Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Specialklasser flyttar till Åshöjdens skola i Helsingfors – kritiserat förslag godkändes

Åshöjdens skola
Bildtext Flytten skulle ske före läsåret 2025-2026.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors beslöt på tisdagen att specialklasser flyttar från Zacharias Topeliusskolan till Åshöjdens grundskola. Förslaget har kritiserats.

Ärendet har diskuterats flera gånger i svenska sektionen under året men på tisdagens möte fattade sektionen slutligen ett beslut i frågan.

Det handlar om att flytta Zacharias Topeliusskolans Toini-verksamhet, det vill säga specialklasser för elever med förlängd läroplikt, till Åshöjdens grundskola.

Flytten ska ske inför läsåret 2025–2026 när Zacharias Topeliusskolan renoveras.

Tanken är specialklassernas lokaler i Åshöjden renoveras under sommaren 2025. Utrymmen i Åshöjdens skola frigörs när en del av verksamheten flyttar till den nybyggda skolan i Kottby.

Kritik från föräldrar

Specialklasserna består för tillfället av fyra grupper för högst 6 elever och fyra grupper för högst 8 elever.

Förslaget har kritiserats av föräldrar som anser att staden inte har tagit deras synpunkter i beaktande.

– Trots Svenska sektionens uppmaningar om att involvera föräldrarna i planeringen så har inget skett. Det är fortfarande en flytt till Åshöjden som gäller. Det pratas fortfarande om kvadratmeter istället för barnens faktiska behov, sa Andrijana Pejić, vice ordförande för Smågruppernas föräldraförening i Topeliusskolan, i oktober.

Skolgården vid Åshöjden har också fått kritik för att vara stökig, vilket staden föreslog kan lösas med kojor för eleverna i specialklasserna.

Flytt till Folkhälsan fick inte stöd

Ett alternativ som lyfts fram är att specialklasserna skulle flytta till Folkhälsans lokaler på Topeliusgatan 20. De ligger bredvid Zacharias Topeliusskolan.

Enligt staden kräver det här förslaget omfattande planering vilket skulle skjuta fram renoveringen av Zacharias Topeliusskolan till 2027.

Förslaget lyftes upp under sektionens möte på tisdagen men fick inte stöd av majoriteten.

Sektionen yrkar nu på att personal, vårdnadshavare och elever inkluderas i planeringsarbetet av lärmiljöns fysiska, sociala, psykiska och pedagogiska dimensioner på ett lyhört sätt så att alla dessa parter får möjlighet att påverka.