Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå betalar rekordinvesteringar med sparade pengar: ”Alla framtida investeringar måste övervägas noggrant”

Ingå kyrkby sommaren 2023. Kommungården i bakgrunden (ett rött tegelhus) och en fotoskylt som föreställer en stor blå ram med texten "Iloinen Inkoo".
Bildtext Den största enskilda investeringen år 2024 är renoveringen av kommungården.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Ingå gör nästa år en negativ budget för första gången på många år. Det beror på att kommunen nu börjar betala bort stora investeringar.

Ingå har ett gott ekonomiskt utgångsläge med ett överskott på närmare 10 miljoner euro och 5,5 miljoner euro som är reserverade för investeringar. Det är pengar som möjliggör den investeringstakt som Ingå har haft, konstaterar kommundirektör Robert Nyman i sin sammanfattning i budgetförslaget för år 2024.

I våras blev Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby färdig. Det är Ingås största investering någonsin och prislappen landade på elva miljoner euro. De räkningarna ska börja betalas nästa år.

Precis som för andra kommuner är det ansträngda världsläget och -ekonomin en utmaning för Ingå. Också vårdreformen gör att prognoserna för skatteintäkterna är osäkra. Den ekonomiska stagnationen påverkar till exempel kommunernas försäljningsintäkter.

Ingå satsar på kommungården och på trafikleder

Nästa år finns det ett investeringsanslag på totalt 5,3 miljoner euro. Den största enskilda investeringen är renoveringen av kommungården, 1,8 miljoner euro. Utöver det satsar Ingå främst på trafikleder och allmänna områden. Tekniska sektorn har ett investeringsanslag på 3,9 miljoner euro.

Ett rum i en nybyggd skola i trä.
Bildtext Kyrkfjärdens skola, Ingås svenska centrumskola, var kommunens största investering någonsin. Bilden är från byggnadstiden i januari 2023.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

De kommande åren kommer Ingå fortsätta att investera på en rätt hög nivå. Men för att ekonomin ska hållas balanserad på lång sikt måste kommunen vara mera återhållsam.

De höga räntorna är också en utmaning för kommunens ekonomi. Alla framtida investeringar måste övervägas ytterst noggrant, påpekar Nyman.

Något lägre inkomstskattesats

Ingå kommuns invånartal har vuxit tre år i rad och förhoppningen är att folk fortsätter att flytta till kommunen. Men på grund av det dåliga marknadsläget har antalet ansökningar om bygglov minskat drastiskt, så det ser ut som om betydligt färre byggnadsprojekt inleds år 2024.

Robert Nyman ser ändå positivt på framtiden. Det planerade stålverket i Joddböle innebär en hel del möjligheter. Pendlingsavståndet och naturen är en fördel och det gäller att stärka Ingås varumärke.

Förslaget är att inkomstskattesatsen ska sänkas till 8,10 procent från 8,11 procent. Inkomstskatten beräknas inbringa 11 miljoner euro år 2024.

Källa: Beredningstexten till budgeten för 2024 i Ingå kommunstyrelse 7.11.2023

Diskussion om artikeln