrar i klätterställning.
Bildtext Färsk undersökning visar att yngre pensionärers potential inte tas till vara på arbetsmarknaden.
Bild: Arash Matin / Yle

Yngre pensionärers arbetslust utnyttjas dåligt i Finland. Över hälften av landets 65 till 74-åringar rankar sig själva som fullt arbetsförmögna, men ändå jobbar bara var tionde person som hör till den åldersgruppen.

Det finns drygt 700 000 personer i åldersgruppen 65 till 74 år där de flesta lämnat arbetslivet bakom sig, visar undersökningen Ett hälsosamt Finland vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Av dem bedömer 55 procent (nästan 390 000 personer) att deras arbetsförmåga fortfarande är utmärkt. Ändå förvärvsarbetar bara 10 procent (snäppet under 40 000 personer) av dem.

Bland pensionärerna finns alltså många som kunde vara kvar på arbetsmarknaden men som ändå lever ett pensionärsliv. Det betyder en förlust på samhällsnivå då potentialen inte utnyttjas, slår THL fast.

”Arbetsplatser kan stödja äldre personers möjligheter att jobba med hjälp av flexibel praxis som beaktar arbetsförmågan. Det vore viktigt att vid behov justera arbetstider och arbetsuppgifter så att de bättre lämpar sig för anställda av olika slag. Man borde förbättra de äldres möjligheter att jobba och man borde kommunicera bättre med anställda och arbetsgivare, bland annat för att minska på åldersdiskrimineringen”, säger ledande expert Päivikki Koponen.

Kvinnor mellan 55 och 64 mår inte så bra på jobbet

Samtidigt som personer som uppnått pensionsåldern säger sig vilja jobba visar färska uppgifter från THL att 55–64-åriga personers arbetsförmåga är sämre år 2023 än år 2017. Var tredje 55–64-åring upplever sig vara helt eller delvis arbetsoförmögen.

Särskilt bland kvinnor i nämnda åldersgruppen har den upplevda arbetsförmågan försämrats sedan mätningen för sex år sedan.

Samtidigt har de äldsta arbetande kvinnorna paradoxalt nog mindre sjukfrånvarodagar per år än kvinnor i yngre åldersgrupper.

En del pensionärer löper och andra är hemmets fångar

Undersökningen kartlade hurdan funktionsförmåga äldre personer hade under hösten 2022 och våren 2023.

Den visar att spridningen inom åldersgruppen 65 till 74 år är stor, det är alltså stor skillnad på hur personer i samma ålder mår. För en del är det besvärligt att ens promenera medan andra kan löpa.

Hjälpbehovet bland äldre ökade en aning jämfört med åren 2018 och 2020.

Av kvinnorna i åldersgruppen under 75 år svarade 28 procent och i åldersgruppen över 75 år svarade 51 procent att de skulle behöva hjälp med vardagliga sysslor på grund av försämrad funktionsförmåga.

Bland männen är motsvarande andel 19 respektive 41 procent.

En del äldre behöver exempelvis hjälp med att ta sig ut ur bostaden. Hela 27 procent av kvinnorna och 16 procent av männen som fyllt 85 år svarade att de har stora svårigheter att komma sig ut.

I fråga om begränsningar i funktionsförmågan kan konstateras att det är vanligare bland den äldre befolkningen i lägre socioekonomiska grupper. Resultatet är förenligt med resultatet i yngre åldersgrupper.

Forskarna bakom undersökningen Hälsosamma Finland (Terve Suomi) poängterar att det är allt viktigare att befolkningens funktionsförmåga upprätthålls med hjälp av samhälleliga åtgärder eftersom finländarna blir allt äldre.

Sammanlagt deltog 28 000 vuxna finländare i THL:s enkät och 5 700 personer deltog i den tillhörande hälsoundersökningen.

Kan du tänka dig att jobba efter pensionering? Svara i kommentarsfältet.

Diskussion om artikeln