Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Få kvinnor bland de tusen som tjänade mest i fjol – vi frågade en forskare vad det kan bero på

På listan över de tusen som tjänat mest i fjol är färre än var femte kvinna. Andelen kvinnor i den absoluta inkomsttoppen är lika låg som för tio år sedan. Ser man på ett bredare och längre perspektiv har andelen kvinnor bland toppinkomsttagarna ändå ökat.

Yle publicerar varje år en lista med de tusen personer som haft de högsta beskattningsbara inkomsterna föregående år. För att få en plats på listan måste man år 2022 ha haft inkomster över 1,2 miljoner euro. Bara 150 kvinnor hade det förra året.

År 2011 var andelen kvinnor i topp tusen kring 20 procent, vilket betyder att ungefär var femte person som fanns med på listan var en kvinna. Sedan dess har andelen sjunkit med ungefär fem procentenheter. I år var 15 procent av personerna på listan kvinnor.

Andelen kvinnor i inkomsttoppen har sjunkit från cirka 20 procent till 15 procent

Terhi Ravaska är specialforskare vid Statens ekonomiska forskningscentral VATT och biträdande professor i ekonomi vid Tammerfors universitet. Hon forskar bland annat i könsskillnader bland toppinkomsttagarna.

Enligt Ravaska är topp tusen-listan väldigt svår att komma med på, eftersom den gäller en så liten och specifik grupp.

– Överlag handlar det ofta om att sälja företag eller om gamla pengar och arv, säger hon.

Enligt Ravaska kan en förklarande faktor för könsfördelningen i inkomsttoppen vara att färre kvinnor är företagare. De kvinnor som är företagare finns kanske dessutom i andra branscher än de branscher där företag säljs till höga priser, spekulerar hon.

– De senaste åren har det funnits många spel- och teknologifirmor som tjänat stora pengar, och där är kanske just manliga företagsägare mycket vanligare.

Det första barnet påverkar kvinnors inkomstutveckling negativt, medan männens inkomster inte påverkas av att få barn

Forskare Terhi Ravaska

Hurdana roller kvinnor har i börsbolagens ledning kan också ha en inverkan. Trots att andelen kvinnor i börsbolagens styrgrupper har ökat handlar det ofta om roller utanför själva affärsverksamheten. Kvinnor brukar bli chefer för avdelningar som personalförvaltning, kommunikation och marknadsföring.

– Kvinnorna har inte nödvändigtvis de bäst betalda jobben, det är sällan ett bolag har en kvinna som vd, säger Ravaska.

Det är ändå bra att notera att största delen av inkomsterna på Skatteförvaltningens topp tusen-lista består av kapitalinkomster, det vill säga annat än löner eller pensioner. Kapitalinkomster är inkomster från tillgångar som till exempel hyresinkomster, vinstutdelning och vissa ränteinkomster.

Männens totala inkomster har gått från 1,4 miljarder till 3 miljarder medan kvinnornas totala inkomster knappt har stigit.

I längre perspektiv har andelen kvinnor i inkomsttoppen ökat

Eftersom de tusen som tjänat mest är en väldigt liten elitgrupp, samhällets crème-de-la-crème, kan man inte utifrån den gruppen dra generella slutsatser om inkomstutvecklingen i Finland.

– Det är blåsigt på toppen, och vem som finns med i topp tusen varierar mycket från år till år. I en liten grupp syns också små förändringar tydligare. De beror inte nödvändigtvis på försämringar i jämställdheten, utan påverkas av många olika faktorer.

Ser man på toppinkomsttagarna från ett bredare och längre perspektiv har andelen kvinnor de facto ökat, säger Ravaska.

I sin forskning om toppinkomsttagare ser hon oftast på den högsta tio procenten, den högsta procenten eller den högsta 0,1 procenten, vilket alltså är en större grupp än topp tusen. I forskning om ämnet brukar man också se på en längre tidsperiod. De data Ravaska hänvisar till sträcker sig enda tillbaka till slutet av 1980-talet.

– Finland följer ganska långt samma utveckling som övriga Europa, andelen kvinnor bland toppinkomsttagarna ökar varken snabbare eller långsammare här.

Att få barn påverkar kvinnornas inkomstutveckling men inte männens

Oberoende av urvalets storlek är det ändå tydligt att kvinnorna fortfarande är betydligt färre än männen då det handlar om toppinkomsttagare i Finland. Enligt forskning finns det fortfarande flera faktorer som har en annorlunda inverkan på kvinnornas karriär än på männens.

– En sak är såklart familjebildning. Det finns mycket forskning som visar att det första barnet påverkar kvinnors inkomstutveckling negativt, medan männens inkomster inte påverkas av att få barn. Det här bidrar säkert till att det också är svårare för kvinnor att ta sig till inkomsttoppen, säger Ravaska.

Forskaren Terhi Ravaska lutar mot ett bord och tittar in i kameran, hon är klädd i en vit skjorta och har håret öppet.
Bildtext Enligt forskaren Terhi Ravaska finns det fortfarande samhälleliga strukturer som gör det svårare för kvinnor att nå inkomsttoppen.
Bild: VATT/Veikko Somerpuro

Hurdan inverkan har det på samhället då kvinnorna bland toppinkomsttagarna är betydligt färre än männen? Det finns inte mycket forskning om saken, men Ravaska spekulerar kring effekterna på till exempel den ekonomiska tillväxten:

– Det kan vara bättre för ekonomin om människor från olika bakgrunder beaktas. Olika människor ser på världen från olika perspektiv. Kanske skulle vi få nya typer av företagsverksamhet om kvinnor i större utsträckning hade möjlighet att utnyttja hela sin potential i stället för att till exempel vara hemma med barnen?

Vad väcker artikeln för tankar? Berätta i kommentarerna!

Diskussion om artikeln