Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kan radon göra ett hus obeboeligt? Markus i Borgå kämpar med att minska på den cancerframkallande gasen i sitt hus

Att bli kvitt de höga radonvärdena i huset visade sig inte bli lätt för Borgåbon Markus Meyer. Den vanligaste åtgärden lämpade sig inte för hans hus.

Redan när Markus Meyer och hans sambo Heidi Krogerus köpte sitt hus stod det klart att halten av den radioaktiva gasen radon i huset var mycket högre än gränsvärdet.

Först hade paret tänkt vänta med att åtgärda saken, men då de fick sitt första barn ändrades planerna.

Det visade sig ändå vara krångligare än de trodde att bli kvitt den här radioaktiva, cancerframkallande ädelgasen.

– Signalen är att det är lätt att fixa och att de medel man har att åtgärda det här med gäller så gott som alla uppsättningar hus, säger Markus Meyer.

En man står och lyser med en ficklampa på en stenvägg i en källare.
Bildtext Den här bergsväggen i källaren är redan inkapslad. Nu väntar en annan vägg som finns inne i förrådet till vänster.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Radon härstammar från berggrunden och är en gas som varken syns, smakar eller luktar.

Gasen kan förekomma i inomhusluften, men också i grundvattnet. Långvarig exponering av radon kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.

Uppemot 300 finländare uppskattas årligen insjukna i lungcancer på grund av radon, uppskattar Strålsäkerhetscentralen. Speciellt stor risk löper rökare som exponeras för radon.

Hus omringat av berg

Den vanligaste åtgärden mot radon i fastigheter är en radonsug. Det är en slags fläkt som sänker lufttrycket i marken under huset och sedan ventilerar ut gasen innan den kommer in i bostaden.

Den här lösningen gick ändå inte att använda i Meyer-Krogerus hus på Prästgårdsbacken i Borgå, eftersom det inte finns något tomrum under huset som radonet kan ventileras ut genom.

En annan vanlig, men dyrare, åtgärd är en radonbrunn. Också den suger ut radon ur marken men eftersom den kräver en porös grund går den enligt Meyer inte att installera vid deras fastighet.

Deras 80 år gamla hus är byggt i en sluttning och har berg på flera sidor.

En del av berget syns på ena väggen i källaren. I samma rum har de placerat en apparat som mäter luftkvaliteten. Den lyser röd på grund av de förhöjda halterna av radon i inneluften.

Tidigare ägare av huset har också mätt radonhalten med radonmätningsburkar.

Det talas inte om hur hög halten kan bli. Jag har hört rykten om femsiffriga värden.

Markus Meyer

Just nu försöker Markus Meyer få bukt på radonet genom att kapsla in bergväggen i källaren, för att på så sätt stoppa radon från att ta sig in i huset.

Tre gånger mer radon än rekommenderat

Strålsäkerhetscentralen rekommenderar att radonhalten i nya hus inte är högre än 200 becquerel per kubikmeter luft och att värdet i gamla hus inte överskrider 300.

Enligt mätningar är radonhalten i Meyer-Krogerus källare i genomsnitt 800 till 1 000 becquerel per kubikmeter luft.

Markus Meyer önskar tydligare information från myndigheterna om hur hälsan påverkas när värdet stiger högre än rekommenderat. När blir ett hus obeboeligt på grund av radon, undrar han.

– Vi vet vilka gränsvärdena är, men det talas inte om hur hög halten kan bli. Jag har hört rykten om femsiffriga värden, säger Markus Meyer.

En åtta månader gammal bebis sitter på ett matbord och skrattar. Bredvid henne sitter en man och en kvinna.
Bildtext Markus Meyer och Heidi Krogerus är kring 40 år och känner att tärningen redan är kastad för dem, när det gäller riskerna med radon. De vill minska på halterna i huset för sin dotters skull.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Undersökningar visar att risken för lungcancer ökar med 16 procent för varje 100 becquerel per kubikmeter luft.

Det går inte att säga hur stor risken är för en enskild individ, men speciellt rökare är i riskzonen, säger Katja Kojo som är överinspektör vid Strålsäkerhetscentralen.

Bostäder är en del av hemfriden vilket betyder att en person har rätt att leva där som den vill. Därför kan man inte så där bara kräva att det görs radonmätningar eller radoningrepp i en bostad, förklarar Kojo.

Så här många bostäder i Borgå har radongranskats

Det är den kommunala miljöhälsan som övervakar radonhalterna i bostäder. Kojo vet inte i hurdana situationer som en bostad kan anses vara obeboeligt enligt lag, men troligen skulle det krävas en akut och stor hälsofara.

Borgå miljöhälsa uppger att om de blir inkopplade i ett fall där en bostad har höga radonhalter blir åtgärden vanligtvis inte att utlysa ett förbud för att bo där.

Miljöhälsan kan ge uppmaningar till husbolag, men till bostäder i privat ägo ger de främst rådgivning. Det är sällan som miljöhälsan ens får information om radonhalter i privata bostäder.

Tips till andra

På Prästgårdsbacken i Borgå fortsätter arbetet för att minska på radonet. Situationen har inte påverkat familjen Meyer-Krogerus vardag i huset, utan hela huset är i användning som tidigare.

Nu när det visade sig att det inte var så lätt att bli av med radonet, ångrar ni husköpet?

– Ingalunda, det är ett härligt hus och ett härligt område. Det här är en utmaning och man får lov att bli van vid sånt när man har att göra med gamla hus, säger Markus Meyer.

Han rekommenderar att de som stöter på radon i sitt hus tar hjälp av företag som gör kostnadsfria radonanalyser. Företagen föreslår sedan åtgärder om åtgärder behövs.