Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad vill bli mer demokratiskt: ”Vi testar och går med”

Rådhuset i Kristinestad.
Bildtext Kristinestad har gått med i Europarådets program för främjande av lokaldemokrati.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kristinestad vill testa demokratin i staden, men de är inte ensamma om det. Totalt nio kommuner i Finland deltar i ett program som ska främja god demokratisk förvaltning i kommunerna.

Programmet som har startats av Europarådet har genomförts i 17 andra europeiska länder och nu är det Finlands tur. Kristinestad är en av kommunerna som är med.

– När man är en mindre kommun som Kristinestad så är nätverkande alltid jätteviktigt. Då det här mejlet kom så tyckte vi att det lät intressant och kanske vi kan lära oss någonting av det. Vi testar och går med, säger förvaltningssekreterare och projektkoordinator Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad.

Under projektets gång ska kommunerna utvärdera sin verksamhet enligt tolv principer för god förvaltning, bland annat delaktighet, öppenhet, hållbarhet och mänskliga rättigheter.

– Sedan ska också kommuninvånarna få utvärdera oss. Det blir intressant då vi får resultaten och ser vad skillnaderna är, konstaterar Blomqvist-Liljeblad.

– Kanske vi som anställda tycker att vi behandlar alla våra kommuninvånare lika, men sedan kan det visa sig att kommuninvånarna tycker något helt annat. Då blir det för oss att gå in och fundera varför vi har olika åsikter och vad problemet är och försöka göra något åt det.

En kvinna med mörkt långt hår och en vinröd mössa i ett vinterlandskap.
Bildtext Enligt Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad ska det bli intressant att se vad invånarna tycker om den demokratiska processen i staden.
Bild: Juho Teir / Yle

De övriga kommunerna som deltar i programmet är: Karlö, Itis, Kittilä, Kolari, Kuopio, Masku, Sastmola, Parikkala och Tohmajärvi.

– Många är i samma storlek och som kanske också tänker som vi. Det är alltid bra att träffa andra, få idéutbyte och nätverka. Vi är också enda tvåspråkiga kommunen i det här projektet. Där kan vi också erbjuda en lite annan synvinkel.

Är demokrati annorlunda på två språk?

– Inte är det annorlunda, men det kräver lite mera och så är det också intressant att se ifall vi når ut till våra språkgrupper på lika grunder. Är det någon språkgrupp som är mer aktiv än en annan?

– Sen har vi också kommuninvånare som inte har finska eller svenska som modersmål. Hur får vi dom engagerade och hur når vi ut till dem?

Utvärderingen ska ske under sex månader och resultaten analyseras sedan av en kommitté under ledning av statsrådet.

– De går igenom enkätresultaten och också våra egna utvärderingar. Vi kan ju säga att vi ordnar jätterättvisa och demokratiska val, men vi ska också kunna bevisa det.

– Mycket av det här handlar också om att involvera kommuninvånarna. Det är en sak att ha principerna men vad har det för resultat? Vi har program och strategier men vad är resultatet? Det är det vi är ute efter. säger Blomqvist-Liljeblad.

Enkäterna är öppna under november och länken kan hittas på stadens webbplats och sociala medier. Enkäten kan också besvaras i pappersformat vid stadens bibliotek.

Diskussion om artikeln