Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler fall av legionella nu än förr – experten berättar var bakterien trivs och varför den blivit vanligare

En röntgenbild visar en gulfärgad bröstkorg med rosa fläck i mitten.
Bildtext Den här röntgenbilden visar en person som fått lunginflammation till följd av legionellasmitta.
Bild: IMAGO/BSIP/ All Over Press

Nyligen upptäcktes bakterien legionella på färjan Silja Serenade, en bakterie som blivit mer synlig i Finland. Legionellabakterier kan ge upphov till symtom som feber och hosta och kan i värsta fall leda till lunginflammation.

Under en rutinkontroll visade det sig att halten för bakterien legionella översked den tillåtna på färjan Silja Serenade. Alla avgångar ställdes in ett par dagar.

Legionellabakterier kan ge upphov till symptom som torr hosta, feber och lunginflammation. Om bakteriehalten är tillräckligt låg är den oskadlig, men om legionellabakterier börjar växa så kan de ge upphov till legionärssjuka.

Speciellt för människor med nedsatt immunförsvar kan legionärssjukan vara mycket allvarlig. Dödligheten för de som insjuknar är enligt läkarföreningen Duodecim 5-10 procent.

Legionella sprider sig via vattenaerosoler som man andas in. Det här kan ske till exempel om man duschar med vatten som har en för hög halt av legionellabakterier.

En dusch som är på
Bildtext Det finns bakterier i alla vattensystem och majoriteten av dem är oskadliga.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Legionella trivs i ljummet och stillastående vatten

THL:s specialforskare Marjo Niittynen förklarar att legionella finns i naturen och kommer i små mängder med vatten som behandlats i vattenverken.

Niittynen menar att det finns åtminstone två sätt att undvika att legionellabakterier växer.

– Om vattnet får en viss temperatur så kan legionellabakterier börja växa. För att man ska undvika det, så ska varmvattnet vara tillräckligt varmt och kallvattnet tillräckligt kallt. En bra temperatur för det varma vattnet är 55-60 grader.

– För det andra så borde vattnet användas regelbundet. Legionellabakterier börjar lätt växa i stillastående vatten och i vattenrör som inte använts på länge.

Legionella kan alltså utvecklas i vatten som är mellan 20 och 45 grader. Om vattensystemet dessutom inte används på länge, till exempel på sommarstugan, så finns det en risk för bakterier.

Mer legionellasmittor nu än förr

Niittynen berättar att under 90-talet granskade man flera varmvattensystem runtomkring Finland. Legionellabakterier upptäcktes i ungefär en tredjedel av dem.

Under de senaste åren har legionellasmittorna ökat i Finland och hela Europa. Niittynen säger att det är svårt att exakt bestämma vad ökningen beror på.

– En sak är att vi har blivit bättre på att känna igen legionellasmittor. Sedan kan också faktorer som har att göra med klimatförändringen, väder, byggnadsstrukturer och energisparande påverka mängden.

En graf över hur legionellasmittor ökat. Data finns både om smittor som fåtts i Finland och utomlands. I grafen ser man tydligt hur både smittor som fåtts i Finland och utomlands ökat stadigt sedan 2014. För år 2022 är mängden smittor allt som allt 45.

Hälsoinspektörer granskar vattnet

Katianna Kuula, som är direktör för hälsoövervakning vid Sydspetens miljöhälsa, säger att de följer med vattnets kvalitet noggrant.

– Det finns olika program och bestämmelser för olika vattenverk, och vi följer med resultaten från dem och utvecklingen av vattenkvaliteten över en längre tid.

Vad har då i era granskningar visat sig vara vanliga bakterier i vattnet och har ni sett någon ändring i bakteriernas mängd?

– Det finns indikatorbakterier som berättar om det kan finnas föroreningar i vattnet. Då har det hänt sig att det har funnits någon enstaka koliform eller till och med en E-coli-bakterie.

– Läget med bakterierna är ungefär som det har varit tidigare, om inte till och med bättre. Det har satts in uv-behandlingar för att säkra kvaliteten på hushållsvattnet. Legionellan är nu aktuell och det kommer säkert fram mer information om den framöver.