Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jägare fick lov att skjuta 300 lodjur i Finland – nu är det oklart om det alls blir någon jakt i Nyland

Ett lodjur som står i en snödriva.
Bildtext Om domstolen utfärdar verkställighetsförbud, blir det ingen lodjursjakt i Nyland i vinter. Det här lodjuret har fotats i en djurpark.
Bild: Antti Mikkola / Yle

Viltcentralen gav lov att skjuta flera hundra lodjur i Finland. Finlands naturskyddsförbund och de lokala miljöföreningarna har överklagat 168 lov, bland dem alla beviljade dispenser i Nyland.

Finlands viltcentral beviljade nyss undantagslov för jakt av 300 lodjur i Finland, av dem flera också i Nyland, bland annat i Raseborg och Lojo.

Jakten på lodjur har väckt mycket debatt. Också i Västnyland har frågan diskuterats.

Nu har Finlands naturskyddsförbund tillsammans med lokala miljöföreningar överklagat lovbesluten.

Naturskyddsförbundet motsätter sig lodjursjakten eftersom arten är strikt skyddad. En annan motivering är att lodjuret inte orsakar någon skada utan tvärtom är till nytta: bland annat jagar lodjur vitsvanshjort och mårdhund som båda är skadliga främmande arter i Finlands natur.

Folk donerade pengar för att hindra lodjursjakt

En besvärsprocess kostar. Naturskyddsförbundet bad därför finländarna om hjälp och fick på en vecka in över 50 000 euro. Förbundet har därför kunnat överklaga 168 av lodjursdispenserna, bland dem samtliga lov som beviljades för Nyland. För Nyland beviljades 17 lov och de gällde 25 lodjur. Till exempel i västra Nyland fick jägare lov att skjuta sju lodjur i skogar i Raseborg, Sjundeå, Ingå och Lojo.

Ilves
Bildtext Lo (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien. Lodjuret är Europas största kattdjur och fanns en gång i skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien. Jakt och avskogning är orsaker som minskat artens förekomst i Europa. Arkivbild.
Bild: All Over Press

Naturskyddsförbundet ansåg att loven hade beviljats utan hållbara motiveringar.

EU-domstolen har slagit fast att ett undantagstillstånd kan beviljas om det finns ett visst problem eller en specialsituation, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

”Men nu säger Viltcentralen att lodjur behöver skjutas för lokalsamhällets skull, för att engagera lokalsamhället. Då är problemet inte lodjuren utan lokalsamhället.”

Motiveringen till dispenserna är enligt Viltcentralen att ”engagera lokalbefolkningen i bibehållandet av en gynnsam bevarandestatus för lodjursstammen genom att reglera stammens tillväxttakt med hjälp av jakt”.

Högsta förvaltningsdomstolen har också tagit ställning i frågan om jakt på björn och lodjur som båda är skyddade. HFD:s beslut innebär att lokalbefolkningsmotiveringen inte håller, uppger Naturskyddsförbundet.

”Viltcentralen vet inte vad de är ute efter med lodjursjakten”

Naturskyddsförbundet tror inte på Viltcentralens motiveringar om att jakten av lodjur behövs för att engagera lokalsamhällena till att verkställa planen för stamvård av lodjur.

En lodjurspäls på vitt underlag, ett måttband syns ovanför pälsen.
Bildtext Tjuvjakt av lodjur förekommer i Finland. Till exempel i april 2023 berättade polisen att de utreder omfattande tjuvjakt i Lapinlax i norra Savolax. Polisen beslagtog den här lodjurspälsen i samband med fallet.
Bild: Poliisi

Viltcentralen har under flera år beviljat dispenser för att skjuta lodjur och dispenserna har sedan överklagats till domstolarna. I domstolsbeslut har det konstaterats att motiveringarna inte alltid följer jaktlagen. Följande år har Viltcentralen sedan beviljat nya dispenser med nya motiveringar.

Så kan man inte göra menar förbundet och skriver i besväret bland annat så här:

”Det här visar att inte ens Viltcentralen själv vet vilket, av naturdirektivet godkänt mål, de eftersträvar. De facto beviljas dispenser utan något reellt mål som har med lodjuren att göra. Varierande motiveringar garanterar att Viltcentralen varje år kan bevilja nya dispenser och sedan se vad domstolen fattar för beslut om dem.”

Oklart om jakten kan inledas

Det är nu förvaltningsdomstolen som fattar beslut om jakten kan börja innan besvären behandlats.

”Vi har ansökt om verkställighetsförbud bland annat eftersom skadan inte går att reparera ifall lodjur nu blir skjutna och domstolen sedan kommer fram till att det inte var lagligt”, skriver Lauri Kajander på förbundets Nylands distrikt.

Förbundet hänvisar också till tidigare rättsbeslut där man konstaterat att dispenserna har varit olagliga.

Diskussion om artikeln