Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Yle Nyhetsskolan: Våra människorelationer formar oss, men vad formar oss mera, förälskelse eller vänskap?

Två unga damer går ner för en trappa.
Bildtext Nära vänskapsrelationer i ungdomen påverkar hur vi blir som vuxna.
Bild: Olivia Forsberg / Yle Nyhetsskolan

Många upplever vänskap, kärlek och förälskelse under tonåren. Våra relationer utvecklar oss och hjälper oss att finna oss själva. Men ibland kan det vara svårt att hinna med både nytt parförhållande och de gamla goda vännerna.

Den här artikeln har skrivits för Yle Nyhetsskolan av Adele Widell, Ellen Wik och Olivia Forsberg som går i Vasa övningsskolas gymnasium.

Våra relationer utvecklar oss och hjälper oss att finna oss själva. Pålitlighet, god kommunikation och ärlighet är faktorer som enligt studerande i Vasa övningsskolas gymnasium gör att en vänskapsrelation lyckas. Men vad är vänskap och vad betyder det att ha en vän? Vi sände ut en enkät till 285 studerande vid Vasa övningsskolas gymnasium där 85 studerande svarade på våra frågor om förälskelse

Många beskrev en vän som lojal, hjälpsam och som någon man kan vara sig själv tillsammans med och känna sig trygg med. De här egenskaperna stämmer också in på ett gott parförhållande.

gymnasiekillar umgås och har roligt på Vasa övningsskolas gymnasiums trappor
Bildtext Det gör gott att få vara tillsammans i en grupp där man förstår varandra och kan skratta tillsammans.
Bild: Adele Widell, Yle Nyhetsskolan

Största skillnaden mellan vänskap och parförhållande är att ett parförhållande börjar med attraktion och styrs av mera intensiva känslor och kemiska signaler, till exempel ökat dopamin.

Enligt utvecklingspsykologen Margita Sundstedt som forskar i ordlös kommunikation mellan barn, är vänskapsrelationer viktiga under ungdomen. Vänskap är särskilt viktigt ur ett socialt utvecklingsperspektiv. Vänskapsrelationer är också mycket viktiga för en persons sociala och emotionella utveckling.

Vi skapar vår identitet i ungdomen

Utvecklingspsykologen Margita Sundstedt betonar att en persons identitetsskapande i stor utsträckning sker under ungdomen. Då är det viktigt att få utforska och testa vem man vill vara. Det är viktigt att få göra det här i ett tryggt sammanhang, vilket vänskapsrelationer i bästa fall är.

Under sin ungdomstid lösgör man sig från sina vårdnadshavare och flyttar hemifrån. Då är det viktigt att ha någon eller några som man känner samhörighet med och tillgivenhet till.

Forskning visar att människor med vänner upplever sig lyckligare och har högre resiliens, förmåga att hantera motgångar och återhämta sig från dem.

Margita Sundstedt, utvecklingspsykolog

Vi skickade ut en enkät till studerande och 87 procent uppgav att de har en bästa vän. Bland de tillfrågade hade 53 procent varit i en parrelation. Vänskap verkar vara vanligare än kärleksrelationer bland unga.

Vänner stärker den sociala utvecklingen. Kärleksrelationer är viktiga för den biologiska utvecklingen

Enligt utvecklingspsykologen Margita Sundstedt ger vänskapsrelationer ofta en god grund för lyckade kärleksrelationer, eftersom de egenskaper man övar upp i vänskapsrelationer kan vara mycket viktiga när man bygger upp ett gott parförhållande.

– Kärleksrelationer under ungdomen ska inte underskattas eller glömmas bort, för även de är en viktig del av utveckling och ungdom. Medan vänner stärker den sociala utvecklingen, är kärleksrelationer och sexuella relationer viktiga när det gäller den biologiska utvecklingen som under ungdomstiden tar stora kliv framåt, förklarar Margita Sundstedt

Ungdomstiden är en viktig tid för att få testa och utforska också intimitet, vilket man kanske inte gör i vänskapsrelationer.

En rosenbukett och rosenblad placerade som ett hjärta på bordet
Bild: Ellen Wik, Yle Nyhetsskolan

I enkäten fick studerande också svara på frågan om vilka relationer som är viktigare i ungdomen: parrelationer eller vänskapsrelationer. 75 procent av de tillfrågade ansåg att vänskapsrelationer är viktigare. Bara fyra procent upplevde att parrelationer är viktigare. 18 procent ansåg att vänskaps- och parrelationer har lika stor betydelse och fyra procent hade ingen åsikt.

Hormonerna ställer till det under ungdomstiden

Att unga påverkas så mycket av olika relationer beror enligt utvecklingspsykologen Margita Sundstedt på att hjärnan genomgår en snabb utveckling samtidigt som hormoner spelar en stor roll i livet.

Hjärnan utvecklas och det pågår flera kognitiva processer, samtidigt som man tvingas reglera och hantera sina känslor. I ungdomen har man även ökade nivåer av könshormoner. Under den här sårbara perioden i livet är det särskilt viktigt att ha trygga vänskapsrelationer.

Margita Sundstedt

Vi frågade också om den egna eller vännens parrelation lett till att man blivit distanserad från sin vän. Av de som svarade uppgav 65,7 procent att de hade upplevt distansering.

Utvecklingspsykologen Margita Sundstedt förklarar fenomenet som en tillfällig situation som beror på både hormoner och hjärnan. När man blir kär stängs hjärnan nämligen tillfälligt av och det enda viktiga är den man är kär i.

Det här beror på vår biologiska instinkt att hitta en partner, och man kan säga att vi blir tillfälligt förblindade.

Margita Sundstedt

Vännerna som blir sekundära i en sådan här situation kan trösta sig med att när hormonerna lite senare har stabiliserat sig och parrelationen inte längre är lika färsk brukar också vänskapsrelationerna stabilisera sig. Sundstedt betonar särskilt vikten av att ha vänner och att inte i det långa loppet låta en kärleksrelation köra över en vänskapsrelation.

Både kärleks- och vänskapsrelationer är viktiga

Utvecklingspsykologen Margita Sundstedt poängterar att båda typerna av relationer är viktiga. Båda formerna av relationer formar oss, men på olika sätt.

För att vi skall förbli sunda och välmående individer kan det vara bra att ha både vänskapsrelationer och romantiska relationer, säger Margita Sundstedt.

Rosor och praliner i famnen på en ung kvinna
Bild: Ellen Wik, Yle Nyhetsskolan

Men vad formar oss mera? Baserat på resultatet av vår undersökning vågar vi ändå påstå att vänskapsrelationer i ungdomen formar oss mer än parrelationer, eftersom vi speglar oss själva i våra vänner och skapar vår identitet via dem.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att vi alla är olika och att en del är mer beroende av sociala relationer än andra. Det går också bra att utvecklas till en sund människa utan vare sig vänskapsrelationer eller romantiska relationer, om man så vill det. Huvudsaken är att alla har möjlighet att skapa relationer i den mån de själva önskar.

Tre kvinnliga gymnasiestuderande ler mot kameran i Vasa övningsskolas gymnasiums trappor.
Bild: Saga Nyqvist, Yle Nyhetsskolan

Adele Widell, Ellen Wik, Olivia Forsberg som går i Vasa övningsskolas gymnasium skrev artikeln för Yle Nyhetsskolan.