Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Steinerdagiset i Ekenäs har brist på pengar – stiftelse drar i handbromsen om inte Raseborgs stad betalar mer

Några barnvagnar framför en ingärdad gård med lekstuga och klätterställning. Man kan skymta några små barn med ryggarna mot kameran.
Bildtext Det ser ekonomiskt ganska mörkt ut för Rosengården trots att steinerdagiset fick rekordmånga barn i höstas. Fast dagiset får in mera vårdavgifter från föräldrar kostar det ännu mer att hålla igång verksamheten på grund av ny, omarbetad lag.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Det privata steinerdaghemmet Rosengården i Ekenäs har det ekonomiskt tufft. När lagen om småbarnspedagogik ändrade för drygt ett år sedan måste man anställa speciallärare och flera assistenter till dagiset.

– Vi har en personal som är jätteduktig på att ta hand om barnen, men eftersom vi har barn i behov av extra stöd så har vi fått mera utgifter, säger Henning Swiboda som är ordförande för föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland.

Det är föreningen som bedriver verksamheten i det privata steinerdagiset och också Mikaelskolan som finns på samma gård i Västerby i Ekenäs.

En kvinna med mössa i blågrått och mörkblå jacka. Runt halsen ett band där det hänger flera nycklar. Hon står ute i en parkliknande gård.
Bildtext Speciallärare Wencke Fagerlund började jobba på Rosengården i januari. Hon är en av de nyanställda som den omarbetade lagen om småbarnspedagogik kräver att det ska finnas på dagisar.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

I den uppdaterade lagen om småbarnspedagogik erbjuds barn extra stöd av speciallärare och assistenter. Stödet är alltså samma som i skolorna, men sätts numera in i tidigare ålder, det vill säga redan på dagis.

– Tillsammans med pedagoger funderar vi vilka barn som eventuellt kan behöva stöd och vilken form av stöd, säger speciallärare Wencke Fagerlund.

Hon har jobbat på Rosengården sedan början av året.

Mera barn – mera utgifter och bidrag

Steinerdaghemmet har också rekordmånga barn den här hösten, nästan 40. Många av dem är små, det vill säga under tre år.

Dagiset har därför inrättat två nya avdelningar. För att täcka det plötsligt uppkomna underskottet i årets budget fick föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland 60 000 euro i extra verksamhetsbidrag av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Redan tidigare i år har Steinerpedagogikens vänner i Västnyland beviljats 44 000 euro för upprätthållande av privat småbarnspedagogik.

I år har Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beviljat totalt 104 000 euro till steinerdagiset Rosengården.

Ett rum som går helt i rosa och vitt med möbler och leksaker anpassade för små barn.
Bildtext Rosengården gör skäl för sitt namn, det mesta av inredningen går i olika ljusröda nyanser. Hur rosenröd dagisets framtid är kan däremot ingen säga just nu i tider då många kämpar med höjda levnadskostnader.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Som jämförelse kan nämnas att de summor stiftelsen beviljade ifjol och år 2021 var 66 000 och 79 000 euro.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne är i dagsläget Rosengårdens största finansiär. De övriga är Raseborgs stad och Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.

Stiftelse efterlyser ökad hjälp från staden

Men nu ser det dystert ut med tanke på nästa år. Från Brita Maria Renlunds stiftelse har det kommit hälsningar att också Raseborgs stad måste betala mera till det privata dagiset, annars är det slut på de stora bidragen från stiftelsen.

– Som privata aktörer kan vi inte ta över ansvaret för kommunens uppgifter att se till att det finns dagis och skola i kommunerna, säger Birgitta Forsström, verkställande direktör för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Blond kvinna står framför en beige vägg.
Bildtext Birgitta Forsström berättar att hon har egna (och goda) erfarenheter av Rosengården. Hennes barn har gått i dagis där, de har också fortsatt i Mikaelskolan, alltså steinerskolan. Forsström har dessutom suttit i styrelsen för Steinerpedagogikens vänner i Västnyland. I dag bor hon i Helsingfors och är vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Bild: Cata Portin

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt i slutet av oktober att man höjer stadens stöd, kommuntillägget, från 270 euro per barn och månad till 380. Det här för barn under tre år. För barn som är äldre än tre år höjs kommuntillägget från 200 till 300 euro.

– Det är jätteglädjande nyheter att staden har höjt sin andel och vill stödja Rosengården och Steinerpedagogikens vänner i Västnyland som en viktig aktör i regionen, säger Birgitta Forsström.

Huruvida det höjda kommuntillägget räcker till för Steinerpedagogikens vänner har Birgitta Forsström ingen insikt i.

– Men det kan inte heller styra vårt beslutsfattande, vi måste titta på helheten, hur mycket pengar vi har att dela ut och hur många ansökningar vi har fått, säger Birgitta Forsström.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som stöder barn och unga får omkring 700 ansökningar varje år.

Missnöje över stadens höjning

Höjningen på 100 euro per barn och månad är ändå inte tillräcklig säger Henning Swiboda, ordförande för Steinerpedagogikens vänner i Västnyland.

– Helt ärligt är det en indexjustering. Senast vi fick en förhöjning var år 2012 och sedan dess har indexet gått upp med 22 till 23 procent, säger Henning Swiboda.

Indexjusteringen motsvarar ungefär 50 euro av bildningsnämndens utlovade förhöjning. Den andra 50-lappen, som gör att stadens stöd ökar med totalt 100 euro, kommer av ökade statsandelar för ändringen i lagen om småbarnspedagogik, säger Swiboda.

En man med orange-färgad jacka står ute. I bakgrunden ett mindre grönt hus och ett stort gulmålat trähus.
Bildtext Mycket av Henning Swiboda fritid går till att sköta steinerdagisets och -skolans pappersexcersis.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

De här uppgifterna överensstämmer också med de siffror som finns i bildningsnämndens föredragningslista och protokoll från mötet 24.10.

Bildningsnämndens beslut är alltså att höja kommuntillägget för barn som går i privat vård från nuvarande 270 euro till 380 euro per månad. Den här summan gäller barn som är under tre år. För dagisbarn som är äldre höjs stadens stöd från 200 till 300 euro per månad.

Steinerpedagogikens vänner i Västnyland har bett om betydligt mer; 560 för de yngsta barnen, 490 euro för barn över tre år.

Vad kostar ett barn som går i dagis?

Rosengården kan tvingas stänga

Den här hösten har extra pengar från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne täckt det underskott som steinerdagiset Rosengården hade i årets budget. I den preliminära budgeten för nästa år, alltså 2024, finns ett underskott på 160 000 euro.

– Vi är en förening och vi har ett ansvar för vårt dagis och vår skola. Vi har en skyldighet att inte gå på förlust, vi måste ha nollresultat, säger Henning Swiboda.

Ett stort trähus målat i ljusgrönt. Trappan har vita detaljer i så kallad snickarglädje, spetsmönster. På väggen en liten skylt där det står Rosengården.
Bildtext Rosengården är en av flera, både äldre och nyare byggnader som finns i Västerby i Ekenäs och som föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland äger.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

I värsta fall måste Steinerpedagogikens vänner stänga daghemmet och barnen blir styrda till kommunala dagisar säger Swiboda.

Han tror att lagförändringen inom småbarnspedagogiken är en stor delorsak till att andra privata daghem har stängt. Det har han också hört via den största bidragsgivaren, Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne.

Dagisavgifter på 300-400 funkar inte

Det går inte heller att lägga de extra kostnaderna för lagförändringen i småbarnspedagogiken på föräldrarna menar Henning Swiboda. Han säger att det i så fall skulle röra sig om dagisavgifter på mellan 300-400 euro per barn och månad.

I dagens läge är den högsta dagisavgiften 290 euro för barn som går i Rosengården.

Kommunens, det vill säga Raseborgs stads högsta avgift är 295 euro per månad för barn som går i kommunalt dagis. Avgiften för det andra barnet är 40 procent av avgiften för det yngsta barnet. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Avgifterna varierar beroende på familjens bruttoinkomster. Den lägsta dagisavgiften som Raseborg uppbär är 28 euro för första barnet.

”Positiv tro på framtiden”

Rosengårdens trängda ekonomi handlar främst om ökade lönekostnader för speciallärare och assistenter.

– Det är ju tråkigt att ekonomin är trängd. Både jag och assistenterna kostar, men jag vill tro att vi hittar en lösning och kan fortsätta att jobba. Jag har en positiv tro på framtiden, säger Rosengårdens speciallärare Wencke Fagerlund.

Framtiden för Rosengården är inte rosenröd om finansiärer backar

13:21

Också Henning Swiboda, ordförande för Steinerpedagogikens vänner i Västnyland vill tro att Rosengården kan fortsätta.

Föreningen har lämnat in sin årliga ansökan om verksamhetsbidrag för upprätthållande av småbarnspedagogik till Stiftelsen Brita Maria Renlunds stiftelse.

Summan de ansöker om för 2024 är betydligt större än tidigare år.

Steinerpedagogikens vänner kommer också att lämna in rättelseyrkande till bildningsnämndens beslut i oktober. Föreningen vill att kommuntillägget höjs ytterligare.

– Jag vill tro att de ser att det är mer förnuftigt att komma emot med lite till än att säga helt nej för det är en stor risk att de får alla barn till sig själv istället, säger Henning Swiboda.

Men du tror inte heller på 500 euro per barn?

– Jag tror vi hittar en en mindre lösning, säger Henning Swiboda.

Steinerpedagogikens vänner i Västnyland arbetar ideellt. Ingen vinst lyfts, de anställda får lön, men styrelsen jobbar ideellt.

”En privatfinansiär kan inte vara den som ser till att det finns dagis i kommunerna”

5:39

Diskussion om artikeln