Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Efter nyår har Finland ingen djurskyddsombudsman

Kor i fähus.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Regeringen har valt att lägga ner tjänsten som djurskyddsombudsman. Uppdraget har varit tidsbundet och har slaktats också tidigare.

Nu motiveras beslutet med brist på pengar. Djurskyddsombudsmannen återinrättades som en tidsbunden tjänst för åren 2020-2023 av den förra regeringen.

Djurskyddsombudsmannen är en befattning som ingår i Livsmedelsverkets verksamhet. Uppgiften är att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, och utlåtanden. Tjänsten har inte varit inskriven i lagen och därför har den gått att avskaffa.

Tjänsten infördes första gången 2013, men upphörde efter 2015, även då efter ett regeringsskifte. Tjänsten innehas för närvarande av Saara Kupsala, doktor i samhällsvetenskaper.

Helinä Ylisirniö, ordförande för föreningen Djurskyddet, säger att vi inte har någon annan oberoende aktör på myndighetsnivå som talar för djurens välmående.

– Organisationerna gör oftast det konkreta arbetet på gräsrotsnivå, men vi behöver en röst som kan arbeta mot ministerierna, påverka lagstiftningen och ge utlåtanden.

Ylisirniö: Snarare politik än pengar

Helinä Ylisirniö säger att det i pengar handlar grovt räknat om en besparing på några hundra tusen euro, en summa som hon anser vara obetydlig i sammanhanget.

– Även om de säger att det handlar om pengar, så handlar det i grund och botten om politik. Vår regering anser inte att den här tjänsten är viktig.

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en delegation med uppgift att bedöma produktionsdjurens välbefinnande.

Bland medlemmarna finns sakkunniga som representerar bland annat jordbruk, forskning och djurskyddsmyndigheterna. Delegationen gav ett utlåtande där den föreslår att tjänsten som djurskyddsombudsman görs permanent.

SLC: Behövs inte

Tre organisationer med representanter i organet reserverade sig och antecknade avvikande mening i utlåtandet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska Lantbruksproducenterna SLC och Pälsdjursuppfödarna vill inte att tjänsten som djurskyddsombudsman blir permanent. Förbunden anser att djurskyddsombudsmannen endast varit ett verktyg för djurskyddsorganisationerna. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback anser att en ombudsman inte skulle bidra med något sådant som inte redan finns.

– På SLC anser vi i största allmänhet att det redan finns tillräckligt med myndigheter och liknande som följer med djurskyddet och djurens välbefinnande.