Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Lagändring ska skynda på behandling av brott mot barn – men leder till att åklagare väntar med att åtala: ”Om jag genast skickar det till tingsrätten blir där totalkaos”

Åklagare Thomas Berg.
Bildtext Åklagare Thomas Berg säger att de som stiftade lagen inte förstår realiteterna.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Sedan den 1 oktober ska brott mot barn behandlas brådskande. Åklagare Thomas Berg säger att lagändringen kan leda till att åklagare väntar med att väcka åtal för att inte bryta mot den nya lagen.

När Iclal var 14 år blev hon attackerad av en vuxen kvinna vid Dickursby tågstation i Vanda. Det här hände senhösten 2019.

– När vi åkte ner för rulltrapporna spottade hon på mig för att hon uppfattade att jag såg snett på henne, berättar den numera 18-åriga Iclal, som bara vill framträda med förnamn.

Kvinnan riktade också anklagelser mot henne, drog henne i håret och knuffade henne. Slagsmålet avbröts först då ordningsvakter kom till platsen.

Iclal gjorde en polisanmälan om händelsen. Vad som hände sedan återkommer vi till senare i den här artikeln.

En rulltrappa som för tittaren uppåt mot en tågstations hall. Taket är gjort av glas och det hänger informationsskyltar i bakgrunden.
Bildtext 14-åriga Iclal ska ha mött den vuxna kvinnan i rulltrapporna i Dickursby tågstation i Vanda. Arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

”Förståelsen för realiteter har tyvärr glömts bort”

Skulle händelsen ha ägt rum i dag hade den färska lagändringen tillämpats på det misstänkta brottet.

Lagändringen, som drevs igenom av den förra regeringen, går ut på att försnabba behandlingen av flera brott där offret är ett barn.

Hit räknas sexualbrott, brott mot liv och hälsa, frihet, integritet, frid och ära.

Problemet med lagändringen är att den inte fungerar i praktiken. Det här anser distriktsåklagare Thomas Berg vid Södra Finlands åklagardistrikt.

– Målet är förstås ädelt och får säkert dem som stiftade lagen att framstå i positiv dager. Lagen har väckt kritik på fältet och förståelsen för realiteter har tyvärr glömts bort, säger Berg när Svenska Yle träffar honom i det rätt nya tingshuset i Esbo.

– Jag hade önskat att lagstiftaren hade varit mer förutseende och att fältets åsikter beaktats, säger Berg.

Rättegång 30 dagar efter åtal

I praktiken är det förundersökningslagen och lagen om rättegång i brottmål som har ändrats.

Från och med den 1 oktober ska förundersökning och beslut om väckande av åtal fattas skyndsamt medan rättegången ska börja inom 30 dagar efter att åtal har väckts.

Berg har för den här hösten fått reservation för fyra rättegångsdagar för ärenden där offret är ett barn. Samma antal finns reserverat för våren 2024. Ofta behövs en dag för att behandla ett ärende.

Esbo tingshus.
Bildtext Det nya tingshuset i Esbo öppnade 2022, men där råder redan utrymmesbrist. Det finns inte tillräckligt med salar för rättegångarna.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

”Om jag skickar det genast till tingsrätten blir där totalkaos”

I kön väntar just nu tio brottmål där offret är ett barn och för de här målen behövs åtta till tio dagar i rätten. Sammanlagt har Berg 40 fall på bordet där åtalsprövning väntar.

Det här betyder att om han i dag får ett nytt fall på sitt bord där han ska fatta beslut om åtal kommer fallet tidigast upp i rätten om ett år.

Det låter illa att säga att jag pantar på det

Åklagare Thomas Berg

– Det är svårt att hitta extra dagar i tingsrätten. Det finns inte domare eller sessionssalar och dessutom är det svårt att hitta en dag som passar alla. Ett ärende kan därför samla damm på bordet eller i servern eftersom jag inte kan skicka det till tingsrätten för att tidsfristen på 30 dagar inte kan hålla, säger Berg.

Du pantar alltså med flit på ett ärende där du skulle kunna väcka åtal?

– Det låter illa att säga att jag pantar på det, men om jag skickar det genast till tingsrätten blir där totalkaos eftersom det inte finns domare eller lediga salar. Det blir på mitt bord för att vänta på grönt ljus från rätten och då sitter jag ju och pantar på det. Det är rätt.

”Jag läser inte snabbare och tänker knappast snabbare heller”

Lagändringen säger inget om hur snabbt en åklagare ska jobba utan tidsfristen finns enbart hos tingsrätten. I praktiken går åtalsprövningen ut på att läsa förundersökningen och ta ställning till om det finns sannolika skäl att misstänka brott.

Skyndsamt betyder i praktiken att ärendet ska prioriteras i jämförelse med andra ärenden. Det betyder inte att åtalsprövningen i sig görs snabbare.

– Jag läser inte snabbare och tänker knappast snabbare heller. Tanken är knappast att jag ska slarva mig fram och göra en dålig åtalsprövning, säger Berg.

Skylt med texten Poliisi Helsinki, Helsingin poliisilaitos, Polisinrättningen i Helsingfors.
Bildtext Enligt lagändringen ska polisens förundersökning göras skyndsamt om brottsoffret är ett barn.
Bild: Yle / Christoffer Gröhn

Redan nu prioriteras sexualbrott mot barn

Lagändringen gäller också polisen, men enligt kriminalkommissarie Jutta Antikainen vid Helsingforspolisen påverkas inte arbetet i hennes grupp, som utreder sexualbrott. Sexualbrott mot barn prioriteras sedan tidigare.

– Polisen måste också prioritera mellan olika fall. Om det är akut och brottet är grovt utreds det genast men om det handlar om händelser för tre år sedan finns inte samma brådska eftersom det sannolikt inte går att ta fram bevis, säger Antikainen.

– Vi har gott om resurser, vilket betyder att utredningar om sexualbrott mot barn inte drar ut på tiden. Också om vi samtidigt utreder ett större fall där de inblandade är vuxna.

En utredning om sexualbrott mot barn kan dra ut på tiden för att offret eller den misstänkta inte går att höra genast, att utlåtanden från laboratorieundersökningar dröjer, att det är svårt att få en tolk, att det är arbetsamt att skriva ut förhör och gå igenom bildmaterial.

Skallig man med glasögon blå kostym och slips.
Bildtext Advokat Jussi Sarvikivi i Helsingfors tingsrätt.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

”Sedan måste barnet gå igenom det på nytt med en annan advokat”

Advokat Jussi Sarvikivis erfarenheter av lagändringen är att tidsfristen på 30 dagar mellan åtal och rättegång gör att biträdet ibland måste bytas ut. Det beror på att tingsrätten slår fast en dag för rättegången utan att höra med biträdet.

– Vi får kännedom om ett datum utan att höra om det passar, säger Sarvikivi.

– Advokaten går igenom det misstänkta brottet med barnet under utredningen. Det kan vara svåra saker, till exempel våldtäkt eller sexuellt utnyttjande. Ett förtroende byggs upp men sedan måste barnet gå igenom det på nytt med en annan advokat, säger han.

Han påpekar också att byte av advokat betyder tilläggskostnader för staten.

”Man kan inte tänka på det för mycket eftersom man i så fall går sönder”

Åklagare Thomas Berg säger att väntetiden för ett brottsoffer innebär extra lidande eftersom det inte går att koncentrera sig på sin återuppbyggnad.

– Istället blir man flera år senare utfrågad om hemska saker som har hänt för länge sedan. Som åklagare kan man tänka att bakom varje namn finns en person som lider.

Det är inte den enskilda åklagarens fel

Åklagare Thomas Berg

– Men man kan inte tänka på det för mycket eftersom man i så fall går sönder och inte kan sköta sitt jobb. Det är inte den enskilda åklagarens fel eftersom det finns för få åklagare. Den här nya lagen gör att en viss grupp får det bättre men andra som måste vänta tar smällen istället, säger Berg.

”Irriterande att det räckte så länge för polisen att utreda”

Enligt Berg behövs det mer resurser för att lagändringen ska kunna tillämpas.

– Det som gavs åt oss för att verkställa det här på ett ändamålsenligt sätt var inte tillräckligt.

Nu tillbaka till Iclal som senhösten 2019 attackerades av en vuxen kvinna vid Dickursby tågstation i Vanda. Hon var då 14 år.

Ett och ett halvt år efter händelsen får hon ett brev från polisen. Då föreslås medling men eftersom det gått så lång tid lät hon det vara.

– Det är irriterande att det räckte så länge för polisen att utreda ett fall där en vuxen attackerar ett barn, säger Iclal.

Diskussion om artikeln