Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finska gröna investeringar behöver draghjälp från EU – Finlands näringsliv lobbar i Bryssel

Vindmöllor i kvällsljus.
Bildtext I Finland är över 95 procent av elproduktionen fossilfri. Därför vill Finlands näringsliv EK att EU:s mål om att minska på energianvändningen borde gälla enbart el från fossila bränslen.
Bild: Linnea de la Chapelle / Yle

Investeringslöftena i den gröna omställningen i Finland stampar på stället och näringslivet vädjar till EU-parlamentet för hjälp med politik som får fart på pengarna.

Under våren kommer EU-kommissionens förslag för hur EU:s klimatmål för 2040 ska se ut. Finlands näringsliv EK ser det här som en möjlighet att förnya både verktyg och principer inom EU:s energi- och klimatpolitik.

EK har slagit ihop sig med representanter för näringslivet i de andra nordiska länderna för att ordna ett diskussionstillfälle om klimatmålen i EU-parlamentet på måndag.

Budskapet är att EU:s klimatmål för 2040 måste ha ambitiösa mål för utsläppsminskningen och stödja den gröna ekonomins konkurrenskraft.

Investeringsplaner för 200 miljarder behöver EU:s stöd

I klarspråk önskar Finlands näringsliv EK att EU-regleringen ska få fart på pengarna.

Det har lovats över 200 miljarder i investeringsplaner i den gröna omställningen i Finland, men det ekonomiska läget gör att investerarna håller i sina pengar.

Tillsammans med sina systerorganisationer i Norden säger EK att den gröna omställningen kräver att klimatåtgärderna kan genomföras så kostnadseffektivt som möjligt.

Ett mål: Nettominskning av utsläppen

EK vill att EU går in för bara ett bindande klimatmål, nämligen en nettominskning av utsläppen.

Utsläppsminskningsmålet för år 2040 borde ligga i linje med EU:s mål om klimatneutralitet till 2050, allra minst.

”Det är både i klimatets och i de finska företagens intresse att EU fortsätter med sin ambitiösa klimatpolitik och når målet om klimatneutralitet till 2050”, säger EK:s vd Jyri Häkämies i ett pressmeddelande inför ställningstagandet i Bryssel.

Häkämies och EK understryker att EU måste se den gröna omställningen som en motor för tillväxt och att Europa ska erbjuda lösningar som hjälper också andra länder i världen att lyckas med sin energiomställning.

”Hur EU:s klimatpolitik och konkreta styrmedel ser ut har stor betydelse för Finlands möjligheter att locka gröna investeringar”, säger Häkämies.

EK:s önskelista för EU:s klimatpolitik

När EK lobbar i Bryssel inför klimatmålen för 2040 önskar de bland annat följande:

  • För att vi ska bli av med fossila bränslen behöver samhället elektrifieras. Därför behöver kärnenergi behandlas som en förnybar energiform med låga utsläpp.

  • EU-regleringen behöver göra det möjligt att ta i bruk ny klimatteknik för att fånga in, lagra och återanvända koldioxid.

  • Den gröna omställningen mångfaldigar behovet av ren elektricitet. När EU sätter upp mål för att minska på energianvändningen borde minskningsmålen gälla bara el som är framställd med fossila bränslen.