Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Plast och belysning inbringade mest samfundsskatt i Östnyland 2022

euron
Bildtext Banker toppar statistiken i både Mörskom och Lovisa. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Samfundsskattesiffrorna för de östnyländska kommunerna berättar bland annat om en lyckad företagsfusion i Borgå och bra båtsäsong i Lovisa.

Företag, föreningar och andra samfund betalar samfundsskatt. Det företag som gör den största vinsten betalar också mest. Ungefär 70 procent av samfundsskatten går till staten medan företagets hemkommun får 30 procent.

Sämre resultat i Sibbo

För Sibboföretagen var 2022 ett betydligt sämre år än 2021, åtminstone om man tittar på de fem största skattebetalarna.

2022 betalade de fem mest vinstbringande företagen 9,47 miljoner euro i samfundsskatt mot hela 22,67 miljoner euro året innan.

Belysningsföretaget Lival betalar fortfarande mest samfundsskatt i Sibbo, men resultatet har sjunkit påtagligt under perioden. 2022 var den beskattningsbara vinsten 19,7 miljoner euro och skatten 3,95 miljoner euro mot 2021 då motsvarande siffror visade 86,2 miljoner euro och skatten 17,2 miljoner euro.

Den andra stora aktören i Sibbo är koncernen Ingman Group vars olika bolag vi hittar bland de elva främsta skattebetalarna, bland annat Ingman Finance och Ingman Development Oy Ab samt dotterbolagen Halti och Massby Facilities & Services Ltd. Bolagen betalade sammanlagt 2,3 miljoner i samfundsskatt.

Snäppet bättre gick det för Unilever Ingman Production som betalade 2,43 miljoner euro i samfundsskatt, men som valde att stänga glassfabriken i Massby och flytta produktionen till Sverige.

Glasspaket i en frysdisk.
Bildtext Det tillverkas inte glass i Massby längre. Arkivbild.
Bild: Katarina Lind / Yle

Både traileruthyrningsföretaget PNO och metallbearbetningsföretaget K.Hartwall har hållit sig kvar i täten, men bytt plats med varandra på tredje och femte platsen sedan 2021. 2022 betalade PNO 1,24 miljoner euro i samfundsskatt och K. Hartwall dryga 809 000 euro.

Flera nykomlingar i toppen i Borgå

De fem mest vinstbringande företagen i Borgå hade en vinst på totalt 37,5 miljoner euro och betalade sammanlagt 7,5 miljoner euro i samfundsskatt 2022. 2021 var motsvarande vinst 23,5 miljoner euro och samfundsskatten 4,7 miljoner euro.

Den mest iögonfallande förändringen är att det inte längre är samma företag som toppar statistiken. 2021 var företagen följande: LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, INEOS Composites Finland, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Mahro och Borealis Polymers.

2022 ser ordningen ut så här: Borealis Polymers, Borgå Energi, SPX Aids to Navigation, Kraano och SV Vesivoima.

Krackerugnar på Borealis fabriksområde i Borgå.
Bildtext Sköldvikjätten Borealis Polymers betalar mest samfundsskatt av Borgåföretagen. Arkivbild.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

I Borgå har Borealis Polymers återtagit sin första plats bland vinstbringande företag med en betydligt större vinst än året innan. Företagets vinst är knappa 20 miljoner euro och skatten nästan 4 miljoner euro.

Försäkringsbolaget LokalTapiolas regionalbolag LokalTapiola Nyland toppade listan 2021 och betalade då 1,7 miljoner euro i skatt. 2022 ligger försäkringsbolaget på sjätte plats med en vinst på 2,5 miljoner euro och skatt på dryga 510 000 euro.

Bland de fem främsta finns två energibolag. Borgå Energi förbättrade sitt resultat med 5,65 miljoner euro mellan 2021 och 2022. Vinsten 2022 var 7,7 miljoner euro och samfundsskatten 1,5 miljoner mot året innan då vinsten var dryga 2 miljoner euro och skatt betalades dryga 400 000 euro.

En nykomling är energibolaget SV Vesivoima eller SV Vattenkraft som uppvisar en beskattningsbar vinst på 2,6 miljoner euro för 2022. Samfundskatt betalar de en dryg halv miljon euro. Borgåföretaget fick inte plats bland de 80 främsta året innan.

I februari 2019 uppgick företaget Sabik i SPX Aids to Navigation som bland annat arbetar med ljuskällor som hjälpmedel vid navigation. Fusionen var uppenbarligen lyckad då företaget klivit upp på en tredje plats med en beskattbar vinst på knappa 4 miljoner euro som ger samfundsskatt på dryga 800 000 euro.

En annan nykomling är familjeföretaget Kraano som grundades redan 1993, men nu etablerat sig bland de mest vinstbringande företagen i Borgå. Företaget är grossist för byggmaskiner med huvudkontor i Tusby.

En ljusblå och vit herrgårdsbyggnad. Framför syns träd.
Bildtext Haiko gård har bytt ägare. Arkivbild.
Bild: Yle / Mira Bäck

Familjen Vuoristo som ägt och drivit hotellet Haiko gård i Borgå sedan 1966 valde nyligen att sälja verksamheten till Lapland Hotels eftersom det inte finns en naturlig efterföljare inom familjen.

2022 finns fastighetsbolaget för Haiko gård på en 17:e plats med en vinst på knappt under en miljon euro. Samfundskatten blev därför cirka 198 000 euro.

I Lovisa toppar bank, båtar och butik

I Lovisa är det i stort sett samma företag som klarar sig bäst 2022 som året innan. Vinsten var totalt 28,5 miljoner euro.

De fem mest vinstbringande företagen i Lovisa betalade sammanlagt 2,5 miljoner euro i samfundsskatt, en liten ökning med 300 000 euro från 2021.

Länsi-Kymen Osuuspankki gör ett lyft och stiger från tionde till första plats med en rejäl vinst på cirka 3,3 miljoner euro som kräver nästan 660 000 euro i samfundsskatt. Vinsten 2021 låg kring 580 000 euro och skatten knappa 118 000 euro.

På andra plats finns båttillverkaren Boomeranger Boats med en vinst på nästan 3 miljoner euro och skatt på knappa 600 000 €. Det är en markant förändring från 2021 då företaget låg på en 35:e plats med en vinst på 213 000 euro och samfundsskatt på 43 000 euro.

– Det beror på att vår verksamhet är projektbetonad och resultaten följer därför inte alltid räkenskapsperioderna, säger ekonomieansvarige Jonas Langhoff.

RIB-båtar hos Boomeranger boats i Lovisa
Bildtext Boomeranger Boats tillverkar båtar bland annat för brandkårs-, polis- och militärbruk.
Bild: Yle/Stefan Härus

Langhoff betonar att beställningarna flutit in i jämn takt under de senaste åren. En stor del tillverkas för myndigheter i Europa men också för andra världsdelar.

– Omsättningen har nog legat på 11–12 miljoner euro varje år, men just 2021 hade vi problem med att få materiel på grund av pandemin och det syns i resultatet, säger Langhoff.

Lovisaföretaget som det gick bäst för 2021, alltså Pokela Oy Iso Omena alias K-Citymarket Iso Omena i Esbo, håller sig kvar i toppskiktet, nu på en tredje plats. Vinsten blev 2,5 miljoner euro och skatt betalas drygt en halv miljon euro.

Kunder på uppköp i en stor K-Citymarketaffär.
Bildtext En liten del av Esbokundernas pengar hamnar i Lovisa. Arkivbild från affären.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Förklaringen till denna konstellation ligger i att köpmannen och vd:n Toni Pokela har sitt ursprung i Lovisa och för några år sedan valde han staden som företagets hemort.

På fjärde och femte plats finns Loval och Mecanil som visat goda resultat också tidigare år. Loval gör en vinst på 1,9 miljoner euro som ger skatter på 384 000 euro, medan Mecanil gör en vinst på 1,8 miljoner euro och betalar 360 000 euro i samfundsskatt.

I toppen finns också Forsby Gård och Teampac som gjorde ett något sämre resultat 2022 än föregående år. Deras gemensamma bidrag till kassan blev cirka 520 000 euro för en vinst på sammanlagt 3,45 miljoner euro, en minskning med omkring 750 000 euro sedan föregående år.

Fastighetsbolag leder i Lappträsk

I Lappträsk har möbel- och inredningsföretaget Carlo Casagrande & Co som tidigare varit den största samfundsskattebetalaren fått ge vika för fastighetsbolagen Kohtaniemi och CC-Invest.

Kohtaniemi som toppar gjorde en vinst på knappa 590 000 euro och betalade cirka 120 000 i skatter.

På andra plats hittar vi åter bilverkstaden och reservdelsaffären Lapinjärven Huoltopiste. Vinsten fortsätter öka något och var 2022 dryga 563 000 euro. I samfundsskatt blev det 114 000 euro 2021.

En bil är upphöjd på en domkraft i en bilverkstad.
Bildtext Det lönar sig att serva bilburna på landsbygden. Arkivbild.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Trots förändringarna sjönk inkomsterna från samfundsskatten i Lappträsk från nästan 690 000 euro 2021 till 470 000 euro 2022.

Mörskom får mångdubbelt mer

I Mörskom betalade de fem mest vinstbringande företagen nästan 4,7 miljoner euro i samfundsskatt 2022.

Det är en markant ökning från året innan då de fem mest vinstbringande företagen stod för 630 000 euro i samfundsskatt.

Det är Mörskom sparbank som fortsätter öka sin vinst från cirka 2,1 miljoner euro till 3 miljoner och kvarstår som kommunens mesta samfundsskattebetalare med dryga 600 000 euro.

Virén-yhtiöt som finns på andra plats gjorde också ett gott resultat med dryga 900 000 euro, som gav skatter på 185 000 euro.

Också i Pyttis fortsätter samma företag bland de främsta skattebetalarna. Kymen Nostokone sticker ut med en vinst på 3,2 miljoner euro och nästan 650 000 i skatter.

Mäkirinne Broby gör ett gott resultat 2022 med en vinst på 1,8 miljoner euro från dryga 380 000 euro föregående år. 2022 betalade företaget cirka 360 000 i samfundsskatt.

Konvertia Group som verkar inom pappersindustrin toppade 2021 med en vinst på nästan 1,5 miljoner euro och betalade lite på 300 000 euro i samfundsskatt. 2022 fortsätter vinsten sjunka för tredje året i rad till omkring 1,3 miljoner euro som gav skatter på 270 000 euro.

2022 betalade de fem mest vinstbringande Pyttisföretagen 1,5 miljoner euro i samfundsskatt, vilket är nästan en återgång till 2020 med en dryg miljon. 2021 var ett sämre år med nästan 690 000 euro i samfundsskatter.

Här kan du se vilka företag som betalat mest samfundsskatt i varje kommun 2022.