Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

”Flerspråkighet gynnar oss alla” – i Vasa testas ett nytt undervisningssätt

En kvinna tittar leende in i kameran. Bredvid är ett bord med en dator och böcker.
Bildtext Outi Närvä, projektkoordinator för Kietu-undervisningen i Vasa, säger att språkmedveten undervisning gynnar alla elever.
Bild: Yle / Chanette Härus

I höst har man tagit i bruk den så kallade Kietu-undervisningen i några skolor i Vasa. Projektkoordinator Outi Närvä är glad över projektet.

I höst har man inlett den så kallade Kietu-undervisningen i fyra skolor i Vasa. Kietu-undervisningen är en språkligt stödd undervisning som riktar sig till flerspråkiga elever på årskurs sju till nio. En av de skolor som deltar i projektet är Variska samskola i Vasa.

– Läroplanen förutsätter språkmedveten pedagogik av läraren och alla elever har nytta av språkstödjande undervisning, säger Outi Närvä som jobbar som lärare vid Variska samskola och är projektkoordinator för Kietu-undervisningen i Vasa.

I Tammerfors har man haft Kietu-lärare i några års tid. När det blev tal om att också ta i bruk Kietu-undervisningen i Vasa åkte man till Tammerfors för att besöka skolor med Kietu-undervisning för att se hur det fungerar i praktiken.

– Då bestämde vi oss för att det är dags att pröva på det här i Vasa. Vi har hundratals elever här som är S2-elever, alltså elever som studerar finska eller svenska som andraspråk.

I praktiken innebär Kietu-undervisningen att Kietu-läraren deltar på lektionerna för att stödja de flerspråkiga eleverna.

– Läraren kan ta eleverna individuellt, i mindre grupper eller fungera som kompanjonlärare i klassen. Hen gör uppgifter för S2-eleverna så att de passar dem och förklarar ord och begrepp.

Gynnsamt med flera språk

I Vasa är det Borgaregatans skola, Variska samskola, Merenkurkun koulu och Onkilahti samskola som deltar i projektet. Undervisningen är i första hand tänkt för S2-elever, men Närvä påpekar att språkmedveten undervisning gynnar alla skolelever.

– Språket i varje enskilt läroämne är som ett nytt språk för eleven. Termerna och stilen i texten skiljer sig åt och varje läroämne har sina egna speciella egenskaper. Till exempel muntliga och vardagliga instruktioner som ges av läraren på gymnastiklektionerna jämfört med beskrivningen av cellfunktionen i en biologilärobok.

Enligt Närvä kan dåliga språkkunskaper påverka elevens prestationer i skolarbetet.

– Därför erbjuder vi eleven olika sätt att visa sina kunskaper, till exempel på sitt modersmål och med hjälp av Kietu-lärare.

Varje skola har en Kietu-lärare som arbetar heltid under läsåret 2023–2024, men Närvä hoppas att projektet kommer fortsätta även i framtiden.

– Målet med projektet är att skapa en språkmedveten verksamhetskultur i skolorna. Dessutom vill vi förbättra elevernas inlärningsresultat och lära dem att använda olika metoder för språkinlärning.

Närvä berättar också att man genom Kietu-undervisningen vill öka medvetenheten om att alla språk är tillåtna i skolan.

– Flerspråkighet gynnar oss alla.