Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fler olyckor vid Nylands brigad än på andra håll – så här kommenterar stabschefen siffrorna

man i militär uniform
Bildtext På åtta års tid, 2015–2022, har det inträffat närmare 200 olyckor vid Nylands brigad där beväringen varit ur tjänst i fyra dagar eller mer. Stabschef Pekka Snellman säger att det är svårt att jämföra brigader.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Siffror från perioden 2015–2022 visar att 37 procent fler olyckor har skett på den svenskspråkiga brigaden i Dragsvik jämfört med Försvarsmakten som helhet.

För lite mer än en månad sedan inträffade en uppmärksammad drunkningsincident i Dragsvik där nio beväringar försattes i fara.

Efter det bad vi Försvarsmakten om statistik som gör att vi kan jämföra olyckorna bland beväringar vid Nylands brigad med olycksrisken inom Försvarsmakten som helhet.

De siffror vi fick talar för att det sker fler olyckor vid Nylands brigad än vid Försvarsmakten i allmänhet.

Nästan 200 olyckor där beväringar togs ur tjänst i över fyra dagar

Under perioden 2015–2022 inträffade 192 olyckor vid Nylands brigad, och då handlar det om olyckor där beväringen är tagen ur tjänst i fyra dagar eller mer.

Risken att det sker en beväringsolycka större vid Nylands brigad.

Utifrån åtta års olyckor och de motsvarande siffrorna för Försvarsmakten som helhet räknade vi ut ett snitt på antalet olyckor per 100 beväringsår.

Inom Försvarsmakten som helhet var frekvensen 2,175 olyckor. Nylands brigad låg märkbart högre, på siffran 2,975. Det här innebär en ökad olycksfrekvens på nästan 37 procent.

Vi är medvetna om saken och det är en bra sak tycker jag

Pekka Snellman

Stabschefen: ”En felaktig bild av tjänstesäkerheten”

Pekka Snellman, stabschef på Nylands brigad, kommenterar siffrorna så här:

– Vi är medvetna om saken. Och det är en bra sak, tycker jag. Jag vill betona att tjänstgöringssäkerhet och riskanalys är rutinsaker för oss, vi tar dem på mycket stort allvar.

Är det farligare att tjänstgöra vid Nylands brigad än vid andra ställen?

– Det tycker jag inte man kan säga, säger Pekka Snellman.

– Det är svårt att göra en sådan här jämförelse mellan olika truppförband. Truppförbandens uppgift och utbildning är mycket olika. Om vi tar ett truppförband från ett annat vapenslag, som flygvapnet eller armén, så kan utbildningen se ganska annorlunda ut.

– Att då göra en jämförelse med den här olycksfrekvensen kan ge en felaktig bild av tjänstesäkerheten.

Snellman påpekar att alla möjliga händelser kan finnas inbakade i den här statistiken.

– Men det säger inte den här frekvensen. Vi vet inte hur, var och när olyckorna har hänt.

– Våra vanligaste olyckor är när någon faller eller halkar. Nästvanligast är tillbud under stridsutbildning och tredje vanligast är olyckor som sker under idrottsutbildning.

Det är svårt att göra en sådan här jämförelse mellan olika truppförband

Pekka Snellman

”Inte mer eller mindre riskfylld”

Pekka Snellman tillägger att olyckor på fritiden också bokförs.

– Till och med händelser som sker under permissionen införs i statisitiken. Om en beväring kommer tillbaka med stukad fot och är borta fyra dagar så skrivs det in. Det här är problematiskt och kan ge en felaktig bild.

Vidare tillägger Snellman att relativt lilla Nylands brigad kan få en hög olyckssiffror ett enskilt år då någon större olycka inträffat.

Det är exempelvis fallet år 2017 då Skogbyolyckan inträffade. Det var då ett tåg körde in i en militär transport och tre beväringar dog.

– Vår utbildning är ändå inte mer eller mindre riskfylld än utbildningar vid andra truppförband. Med det vill jag säga att vi beaktar riskerna och tar hänsyn till dem.

Till och med händelser som sker under permissionen införs i statisitiken

Pekka Snellman

Särskilt stor uppmärksamhet hamnar på en enskild brigad när större olyckor inträffar. Då oroas också beväringarna och deras anhöriga.

– Jag kan förstå det. Alltid när en olycka sker så väcker det tankar och känslor, så det har jag full förståelse för.

graf som visar ersättningar till beväringar som skadats så att de inte kan jobba efteråt.

Bland de siffror som skickades till oss från staben fanns också siffror som visar hur stora ersättningar statskontoret betalar ut till de som skadats så illa att skadan består efter tjänstgöringstiden.

Nylands brigad verkar klara sig riktigt bra där.

Jämfört med Försvarsmakten som helhet är det bara hälften så vanligt att statskontoret ersätter. Det betyder att skadorna vid Nylands brigad inte är de allvarligaste, åminstone inte under de tre år som siffrorna gällde.

Totalt 1 500–1 800 olyckor per år

Försvarsmakten delar in olyckor i olika grader beroende på hur länge beväringen tas ur tjänst. Varje år sker totalt 1 500–1 800 olyckor bland beväringar, och knappa 80 procent av dem är lindriga vilket betyder att beväringen är tagen ur tjänst 1–3 dagar.

Medeltunga olyckor är sådana där beväringen är borta i fyra dagar och upp till en månad. De står för 18 procent av olyckorna. De allvarliga olyckorna är få. De är sådana där beväringen är borta över en månad eller avbryter tjänstgöringen helt. De utgör 3–5 procent av olyckorna.

Skadesiffrorna i artikeln gäller inte de lindrigaste olyckorna men alla därutöver, alltså där beväringen tagits ur tjänst i minst fyra dagar.

Data över olyckor har samlats in sedan år 1991.

Källa: Ville Rosenlund, Försvarsmaktens stab

Diskussion om artikeln