Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Analys: Frågan om eutanasi blir svår för riksdagen

Porträtt av Magnus Swanljung, i bakgrunden an injektionsspruta.
Bildtext Kanske blir det här riksdagen som väljer att tillåta eutanasi i Finland. Den ställs av allt att döma inför frågan, skriver Magnus Swanljung i sin analys.
Bild: Georgiy Datsenko / Alamy/All Over Press, Tino Oksanen/Yle

På grund av ett medborgarinitiativ kommer riksdagen med all sannolikhet att ställas inför den svåra frågan om att tillåta eutanasi.

Kanske blir det här riksdagen som väljer att tillåta eutanasi i Finland. Den ställs av allt att döma inför frågan.

På bara en vecka har ett medborgarinitiativ samlat ihop över 20 000 namn.

När ett liknande initiativ under den förra valperioden samlade ihop över 60 000 namn gick det betydligt långsammare i början.

Frågan hör till de moraliskt svåraste en riksdagsledamot kan ställas inför, men mycket tyder på att det finns ett växande stöd för att varje människa har rätt att själv välja att undvika en utdragen och plågsam död.

Medborgarinitiativet om eutanasi

  • Vill att riksdagen ska ålägga regeringen att bereda en lag om att tillåta eutanasi.

  • Eutanasi är aktiv dödshjälp, endera utförd av läkare eller patienten själv med ett läkarordinerat preparat.

  • Eutanasi skulle vara strikt reglerad och ges enbart på patientens eget initiativ.

  • Skulle gälla personer över 18 år som lider av en konstaterad obotlig sjukdom som inom kort oundvikligen leder till döden.

  • Bland annat Holland, Belgien, Luxemburg, Spanien och Kanada har tillåtit eutanasi.

Stort stöd i partierna

Inför riksdagsvalet lät det som om inställningen till eutanasi bland många politiker blivit allt mer positiv. De flesta partier lutar mot ett ja.

Bara Kristdemokraterna och Centern sa nej när Yle frågade samtliga riksdagspartier om eutanasi borde tillåtas i Finland.

SFP och Sannfinländarna tog inte ställning, medan Samlingspartiet, SDP, De Gröna, Vänsterförbundet och Rörelse Nu sa sig vara för eutanasi.

Frågan avgörs ändå troligen som en så kallad samvetsfråga där enskilda ledamöter röstar enligt egen övertygelse. Därför är det omöjligt att förutspå hur det går.

Det är en sak att svara på en valkompass och en annan sak att rösta om en lag i riksdagen

Till exempel Ilta-Sanomats valkompass tydde på ett mycket starkt stöd för eutanasi bland alla kandidater inför valet.

Men det är en sak att svara på en valkompass och en annan sak att rösta om en lag i riksdagen.

Senast ett liknande medborgarinitiativ behandlades i riksdagen 2018 föll det med rösterna 128–60.

Det förvånade många eftersom en majoritet av de invalda ledamöterna i valkompasser sagt att de är för möjligheten till eutanasi.

Läkarförbundets åsikt väger tungt

En förklaring är behandlingen i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, där utlåtanden från bland annat Läkarförbundet fick stor tyngd.

År 2018 ansåg utskottet inte att Finland borde tillåta eutanasi.

Sedan dess har kontinentalplattorna sakta rört på sig. Läkarförbundet säger fortfarande nej till eutanasi, men i en medlemsundersökning som gjordes 2020 svarade 48 procent av läkarna att de är för eutanasi, medan 47 var mot.

Bland sjukskötarna är närmare 70 procent för att tillåta eutanasi.

Frågan är i högsta grad aktuell i Läkarförbundet som för tillfället genomför en ny medlemsenkät. I början av nästa år ska förbundet igen överväga en neutral inställning till eutanasi.

KD säger nej i regeringen

Om riksdagen den här gången skulle rösta för medborgarinitiativet innebär det ändå inte automatiskt att eutanasi tillåts.

Orsaken är att initiativtagarna enbart vill att riksdagen ålägger regeringen att bereda en lag om att tillåta eutanasi.

En sådan lagstiftning kräver noggranna formuleringar och att man hör en stor mängd experter, alltså inget som kan formuleras klart i ett medborgarinitiativ.

Frågan är vad regeringen gör med en sådan uppmaning. Å ena sidan är riksdagen det högsta lagstiftande organet i Finland, å andra sidan bygger allt regeringen gör på en överenskommelse mellan regeringspartierna.

Regeringspartiet Kristdemokraterna, som är det enda partiet som enhälligt motsätter sig eutanasi, accepterar inte att regeringen inleder någon sådan lagberedning.

Det moraliska ansvaret att följa riksdagens vilja kan väga lätt i förhållande till KD:s etiska övertygelse

Enligt ledaren för KD:s riksdagsgrupp Peter Östman kan partiet inte sitta i en regering som lagstiftar om eutanasi.

Han förutsätter att man inte stiftar lagar som inte nämns i regeringsprogrammet – och KD utverkade under regeringsförhandlingarna uttryckligen ett löfte från de andra partierna om att frågan om eutanasi inte finns på bordet under den här valperioden.

Det moraliska ansvaret att följa riksdagens vilja kan väga lätt i förhållande till KD:s etiska övertygelse – och viljan att hålla ihop regeringen.

Om riksdagen skulle säga ja till eutanasi får det troligen ändå betydelse.

En sådan manifestation gör att nästa regering knappast kan låta bli att ta ställning till frågan under regeringsbildningen.

Hur svarade du? Motivera gärna i kommentarerna!

Diskussion om artikeln