Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårddirektören Sanna Svahn: Jag kan inte garantera att ni får behålla era vårdcentraler

Uppdaterad 16.11.2023 06:35.
Sanna Svahn
Bildtext Direktören för Västra Nylands välfärdsområde, Sanna Svahn, säger att det kan bli några tuffa år framöver.
Bild: Maria Wasström/Yle

Välfärdsområdets direktör säger att västnylänningarna får vänja sig vid en annan typ av service i framtiden.

Sedan årsskiftet sköts social- och hälsovården och räddningsväsendet av välfärdsområdena i stället för kommunerna. Västra Nylands välfärdsområdes ekonomiska prognos för i år visar ett underskott på 86 miljoner euro och det är strama tider att vänta.

Det handlar om besparingar för 55 miljoner euro vilket kommer att synas i verksamheten.

– Pengarna räcker inte till den service vi har nu, bekräftar direktören för Västra Nylands välfärdsområde, Sanna Svahn.

Vem är Sanna Svahn?

 • Född 1975 i Träskända (Järvenpää), bor i Esbo

 • Tillträdde i juni 2022 som direktör för Västra Nylands välfärdsområde

 • Utbildning: medicine doktor från Tammerfors universitet

 • Senaste jobb: förändringsdirektör vid Västra Nylands välfärdsområde, omsorgsdirektör i Esbo, hälsovårdschef vid vårdbolaget Attendo

Hon medger att det känns jobbigt att skära i vården. En del av den service som invånarna vant sig vid måste bort. Samtidigt tror hon att omstruktureringar och införande av digital service kan öppna dörrar till en ny slags servicekultur som kan vara smidigare och enklare än ett traditionellt besök på vårdcentralen.

– Framtidens vård är digital. Vi måste tänka teknik i allt vi gör, säger Sanna Svahn.

Hon tror att förutsättningen för att vi i framtiden ska kunna garantera vård för alla är att vi lyckas förnya oss och tänka i nya banor.

Däremot hoppas hon att vi kommer bort från uppfattningen att all service ska finnas på nära håll. Om välfärdsområdet ska lyckas med sin uppgift förutsätter det förändringar.

– Jag kan inte garantera att det finns vårdcentraler i alla västnyländska kommuner i framtiden, säger Sanna Svahn.

Tidigare i höstas framfördes möjligheten att lägga ner både Hangö, Ingå och Sjundeå vårdcentraler men den modellen ströks sedermera ur välfärdsområdets strategi.

För nästa år finns inga planer på att stänga vårdcentraler i västra Nyland. Hur det blir i framtiden är ännu öppet.

– Nu måste vi genomföra reformen och det kommer att innebära förändringar, säger Sanna Svahn.

Välfärdsområdets direktör: Vården i västra Nyland måste förändras

11:08

Svahn lyfter fram att många invånare önskar sig smidiga sätt att få vård och svar på sina frågor utan att spendera tid på att ringa runt till flera nummer. Här ser hon att välfärdsområdet kan hitta tekniska lösningar som gör det lättare för invånaren att orientera bland vårdenheterna. Hon betonar att reformen också kommer att ge invånarna ny slags service.

– Jag tycker att framtiden för välfärdsområdet ser bra ut.

Kritik hör till jobbet

Sanna Svahn vet att många västnylänningar reagerat starkt mot nedskärningarna, särskilt inom äldrevården.

– När man inför förändringar får man kritik. Så är det, konstaterar Svahn.

Hon påpekar att hon tar kritiken på allvar och upplever att det är viktigt att undersöka om något gått fel då det kommer negativ kritik.

Västra Nylands välfärdsområde

 • Den instans som från och med den 1 januari 2023 ordnar social- och hälsovård och räddningsväsendets tjänster i kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Vichtis, Kyrkslätt, Grankulla och Esbo

 • Erbjuder service för 470 000 invånare för cirka 1,7 miljarder euro per år

 • Antal anställda: 9 000

 • Budget för år 2024 slås fast av välfärdsområdets fullmäktige den 12.12.2023

Svahn tror ändå starkt på att införa digitala hjälpmedel också i äldrevården. Hon försäkrar att det också i fortsättningen kommer att vara möjligt att sköta vårdärenden fysiskt på plats eller per telefon.

– Det är inget tvång att använda digitala lösningar. Men jag har blivit förvånad över hur många äldre som faktiskt vill använda de digitala lösningarna, säger Svahn.

Det förutsätter naturligtvis att klienten besitter den rätta kunskapen och utrustningen.

Viktiga telefonnummer

 • Nödnumret: 112

 • Jourhjälpen: 116 117

 • Social- och krisjouren: 029 151 2221

 • Giftinformationscentralen: 0800 147 111

 • Västra Nylands rådgivningsnummer för alla slags icke-brådskande social- och hälsovårdsärenden: 029 151 2000

webbplats: www.luvn.fi

Sanna Svahn vill hälsa till västnylänningarna att de inte behöver vara oroliga:

– Servicen kommer att fungera också i fortsättningen.

Diskussion om artikeln