Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dyster vinter för industriföretagen i Finland – Tyskland förvränger marknaden med sitt stödpaket

Industri i Ruhr i Tyskland.
Bildtext Tyskland försöker rädda sin industri med massiva stödåtgärder. Det känns av också i Finland.
Bild: Michael von Aichberger / AOP

Det går fortsatt dåligt för den inhemska industrin. Fabrikerna har fått in färre beställningar och producerar mindre. Finland lider mycket av att den tyska ekonomin haltar.

Utsikterna är mörka för den finländska industrin. Företagen har fått in dåligt med beställningar. Enligt Centralhandelskammaren minskade beställningarna inom till exempel kemiindustrin med nästan 35 procent i september i år jämfört med året innan.

Det går dåligt för ekonomin i hela Europa och utsikterna väntas inte bli ljusare de närmaste månaderna.

– Tysklands haltande ekonomi är ett speciellt orosmoment för oss, säger Centralhandelskammarens chefsekonom Jukka Appelqvist.

Också Finlands näringsliv EK förutspår sämre tider för de finländska industriföretagen.

– Industrin sysselsätter inte en så stor del av den finländska befolkningen. Men den allmänna ekonomiska nedgången börjar nog synas i sysselsättningsstatistiken också, säger chefsekonom Penna Urrila.

De största problemen för sysselsättningen väntas komma inom servicesektorn och byggbranschen.

EK:s chefsekonom Penna Urrila.
Bildtext Chefsekonom Penna Urrila vid EK ser både positivt och negativt på industrisektorns framtid.
Bild: Toni Määttä / Yle

Tyskt jättestöd är problematiskt för små länder

De nära handelskontakterna med Tyskland är på gott och ont. Då det går dåligt i den tyska ekonomin går det dåligt för Finland.

Tyskland försöker lösa krisen genom stora stöd till sin industri. Enbart nästa år pumpas 12 miljarder euro stödpengar in och elskatten sänks till en europeisk miniminivå.

Enligt Jukka Appelqvist gynnas Finland visserligen ifall det går bättre för länder som vi driver mycket handel med. Stora nationella stödpaket är ändå problematiska.

– Det tycks vara en trend att stora länder i Europa och USA strävar efter att stödja sin industri och produktion på ett sätt som förvränger marknaden. Det är problematiskt för att litet land som Finland, som inte har liknande resurser, säger Appelqvist.

Det är enligt Appelqvist också högst oklart om stödpaketen på lång sikt gynnar någon alls. Speciellt illa tycker han att det är då elpriserna körs ned till en väldigt låg nivå.

Området där Fortums kolkraftverk tidigare fanns.
Bildtext Blastr Green Steel vill bygga ett stålverk på det här området i Ingå. Fabriken skulle tillverka så kallat fossilfritt stål.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Den gröna omställningen avgör framtiden

Också Penna Urrila säger att det är positivt ifall det börjar gå bättre för Tysklands industri. Landet är ett lok för hela Europas ekonomi och tysk framgång ger synergieffekter i Finland.

Enligt Urrila ligger det ändå i Finlands intressen att framtidssatsningarna som görs i Europa är så marknadsmässiga som möjligt.

– Vi behöver ingen kapplöpning mellan olika europeiska länder om vem som stöder sina egna företag mest.

Urrila ser också positiva tecken för den inhemska industrin, trots att utsikterna är dystra det närmaste året. Satsningarna på den gröna omställningen skapar stora investeringsmöjligheter i Finland och Europa.

– Vi har ändå tuff konkurrens med länder som Sverige, som också har bra förutsättningar för den gröna omställningen. De konkurrerar med oss om de stora investeringarna som vi har framför oss.